Kliknutím na lupienok si zvoľte sekciu. Anka Kolesárová, informácie, proces blahorečenia. Domček - Hlavná stránka. Všetko o Pútiach radosti. Všetko o Pútiach zrelosti. Všetko o Pútiach rodín. Iné aktivity.
Hlavná stránka

73. púť radosti (5.-7. máj 2017)

Téma: "On je mocný". 
"Nik nemá väčšej lásky ako ten, kto dá život za svojich priateľov" (Jn 15,13).
Keď sa chlapci hrajú, merajú si sily. Každý chlapec by chcel byť mocný. Vo vzťahoch sa ukáže, kto je silnejší cez veľkosť jeho lásky. Poslaním sily je chrániť a nie zraniť. Žiť neodpustenie, na to veľa sily nepotrebuješ, ale odpustiť aj keď bolí, na to treba veľa síl. Slabosť silných a sila slabých odhaľuje láska. Ježiš premohol smrť, keď sa stal slabým a dobrovoľne sa vzdal a odovzdal do rúk človeka, zdalo sa že prehral. No opak bol pravdou. Kristus víťazí. Láska sa stala jeho víťazstvom. Láska víťazí napriek všetkému. Preto ten, kto chce chrániť od prirodzenosti láskou víťazí. Láska je silnejšia ako nenávisť. Láska je silnejšia ako všetko zlo. Že ide až na kríž a dáva všetko. Túžbou milujúceho je byť darom a tomu sa učíme celý život.

Pozývame ťa zažiť moc Jeho slávy v tvojom živote.

Hosťom, ktorý nám priblíži tému stretnutia bude o.Vladimír Nemec, školský kaplán Prešov a svätú omšu v sobotu bude celebrovať Mons. Alojz Tkáč, emeritný arcibiskup

Pre viac informácii klikni na názov 73.púť radosti. Prihlasovanie do 28. apríla

Pripravujeme pre vás

 • Modlitby v Košiciach 23. apríl 2017
 • Púť radosti v termíne 5.-7. máj 2017 (pre mladých 15+)
 • Deň rodiny v Košiciach 14. máj 2017
 • Modlitby v Košiciach 21. máj 2017
 • Púť zrelosti v termíne 26.-28. máj 2017 (pre mládež 23+)
 • Púť rodín 9. júla 2017 pre rodiny s deťmi, manželov, snúbencov...

Láska na kríži vykupuje svet

Požehnaný čas Veľkého týždňa je o najväčšej premene ľudstva. Premoženie smrťou dáva život. Všemohúci sa odovzdal slabému, Svätý hriešnemu. Prajem nám všetkým, aby sme objavili silu a veľkosť Jeho lásky a stali sa dobrými učeníkmi na ceste k svätosti, ktorú nám On ponúka. 
Milostiplné Sviatky vykúpenia vyprosujú otec Pavol, otec Matúš a spoločenstvo z Domčeka.

 

Modlitby v Košiciach (nedeľa 23.apríl 2017 o 17:00)

Téma: „Milosrdenstvo chcem a nie obetu"

„Na kolená padáme, česť a chválu ti vzdávame..."
To najcennejšie čo nám dal Kristus cez obetu vlastného života je milosť milosrdenstva. Milosrdný Boh, milosrdný človek, milosrdný skutok, milosrdný život - vykúpený život. Boh nám ukázal, čo znamená byť milosrdný. Odpustiť neznamená zabudnúť, ale začať odznova. Čomu nás učí milosrdenstvo? Veriť, že Bohu je všetko možné a kto verí, aj tomu je všetko možné. Premenení Božím milosrdenstvom nachádzame odvahu a silu svedčiť o Božej láske v nás. Na kolenách v pokore, v milosrdenstve, vo vedomí vlastnej hriešnosti, v túžbe po milosrdenstve, byť štedro milosrdní. Čo je láska? Milosrdenstvo. 
Pozývame ťa na ďalšie modlitbové stretnutie v aule Kňazského seminára. Tému prednesie otec Pavol Hudák a hosť.

Seminár o komunikácii (Košice - 1. apríla 2017)

Myslím, myslíš, myslíme, tak spolu komunikujeme. Domyslieť si a byť domýšľavý, rozprávať a počúvať aj seba je umenie. Komunikácia je základ porozumenia. O tom ako tie veci zvládnuť, bude v sobotu seminar o komunikácii pri kancelárii Domčeka v Kňazskom seminári. Začíname o 9.hodine, témou komunikácie nás bude sprevádzať Marianna Berinšterová a dynamiku malej skupinky nám priblíži otec Pavol Hudák. Seminár bude ukončený popoludní svätou omšou.
Ak máš pocit, že častokrát tvoja komunikácia niekde zlyháva alebo nie je dokonalá , tak práve tento seminár ti môže v tomto pomôcť. Ak chceš spoznať aké sú tipy stretiek, zloženie stretka a ako viesť stretko, určite príď.
Prihlasovanie na linku: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTUfqkx9HbSXKJGzAexTAKwGSD8rDGBeTy-cRf3H1_luR6tg/viewform

NON-STOP EUCHARISTIA v slávení a adorovaní (24.-26.3.2017)

„Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba". (Jn 6,51)

Láska má svoju sviatosť. Je ňou Eucharistia. Ktorý Boh je taký mocný, ako je náš Boh? Komu je tak blízko daný Boh, ako nám kresťanom? Komu sa Boh viac daroval, ak nie nám? Kto sa môže fyzicky dotýkať svojho Boha? Kto môže tak konkrétne pociťovať jeho prítomnosť? Kto sa môže viac živiť Bohom, ak nie my? V chlebe a víne tajomne ukrytý dáva sa nám za pokrm. „...ten, kto mňa je, bude žiť zo mňa."(Jn 6,57)  Zázrak na oltári, ktorý sa denne reálne uskutočňuje pri slávení Eucharistie. V Bohostánkoch celého sveta, živý Boh býva s nami. Pri prijímaní sa stávame živými svätyňami, do ktorých vstúpil On. V Ňom a skrze Neho sme posväcovaní. V Eucharistii sa najužšie spája s nami. Nemôžeme byť s Ním viac zjednotení, ako keď vo viere a láske prijímame Boha do svojho života. Dal nám seba ako dar z neba -  Živý Boh sám. V Eucharistických zázrakoch vedecky skúmaných a potvrdených môžeme vidieť našimi ľudskými očami jeho podstatu. Vtedy skutočnosť prítomnosti živého Boha v Eucharistii môžeme vnímať nielen duchovným zrakom, ale aj očami tohto sveta. Toto tajomstvo Eucharistie je odhalené aj pre naše ľudské oči, aby sme uverili, že Najsvätejšie srdce Ježišovo prijímame do svojho srdca.

