Kliknutím na lupienok si zvoľte sekciu. Anka Kolesárová, informácie, proces blahorečenia. Domček - Hlavná stránka. Všetko o Pútiach radosti. Všetko o Pútiach zrelosti. Všetko o Pútiach rodín. Iné aktivity.
Hlavná stránka   Púť zrelosti  16.púť zrelosti

Sú naše zranenia v Božom pláne? (23.11.)

Ak Boh vie o nás všetko, pozná naše myšlienky, vie akí budeme..., ako zomrieme..., ráta aj s našimi zraneniami? Nad týmito témami sme sa zamýšľali počas 16. púte zrelosti a stále viac sme si uvedomovali, že Boh môže dopustiť zranenia, aby sme dozreli ako ľudia. Keď sa nevieme „vpratať do kože", keď mu nedôverujeme a riskujeme veľa, prídu zranenia. Vlastný pád sotí na kolená a v pokore musíme prijať úbohosť, s ktorou sme sa v sebe stretli. S dôverou v