 „Ježišu tichý a pokorný srdcom, sprav srdce naše podľa srdca svojho."

Pozývam ťa vstúpiť do ticha pred Pánom. A ponoriť sa hlbšie do jeho prítomnosti, aby si zakúsil život neba a prijal účinky jeho vykupiteľského diela.

V programe je NON-STOP EUCHARISTIA v slávení a adorovaní. Pozvaný hosť o. Pavol Hrabovecký, UPC Prešov.

Prihlasovanie  tu. 

Svätosť je láska darovaná Bohom.(19.marec o 17:00 v Košiciach)

Cesta svätosti v identite muža a ženy je sebaobjavením daru byť darom. Pretože nájsť seba v pravde  a láske znamená stať sa svätým. Krehkosť človeka učí pokore. Jej prijatím sa stávame slobodnými ku každodennej vnútornej premene, ku ktorej nás volá Pán.  Svätosť je štýl. Na príhovor  svätého Jozefa, patróna mužnosti i rodín a ochrancu panien bude prednášať otec Pavol Hudák. Spojme sa v modlitbe na ceste ku každodennej svätosti. Tešíme sa na vás na otvorenom modlitbovom stretnutí pri kancelárii Domčeka v Kňazskom seminári v Košiciach už túto nedeľu 19. marca 2017.

Svätosť svätých - modlitbové stretnutie (19. marec 2017 o 17.00 hod.)

Každý človek pri krste dostal kľúč od svojho srdca. Je to kľúč k svätosti, ktorý treba použiť keď k nám prichádza láska. Boh po nás túži a chce nás naplniť svojou prítomnosťou. Nechce nás nechať samých. Prichádza k nám ako láska, ktorá robí človeka šťastným. Maj odvahu vziať kľúč a otvoriť sa Bohu. Svätosť je jednoduchý, úprimný, hlboký, obetavý, radostný a šťastný život. Úsmev cez slzy a radosť, ktorú ti nik nevezme. Byť svätým znamená milovať napriek všetkému.

Pozývam vás na modlitbové stretnutie v nedeľu 19. marca 2017 v Košiciach v Kňazskom seminári.

Svätý Jozef, ochranca rodín, oroduj za nás!

Radosť radostných (10.-12.marec 2017)

V slovenskej ľudovej piesni sa dozvedáme, kde sa láska nerodí. (Láska, Bože, Láska, kde ťa ľudia berú, na lúkach nerastieš, na poliach ťa nesejú...)

Kde alebo ako sa rodí radosť sa dozvieme na Víkende radosti pre dobrovoľníkov. Tešíme sa na spoločenstvo vzájomného obdarúvania v modlitbe a v zdieľaní. Boh volá k radosti. Pretože radosť radostných je radosť milujúcich. Učme sa charizme lásky.

Ak ešte váhaš, príď - príď a čím skôr daj vedieť (mimoriadne do polnoci 8.marca). Vaši duchovní otcovia o.Matúš a o.Pavol. 

Svätosť svätých - modlitbové stretnutie (19. marec 2017)

Každý človek pri krste dostal kľúč od svojho srdca. Je to kľúč k svätosti, ktorý treba použiť keď k nám prichádza láska. Boh po nás túži a chce nás naplniť svojou prítomnosťou. Nechce nás nechať samých. Prichádza k nám ako láska, ktorá robí človeka šťastným. Maj odvahu vziať kľúč a otvoriť sa Bohu. Svätosť je jednoduchý, úprimný, hlboký, obetavý, radostný a šťastný život. Úsmev cez slzy a radosť, ktorú ti nik nevezme. Byť svätým znamená milovať napriek všetkému.

Pozývam vás na modlitbové stretnutie v nedeľu 19. marca 2017 v Košiciach v Kňazskom seminári.

Svätý Jozef, ochranca rodín, oroduj za nás!

Víkend dobrovoľníkov "3xR" (10.-12. marec 2017)

 

Neviem, či ste si všimli, že nové tričká ktoré používajú naši dobrovoľníci, majú pekný nápis: slúžim s radosťou. Služba prináša radosť. Radosť z dobra, ktoré sa vytvára zo spolupatričnosti, z pekných vzťahov pekných ľudí. Dobrovoľníctvo zdobí srdce človeka. Láska je vždy o dobrovoľníctve, preto kto slúži s radosťou, je v škole Božej lásky. 

Pozývame vás, ktorí v sebe chcete rozvíjať krásu cez dobrovoľníctvo, na víkend v Domčeku. Téma: „Radosť Rozdávaním Rastie - 3xR" V programe duchovné bombóniky, chutná strava k téme a nápoj radosti zo spoločenstva. Príď sa nasýtiť, aby si mal z čoho rozdávať. Pretože staré príslovie hovorí „nemo dat qui non habet" nemôže dať kto nemá. 
Anka Kolesárová, pomáhaj nám, chceme slúžiť s radosťou.

 

Mesačné modlitbové stretnutia v Košiciach.

Život s Bohom a v Bohu.
Sme povolaní objaviť podstatu vlastného života, kým sme a kam ideme. Každý z nás má síce svoju cestu, ale jej zavŕšenie je v Bohu. Sme v škole Božej lásky, ktorá nás učí múdro a naplno žiť. Najlepšou žiačkou vyvolenou Bohom bola a je Milostiplná. Už ako mladé dievča mala tak hlboký vzťah s Bohom, že zachytila jeho jemný hlas a prijala naplno Boží plán s jej životom. Boh vstúpil do jej srdca celou svojou silou a láskou, aby ju premenil na svoj chrám. Rozhodol sa v nej prebývať, aby ho ona mohla odovzdať tomuto svetu. Keď sa Slovo stalo telom v mladej dievčine, nebeskí anjeli zajasali od radosti. Konečne bude človek vykúpený a oslobodený od hriechov, aby sa mohol k nám pripojiť v nebi. Anjeli túžia mať s ľuďmi spoločenstvo svätých.
Cieľom týchto stretnutí je zjednocovať a obohacovať. Chceme ďakovať za prijaté milosti a vyprosovať požehnanie pre všetky podujatia zamerané na úctu k životu, na mládež a na rodiny. Chceme čerpať z bohatstva Katolíckej cirkvi, preto modlitbové stretnutia sú postavené na troch pilieroch:

 • Nebeská matka a jej život s Bohom, 
 • Božie slovo živé a účinné, ktoré mení ľudské srdce, 
 • Eucharistia - adorácia Živého Boha vo sviatosti lásky a jednoty.

Zvolávanie:
Začíname modlitbou svätého ruženca, ktorá je kresťanskou meditáciou. Uvažovaním nad ružencovými tajomstvami vstupujeme do vzťahu človeka s Bohom. Udalosti Ježišovho života sa stávajú našimi udalosťami s Ním. Tok myšlienok prúdi Zdravasmi ako voda korytom rieky. „Per Mariam ad Jesum - Cez Máriu k Ježišovi". Mária nám pomáha budovať vzťah s Ním. Ona dala k dispozícii Bohu svoje srdce aj telo a ďalej sa dáva v mariánskych modlitbách ako sprostredkovateľka Božích milostí. Láska matky je od prirodzenosti jemná, krásna, milujúca, obetavá, materinská... Panna Mária bola vo veľmi úzkom vzťahu s apoštolmi a s nimi zotrvávala aj vo večeradle. Učí nás počúvať Boha ako ona, byť pripravený dať sa tiež zasiahnuť jeho láskou a nechať sa Ním premeniť. Cez všetky bolesti milujúcich kráčať za ním až do neba. Pravá mariánska úcta vedie k hlbokému vzťahu s Ježišom. Ona je pre nás vzorom viery a lásky i najmocnejšou orodovníčkou.
Vyučovanie:
Božie slovo rozmieňané na drobné do každodenného života nás formuje vidieť svet očami Boha. „Preto aj my neprestajne vzdávame vďaky Bohu za to, že keď ste od nás prijali Božie slovo, ktoré sme hlásali, neprijali ste ho ako ľudské slovo, ale - aké naozaj je - ako slovo Božie; a ono pôsobí vo vás veriacich" (1 Sol 2,13). Božie slovo zasiate do našich sŕdc prináša úrodu v našom myslení, slovách a skutkoch. Jeho dotyk uzdravuje, premieňa a oslobodzuje pre Jeho plány s nami. Sýtenie Božím slovom nás napĺňa radosťou a pokojom. Nech z plnosti srdca rozprávajú naše ústa o Bohu.
Zjednocovanie:
V Eucharistii je živý Boh prítomný v tomto svete pod spôsobom chleba a vína. Je naším pokrmom pre večný život. Adorovať znamená stáť pred Bohom ako Mojžiš a čisto vstúpiť na svätú zem Jeho prítomnosti. V Eucharistii sme s Ním v tej najhlbšej jednote, keď ho pri prijímaní môžeme pociťovať vo svojom vnútri. Jeho láska sa rozlieva v našich srdciach a jeho moc pôsobí. On nás túži naplniť svetlom svojej slávy, aby táto chvíľa s Ním bola svätá, plná Jeho milostí...
Živý Boh konaj svoje dielo, zostaň v nás. Ty máš moc nad našimi slabosťami, Ty vládni nad nami. Tvoja veleba nech žiari ako slnko na oblohe, ktoré zohreje a dáva život celému svetu. Chceme, Pane, rásť na tvoju chválu a slávu, byť darom pre blížnych a vybrať si cestu svätosti, ktorá vedie k Tebe. Prosíme Ťa, pomôž nám na príhovor Kráľovnej neba i zeme. Amen.

Mama sa stará o domácnosť a chystá dôležité a pekné veci. Vyjde z domu a zvoláva deti z dvora aj z ulice, aby prišli zahnať hlad. Dáva na stôl, čo jej bolo dané: pozornosť starostlivého Otca, kúsok milujúceho srdca Syna a požehnané ovocie Ducha - pokoj, radosť a lásku. Všetci sa tešia, že môžu byť spolu ako Rodina.

Modlitby v KE (19.2.2017)

Milosť rastie sama... či bdieš alebo spíš. Veci zrejú a aj my v nich. Zrelosť je postoj srdca k hodnotám, ktoré dávajú ľudskému životu krásu a zmysel. Pri stretnutí s Bohom sa oslobodzujeme od seba a od myšlienok, ktoré nie sú od Boha. Sme povolaní rásť v dôvere a láske. Otvorenosť srdca je podmienkou premeny. K čomu nás Boh vedie? Čo je vôľa Božia pre náš život? K čomu sme povolaní? V dialógu s Bohom chceme hľadať a prehlbovať osobnú slobodu, ktorá nás vedie k úprimnej čistej láske vo vzťahu k sebe aj k iným.

Pozývame vás na modlitbové stretnutie na tému: „Boh dáva vzrast" v nedeľu 19.2. o 17:00 hod v budove Kňazského seminára v Košiciach v aule A2. Krátka chvíľa jedného večera volá k modlitbe. V programe 17:00 modlitba sv. ruženca, 17:20 privítanie a impulz, 17:45 zdieľanie v skupinkách, 18:15 adorka, 19:00 agapé, 20:00 ukončenie. 

Radosť prináša nádej.

Naplnení radosťou sa stávame svedkami nádeje pre tento svet. Radosť čistých omilostených sŕdc je nádejou pre budovanie úprimných a zdravých vzťahov. Boh robí veľké veci v živote každého, kto sa mu otvorí. Mať srdce otvorené pre čisté vzťahy sa oplatí. Prečo? Pretože vnútorné hodnoty sú bohatstvom vnútornej krásy. Správne vnímať ženskosť a mužskosť vo vzťahoch mladých sa dá iba cez čisté vzťahy. Uvedomujúc si niečo nebeské v sebe, ako je nevinnosť daná našim Stvoriteľom opäť potvrdená a nanovo získaná darom milosrdnej lásky nášho Pána, vedie nás k obdivu toho čo v sebe nosíme.

Svätý Valentín, ktorého sviatok sme počas tohto víkendu oslavovali na Púti radosti je svätý. A také majú byť aj naše vzťahy. Svätosť lásky dvíha k nebesám. V jednote s Bohom a v jednote v službe Božiemu kráľovstvu, sme zažili cestu lásky a posväcovania sa.

Chcem poďakovať našim hosťom: otcovi arcibiskupovi Bernardovi Boberovi, duchovnému otcovi Jankovi Bucovi, kňazom z farnosti Pavlovce nad Uhom Slavomírovi a Jankovi, kňazom z ACM Prešov Marekovi a Jozefovi, kňazom z UPC Košice Marcelovi, Petrovi a Daliborovi, školskému kaplánovi Patrikovi a kaplánovi v Humennom Mariánovi, kňazom z rehole minoritov Martinovi a Samuelovi so spoločenstvom rehoľných bratov, františkánskemu bratovi Richardovi, rehoľným sestrám Bibiáne, Anke, Kristiáne a  Natanaele. Ďakujeme spoločenstvu modlitieb matiek z farnosti Jenkovce za nádherné zdobené valentínske perníkové srdiečka.

Chcem poďakovať všetkým dobrovoľníkom za obetavú a radostnú službu a všetkým účastníkom, čo prišli darovať kúsok seba tomu druhému. Všetkým ďakujem za pekné spätné väzby a poďakovania.

S úctou a láskou otec Pavol, otec Matúš a tím Domčeka. 

Láska vždy víťazí - 72. púť radosti (10.-12.február 2017)

Naučiť sa milovať sa oplatí. Je to najdôležitejšia škola života. Keby si získal celý svet a nenaučil by si sa mať rád, Božie kráľovstvo by nemohlo byť v tvojom srdci. Láska je dôvodom života aj smrti, dáva chuť životu, prináša radosť, naplnenie, pokoj. Sme povolaní naučiť sa milovať. Je to naše základné ľudské povolanie. Naučme sa vnímať seba samého ako dar do všetkých vzťahov .

Sviatok Svätého Valentína sa dotýka sveta mladých a pozýva k láske, ktorá je úprimná a čistá. Skúsme spolu tento sviatok pretlmočiť tomuto svetu ako dôvod zamyslieť sa nad vzťahmi, dať im novú nádej. Vzťahy bez záväzkov, falošné a plytké, ničia lásku. Ak nájdeme v sebe túžbu byť verní, sme ochotní žiť záväzný a radostný vzťah.

Vyprosme si na tejto valentínskej púti milosť žiť ozajstnú a plnú lásku a obnoviť svet, zvlášť svet mladých. Budeme sa modliť za nás, za našich rovesníkov a priateľov. Obnovme svet láskou. Bohu je všetko možné, On robí zázraky. Tak sa poďme spolu modliť, zdieľať a objavovať čo do nás On vložil. 

Láska prináša šťastie (valentínska púť radosti)

Kto by nechcel mať šťastie v láske? Pravá láska svojou podstatou je veľkým požehnaním, aj keď možno necíti podporu zvonku. Milovať a byť milovaný je jedna vec, ale milovať a byť prijatý okolím s celým tým stavom, ktorý pri tom prežívame, je ešte väčší dar. Aj keď svet, v ktorom sa nachádzame sa vysmieva z čistých verných a úprimných vzťahov, nedajme sa odradiť. Pretože to, čo žijeme, začína v našom srdci, spája sa s okolím a končí opäť v nás. Sme spolutvorcami kultúry, v ktorej sa nachádzame. Možno je niečo dané zvonku, ale naše vnútro a naše postoje môžu ukázať inú hlbšiu cestu - tú našu, vlastnú, najosobnejšiu. Valentínske stretnutie mládeže má byť o objavení seba samého v prostredí, v ktorom sa nachádzame a o jeho pretváraní kresťanskými hodnotami. Toto je skutočne požehnaná cesta pre radostný a šťastný život všetkých. Iba v spolupráci s Božou milosťou môžeme byť víťazmi a tak rásť v láske. 

„Veľké veci robí Pán." Ako s Bohom víťaziť a vytvoriť novú kultúru života nám slovom aj svedectvom sprostredkuje hlavný hosť „veľký evanjelizátor" duchovný otec Ján Buc.

72.púť radosti  (10.-12. február 2017)

Veľké veci robí Pán... 
„Ani veľké vody lásku neuhasia, ani rieky ju neodplavia." (Pies 8,7)
Nedá sa zmerať veľkosť lásky, ktorú ponúkaš alebo prijímaš. Kto koho viac miluje a kto menej? Ako rozlíšiť pravú lásku od nepravej? Sme dielom Božej lásky, ktorá nás stvorila na svoj obraz. Objaviť prvotnú lásku, ktorá tvorila naše srdce, znamená spoznávať seba ako dar pre tento svet. Sme povolaní k „bláznivej" láske svätých, ktorí sú ochotní milovať až na smrť. Prečo? Láska dáva bezpečie, žije vernosť, otvára srdce pre druhých. Láska sa nezatvára, nie je egocentrická ale excentrická - nemyslí na seba ale na iných. Prirodzenosťou lásky je budovať vzťahy. Slobodná láska k Jednému otvára srdce pre iných. Kto buduje neslobodné vzťahy, miluje iba tých, ktorí mu vyhovujú. Mať rád znamená prekročiť svoj tieň a stať sa darom pre tento svet. Veľkosť lásky je v tom, že vie milovať v každej chvíli. Prestaneš túžiť vlastniť lásku, pretože ona bude vlastniť teba. Ak chcete spoznať veľké veci, ktoré nám Boh ponúka, pozývam vás na valentínsku púť radosti.
„Veľké veci urobil s nami Pán a máme z toho radosť..." (Ž 126, 3)

Štedrosť lásky nemá hraníc

Boh je darcom každého dobra. Vo svojej túžbe obdarovať nás sa pýta, či sme ochotní dávať dobro ďalej. My vo viere a láske prijímame dary, ktoré sa rozmnožujú, keď ich dávame iným. Aj preto sa stretneme v nedeľu 15.1.2017 o 17:00 v Košiciach pri modlitbe, aby sme zažili štedrosť lásky nášho Stvoriteľa. Prežili radosť z toho, že On, keď my žehnáme druhým, našu lásku a vieru rozmnožuje. Buďme nositeľmi nádeje pre tento svet. Nech požehnanie zostúpi z neba. 

Žehnajte, lebo ste povolaní, aby ste dostali dedičstvo požehnania. (porov. 1Pt 3,9)

Spájame sa v modlitbe

Modlitby za mládež, rodiny a nenarodené deti budú už túto nedeľu 15. januára o 17:00 v aule A2 v priestoroch kňazského seminára.
Program: 17:00 modlitba sv. ruženca, privítanie a impulz, zdieľanie v skupinkách, 18:15 sa presunieme na adoráciu do Kostola sv. Antona Paduánského, o 19:00 bude eucharistické požehnanie a po ňom bude nasledovať agapé s požehnaním priestorov kancelárií Domčeka, Inštitútu rodiny a Apoštolátu ochrany života. Žehnajte, lebo ste povolaní, aby ste dostali dedičstvo požehnania.

Modlitby za Domček v Košiciach

Modlitbou čerpáme z prameňa Božích milostí. Pozývam vás na modlitby za Domček Anky Kolesárovej, za jeho vízie, za jeho požehnanie a za proces blahorečenia Anky Kolesárovej. Sme veľmi radi, že sa nám konečne podarilo z Božej dobroty a lásky získať priestory na kanceláriu Domu Anky Kolesárovej. Tým chcem vyjadriť vďačnosť otcovi arcibiskupovi Bernardovi Boberovi a rektorovi Kňazského seminára otcovi Štefanovi Novotnému za poskytnutie priestorov. Pozývam ľudí dobrej vôle, všetkých priateľov, známych aj neznámych, aby sme sa mohli spojiť v duchovnej hĺbke radosti dňa 15. januára 2017 o 17. hodine.
V programe 17:00 modlitba sv. ruženca, 17:20 privítanie a impulz, 17:45 zdieľanie v skupinkách, 18:15 adorka, 19:00 agapé, 20:00 ukončenie.

Váš otec Pavol

"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi". (Mt 18,20)

Svetlo zhora.

Po sedemnástich rokoch pútí radosti vo Vysokej nad Uhom sa dožívame krásnej chvíle, keď Domček Anky Kolesárovej dostal vzácne miesto v jednej z malých miestnosti na chodbe Kňazského seminára. Je to hneď vedľa bytu, kde v roku 1995 býval svätý otec Ján Pavol II., keď bol svätorečiť Košických mučeníkov. S veľkou bázňou a nadšením sme sa pustili do prerábania miestnosti na potreby našej kancelárie. Tešíme sa, že svätý Svätý otec Ján Pavol II. svojou prítomnosťou požehnal toto miesto, v ktorom priamo teraz začal sídliť Inštitút rodiny.
Vytvorili sme trojicu cirkevných inštitúcii, ktoré spolupracujú na budovaní Božieho kráľovstva v ľudských srdciach. Apoštolát ochrany života, ktorý sa venuje ochrane počatých bábätiek, Domčeka, ktorý sa venuje mladým a Inštitútu rodiny, ktorý sa venuje manželom a rodinám. Ďakujeme dobrotivému Bohu a otcovi arcibiskupovi Bernardovi Boberovi za požehnanie.

Keď sa niekedy vyberiete k nám na konci chodby pred odbočením doprava zbadáte veľký obraz Zoslania Ducha Svätého vo večeradle. Vždy keď idem do našej kancelárie, cítim od nich pozvanie vstúpiť do spoločenstva modliacich sa vo večeradle.
Panna Mária nevesta Ducha Svätého a svätí apoštoli, orodujte za nás!
Prvé modlitbové stretnutie v týchto priestoroch bude v nedeľu 15. januára 2017 o 17:00 hod. Srdečne ste pozvaní.
Otec Pavol

"Chcem byť svätá" (zo spätnej väzby Silvestra 2016)

Svätý rok má byť o svätých hodnotách. 

Silvestrovský program, ktorý sme počas posledných piatich dní absolvovali v mnohých mladých prebudil veľkú túžbu po svätosti. „Ani si neviem inak predstaviť Silvester, ako byť tu s Bohom. Ďakujem za toto miesto". Byť s Bohom znamená posväcovať sa, prežívať sväté chvíle a tým premieňať svoj život na svätý. Posvätiť čas modlitbou, svätou omšou, adoráciou znamená sláviť liturgiu spolu s anjelmi v nebi. Sme povolaní k svätosti skrze lásku, pretože čistá láska ja svätá a kto čisto miluje, sväto sa správa. Skúsenosť stretnutia s Bohom v nás prebúdza túžbu po svätosti. Sme stvorení pre svätosť. Ona je našim cieľom i večnosťou.
Nech nový rok 2017 je posväcovaný čo najviac našou modlitbou a skutočnými vzťahmi založenými na úprimnej čistej láske. Ďakujeme Bohu za tento Silvester o povolaní k svätosti. Bonusovým prekvapením bolo stretnutie s otcom arcibiskupom Bernardom Boberom v kaplnke svätého Michala a jeho radostný a povzbudzujúci príhovor a že ďakovnú svätú omšu na záver roka celebroval otec biskup Marek Forgáč. Ďakujme aj našim hosťom: otcovi Michalovi Muchovi, spoločenstvu Pavol z Levoče na čele s gréckokatolíckym duchovným otcom Rasťom Višňovským, otcovi Dušanovi Škurlovi a pánu dekanovi Ľubomírovi Hudecovi z Turčianskych Teplíc. Ďakujeme za pomoc aj kaplánom z UPC Henrichovi Grejtákovi, Petrovi Kuriškovi a minoritovi Samuelovi Hurajtovi. Chcem vyjadriť veľký obdiv a vďačnosť všetkým dobrovoľníkom, ktorí Silvester pripravovali a počas neho slúžili. Nech je im Boh odmenou.

Že Silvester bol svätý Smile sa môžete dozvedieť aj zo spätných väzieb.

Vianočné prianie


Prosím, povedzte to všetkým...

Zázrak materstva je prameňom lásky. 

Veríš v zázrak? Čo alebo kto je tvojim zázrakom? Veriť v zázrak znamená zažívať ho na sebe aj na druhých. Človek sám je zázrakom. Zázračná noc nám dáva Božieho syna. Boží syn nám dal Matku, ktorá je kráľovnou neba. Kráľovná neba otvára svoju materinskú náruč pre všetkých. Jemnosť lásky zjavenú materstvom Panny Márie zjemňuje videnie sveta a rozjasňuje srdcia. Ona, Krásna, Nepoškvrnená, Plná milosti, nám čistým materinským srdcom ukazuje na bezbranné „a predsa všemohúce" dieťa v jasliach. Dať život je zázrak prírody. Zrodiť Božieho syna je zázrak neba. Neuveriteľne stúpa myseľ človeka keď zažíva radosť z nasycovania srdca Bohom. Božia milosť zostúpila z neba. Boh nám dal v Panne Márii materinskú lásku, ktorá je modlitbou srdca ženy.
Anka Kolesárová sa stala vzorom, priateľkou a spoločníčkou v dospievaní mladých. Zomrela kvôli kráse čistej lásky a kvôli dôstojnosti ženy. Vnútorná hodnota jej obety života vedie ku kráse materstva. V modlitbe pri hrobe mučenice čistoty môžu mladí tento zázrak materstva objaviť v sebe, v svojich rodinách a vo vzťahoch. Svätosť - šťastie rodiny vo veľkej miere závisí aj od toho, či je materinská láska v rodine slobodná a chránená. Skúsme počas týchto Vianoc upriamiť pozornosť na silu, krásu a tajomnosť materinskej lásky. Pomôžme našim mamkám. Objavujme túto krásu a bohatstvo v každej žene, v každom dievčati. Žena, ktorá má slobodné a čisté srdce, má dar učiť láske. Pozývam všetkých mužov, otcov a chlapcov k vnútornej pevnosti a k rozhodnutiu vždy chrániť túto jemnosť podľa vzoru svätého Jozefa. Zázrak lásky nás vedie k pravde a k vnútornej slobode.

Vďaka ti, Pane, že s nami rátaš, aj keď sme krehkí a slabí. Vďaka, že vždy ponúkaš zázrak, stačí, že ho chceme prijať. Vieme, že nie si „automat na zázraky", ale nekonečne štedrý Boh, všemohúci Priateľ a milujúci Otec. Buď s nami vždy a všade. Amen.

Pozývame vás na silvestro-vanie do Košíc.

Sme vykúpení Láskou.

Všade vládne predvianočná atmosféra, trhy, medovina, priatelia, starí známi, úsmevy, uzimené dupkanie, očakávanie Vianoc. Každý rieši svoje úlohy a my takisto. Po mnohých poradách, telefonátoch, rozhovoroch sme došli k rozhodnutiu, že Silvester 2016 bude po trinástich rokoch opäť v Košiciach ako kedysi, keď sme začínali v UPCečku. Všetko má svoje výhody aj nevýhody. Na jednej strane prijatie veľkomestom, na druhej strane veľká vzdialenosť od našej patrónky pútí Anky Kolesárovej. Preto poputujeme aj do jej rodiska. Vopred vyjadrujem vďačnosť pani riaditeľke Gymnázia svätého Tomáša Aqvinského, učiteľskému zboru, zamestnanom a sestričkám za otvorenú náruč. Technické veci sú prevažne zabezpečené.  A program dobrúsime vnuknutiami Najvyššieho. Súčasťou programu bude nielen pestrá duchovná strava, ale aj predstavenie mesta, katedrály a výstup na vežu Dómu sv. Alžbety. Prosíme vás o modlitby a pomoc „srdcom".  Otec Pavol

Kto si a čo je tvojim cieľom...

Sám sebe neznámym, nerozumieť svojim citom a túžbam, slabosť a opätovné zlyhanie, bludisko vo svete relatívnych hodnôt...

Veľmi sa teším, že naše pozvanie prijal aj duchovný otec Michal Mucha, ktorý absolvoval rímske štúdia v Teológii tela a podelí sa s nami o témy tak časté v mysli mladého človeka. Každý je originál, každý má svoj príbeh, každý má byť sám sebou, aby mohol byť šťastný. O sebapoznaní a cieľoch života budeme počúvať a zdieľať sa v skupinkách. Verím, že nový rok môže byť úplne iný ak vyrastieme v poznaní a v láske.                                                           Otec Pavol

Čas - dielo Božej múdrosti...

Čas - dielo Božej múdrosti (niekedy je ho veľa a niekedy málo, niekedy ho zabíjame a niekedy si ho chránime, niekedy nám bezmocne uniká pomedzi prsty a niekedy hľadáme svoje miesto v ňom). 

Pozývam vás na túto silvestrovskú obnovu, v ktorej zhodnotíme čas minulosti a nastavíme sa na prežívanie času budúcnosti. Zažime prítomnosť s Bohom. Modlitby, adorácie, sväté omše, oslobodzujúce stretnutie v sviatostnej láske, zaujímavé prednášky, radosť spoločenstva a vzájomné obdarúvanie sa prítomnosťou v čistej láske.

Božia služobnica Anka Kolesárová pozýva osobne všetkých, ktorí chcú naplniť svoj čas mladosti a dozrievania pre nebo čistou radosťou.                                                            Otec Pavol

Silvestrovský čas = silvestro-vanie.(28.12.2016 -1.1.2017)

Poďakovať Bohu za požehnaný rok a prosiť o požehnanie do ďalšieho je cieľom nášho Silvestra. Nové horizonty môžeme objaviť ak sa otvoríme Božej láske, ktorá mení tento svet. Záver roka je najkrajšie prežitý v modlitbe vďaky a chvály. Začiatok nového roka je otváraním sa vnuknutiam Ducha Svätého. Duch Boží je duch lásky a tak vás pozývam do Jeho školy, ktorá zaháňa všetok strach a predsudky, pretože dáva nádej tam, kde ju ľudskými očami nevidíme. To ľudské je príliš nízke a bráni otvárať sa slobode Božieho ducha prinášajúceho radosť a pokoj do ľudských sŕdc. Pozývam vás k modlitbe a k načerpaniu z prameňov Božej milosti.

Milosť, milosť, milosť, všetko je milosť.

Oslávili sme 20.púť zrelosti na záver Roku milosrdenstva o vykúpení z otroctva samoty. V témach o vykročení zo seba, o evanjelizácii radosťou a napredovaní v stopách milosrdenstva, sme prežili nádherný čas, za ktorý sme veľmi Bohu vďační.
Hlavným hosťom bol páter Salovatore Curro, profesor z rímskych univerzít, človek duchovne veľmi bohatý, hlboko ľudský a pokorný. V jednoduchosti a kráse nás pozval vykročiť po troch stupňoch lásky čo najbližšie k Bohu. Rozžiarené tváre, usmiate oči a hlboký duchovný pokoj bolo cítiť na záver v mnohých účastníkoch tohto stretnutia. Dôkazom toho sú aj pekné spätné väzby, z ktorých vyberáme pre vzájomné obohatenie.
Ďakujem všetkým hosťom, kňazom, dobrovoľníkom a účastníkom. Chcem poďakovať pánu dekanovi sobraneckého dekanátu, pánu primátorovi mesta Sobrance a pani riaditeľke základnej školy za nádherné prijatie, za jedinečný záujem nám pomôcť a za flexibilitu, keď nám s nasadením pomáhali zachrániť situáciu tým, že nás prichýlili pod svoju strechu. V modlitbách im vyprosujeme duchovné dary v službe na svojich postoch i pre osobný život.

Pozor zmena miesta Púte zrelosti

Drahí priatelia, z Božieho slova vieme, že Boh má rád nové veci. „Hľa, ja tvorím čosi nové, teraz to klíči, nebadáte?“ (Iz 43,19)

Vďaka nečakaným okolnostiam sa mení miesto konania Púte zrelosti. Púť bude v Sobranciach v ZŠ Komenského 6. Viac informácii účastníci dostanete mailom. 

Téma: Radosť a milosrdenstvo (20. púť zrelosti)

Kľúčom k láske je vykúpenie. Láska bez milosti neexistuje. Nemôžeš milovať, ak ti Boh na to nedá silu. Zapáli v tebe ohník a ty sa ho snaž udržiavať každodenným rozhodnutím.
Ovocím milosrdenstva je radosť z čistého srdca. Na záver Roku milosrdenstva zažívame radosť čistých srdc vykúpených od hriechu veľkou Božou milosťou.

Oslavná 20.púť zrelosti je dôvodom k radosti z milosrdnej lásky Boha. Boh má v rukách všetko, Jemu patríme a sme na ceste k Nemu. Prajem vám, aby ste nikdy neprestali hľadať Jeho milosrdnú lásku. „Aby vaša radosť bola úplná" (Jn 15,11)         S úctou otec Pavol

Zrelosť prichádza v čase (18. -20. november 2016)

Dozrel čas 20. púte zrelosti. Dozrel aj čas ukončenia Roka milosrdenstva. Je to výzva pre každého dozrieť k rozhodnutiu prijať Ježiša za osobného priateľa, ktorý nás vykúpil z hriechu obetou na kríži a chce nás spasiť svojim milosrdenstvom. Milosrdenstvo musí byť témou dňa pre kresťana živej viery. Sme povolaní prijímať a dávať milosrdenstvo. V pokore prijímať a s láskou ho dávať. Dal by Pán Boh, aby sme ukončenie Roka milosrdenstva prežili ako štart do nového života. Nech neskončí cesta hľadania a nachádzania milosrdnej lásky od Boha i od ľudí. Zo všetkých strán sme mali možnosť počúvať svedectvá o veľkosti Božieho milosrdenstva a následne okusovať jeho krásne a bohaté ovocie v ľudských životoch. Nebuďme smutní, že tento výnimočný rok končí, pretože sme pozvaní samotným Stvoriteľom zažívať Jeho milosrdnú lásku v každodennom Otčenáši „...odpusť nám, ako i my odpúšťame". Všetko má svoj čas a v čase dozrieva každý z nás. Zrelosť našej viery a lásky sa prejavuje trpezlivosťou a dôverou, že s nami je Boh nepretržite. Dôverujme Mu, On sa o nás postará.
Pozývam vás na 20. púť zrelosti s veľmi bohatým programom a vzácnymi ľuďmi. Hosťami budú Salvatore Currò, profesor z Ríma, tanečné divadlo ATak pod vedením Pavla Danka, s choreografiou Galéria, ľudová hudba Patrika Takáča naživo v pred adventnej tanečnej zábave. Ponúkame sväté omše, adoráciu, modlitby, svedectvá, spoločenstvo, radosť, pokoj a lásku v Duchu Svätom.
Príď osláviť okrúhlu púť zrelosti na záver Roka milosrdenstva. Otec Pavol

Záleží, nezáleží, záleží...

Záleží, nezáleží, záleží.... naozaj záleží. Mladým záleží na ozajstnom priateľstve. Celá púť radosti bola o poznávaní toho, na čom záleží. Záleží na vzťahoch, záleží na priateľstve, záleží na láske. Priateľstvo potrebuje dôveru. Dôvera sa buduje úctou. Úcta vyrastá z lásky k životu, z lásky k Bohu, k sebe, aj k iným. Mať rád je celoživotným poslaním človeka. Nečakať, že ťa budú iní mať radi a potom im budeš opätovať lásku, ale mať rád skôr ako oni. Prečo? Pretože On Stvoriteľ nás miloval ešte skôr ako ktokoľvek iný. Nevznikne priateľstvo, ak nebudeme chcieť byt priateľmi. Vzťah z vypočítavosti nie je o priateľstve.
Učme sa byť ozajstnými priateľmi. Ďakujem všetkým dobrovoľníkom, účastníkom a hosťom za službu a za požehnanú účasť na 71. púti radosti. Žehnám vám k pekným priateľstvám.                                           Váš o. Pavol

PS: Zo spätných väzieb vyberáme :)

Priateľstvo bez lásky? Veď láska znamená všetko!

Môžeš mať komfort materiálny, môžeš mať úspechy a obdivovateľov, ale ak nemáš lásku si ako nenásytná čierna diera vo vesmíre, ktorá pohlcuje všetko. Skutočné a nie iba zdanlivé "Dobro milovaného" je základom lásky. Naša cesta vedie cez Božie chodníky. On kráča pred nami. S ním nezablúdiš. Kráčajme, ale do neba. Si za? Tak Ťa "Priateľu" čakáme. Kde? V Košiciach na "GeTeAčku" bude 71. púť radosti  na tému: „Priatelia mladého človeka". otec Pavol

Priatelia mladého človeka (71. púť radosti)

Priatelia sú pribuzní, ktorých si volíš sám.

Priateľov nikdy nieje dosť. Možno si to už počul/a a možno aj pocítil/a.

Priateľ je ten, kto Ti povie pravdu o tebe, napomenie ťa ak treba, ochráni pred zlom, podrží v ťažkej situácii... Priateľ je "druhé ja", s ktorým sa môžeš radiť a vždy s ním počítať. Priateľ je ten, kto sa ťa len tak nevzdá a pritom ti necháva slobodu. Priateľ je človek úprimnej čistej lásky.

V Ježišovi sa Boh stal našim priateľom a aj nás nazval svojimi priateľmi. Buďme ozajstnými priateľmi a budeme mať dobrých priateľov.

Pozývam vás na 71. púť radosti na tému: "Priatelia mladého človeka". Hosťami budú otec biskup Marek Forgáč z Košíc, duchovný otec Pavol Hrabovecký z UPC v Prešove a další.

Tešíme sa vás o. Matúš, o. Pavol a organizátori :)

Pripravujeme...

Keďže začal nový školský rok, opäť po prázdninách pre vás pripravujeme tieto podujatia:

 • v októbri to bude Púť radosti (21.-23.10.) pre mladých nad 15. rokov 
 • v novembri sa tešíme na mladých nad 23 rokov na Púti zrelosti (18.-20.11.)
 • Silvestrovské stretnutie na prelome rokov (28.12.-1.1.2017)
 • duchovné obnovy pre žiakov cirkevných škôl (podľa termínov vopred dohodnutých)

Ďakujeme za akúkoľvek pomoc, predovšetkým modlitbovú podporu. 

Spájame sa tiež v modlitbe za blahorečenie Božej služobnice Anky Kolesárovej. 

Umenie a láska idú spolu

Požadujú jedno - aby sa človek celý odovzdal.
Nedá sa to robiť polovičato.

Chcem poďakovať za opäť rekordnú účasť na Púti rodín (415 účastníkov, 81 rodín, 170 dospelých, 176 detí a a 69 dobrovoľníkov) a odovzdať vám pre povzbudenie kúsok zo spätných väzieb. Vďaka aj za pekné slová a modlitby pre posilu organizátorov. Žehnám vám.

Láska robí zázraky

Chcem poďakovať všetkým dobrovoľníkom za perfektne zvládnutú obetavú službu počas Púte rodín. Ďakujem hosťom za ich otvorenosť a lásku pri odovzdávaní poznania. Osobitne chcem poďakovať všetkým rodinkám a manželom, že si našli čas pre seba, aby načerpali. Žehnám vám a vyprosujem naďalej v modlitbách pri hrobe Božej služobnice Anky Kolesárovej milosť umenia komunikácie v manželskej láske a v rodine. Otvorene srdce je pripravene pre zázraky. Váš otec Pavol

Rásť v láske

Keď človek sníva sám, zostáva to iba snom. Keď snívajú dvaja spolu, je to počiatok novej skutočnosti. Keď sa mladí zamilujú, snívajú svoj život a veľmi túžia žiť svoje sny. Najväčším umením je milovať v Jednom všetkých a vo všetkých milovať Jedného. Manželstvo je puto lásky, ktoré vysníval Stvoriteľ a vložil do ľudských snov. „Kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom." (1 Jn 4, 16) Je nemožné vytvoriť dokonalú jednotu kvôli slabostiam človeka. Avšak milosť milosrdenstva skláňajúca sa k človeku mení ľudský život na radosť a pokoj. Manželskou bránou milosrdenstva musí prejsť každý, kto vstúpil do vzťahu. Dokonalosť patrí Bohu, my sme iba na ceste k dokonalosti, na ktorej sa učíme milovať.
Pozývam vás do školy lásky na púti rodín, kde si budeme vyprosovať milosť byť obdarovaní najvyšším umením. Žehnám a ďakujem všetkým manželom, ktorí neprestali hľadať cestu k sebe. Váš otec Pavol.

Našimi hosťami budú:

 • emeritný otec arcibiskup Mons. Alojz Tkáč
 • manželia Drahomíra a Vladimír Jackoví

24. púť rodín (28. august 2016)

Základom dobrého vzťahu je aj dobrá komunikácia. Vedieť vyjadriť svoje pocity alebo potreby, vedieť odkomunikovať dôležité informácie, to všetko je potrebné a veľmi dôležité pre manželský vzťah. Harmónia vo vzťahu manželov vytvára pocit bezpečia a vedomie lásky pre deti i pre okolie. Dobrá komunikácia je skutočným umením.

Pozývam vás na Púť rodín, kde môžete nielen duchovne načerpať a duševne zrelaxovať ale môžete aj rozšíriť si poznanie a pozdieľať sa o skúsenostiach. Jednoznačne záujem o tieto veci posúva vzťahy dopredu. Budeme sa modliť, počúvať a komunikovať.

Hosťami budú Mons. Alojz Tkáč a manželia Jackoví. Súčasťou programu bude aj obnova manželských sľubov, osobitné požehnanie každého manželského páru, možnosť svätej spovede, adorácia, program pre deti podľa veku, dobrý obedík:-)... Tešíme sa na spoločenstvo s vami pri našej mučeníčke Anke Kolesárovej. 

Milosrdná láska mení svet

Okrúhla 70. púť radosti nazvaná tiež 8.festival radosti priniesol veľké požehnanie a premenu do životov mladých ľudí. Milosrdenstvo Božie bolo dokazované nielen svedectvami ale celým programom festivalu. Skutočne sme mohli zažívať milosť dvoch pomyselných milosrdných brán, ktoré nás viedli myšlienkami k prijímaniu Božej milosrdnej lásky ale aj k odovzdávaniu milosrdenstva cez naše vzťahy ďalej. Láska potrebuje konkrétne kroky, naše srdce i ruky.

Ďakujem všetkým hosťom a dobrovoľníkom, že prišli sa rozdať Smile

Ďakujem aj všetkým účastníkom, že sa rozhodli vykročiť na cestu Božieho milosrdenstva. Radosť bola ovocím milosrdnej lásky a nedala sa skrývať pred nikým a pred ničím.

Pre povzbudenie ponúkame ochutnávku spätnej väzby v 1. časti. 

máte možnosť si prečítať už aj druhú časť spätnej väzby. 

 

Festival milosrdnej lásky (11.-15. august 2016)                

 

 

Ďakujeme všetkým, ktorí ste podporili toto dielo venovaním 2% zo zaplatenej dane. 

Novinky 

Bankový kontakt

Príspevky na činnosť:

SK5411000000002628717671

SK3211110000001235580008

Príspevky na réžiu Domčeka:

SK7775000000004008286398

Pomník nenarodeným deťom v Domčeku
Zachej.sk - kresťanské kníhkupectvo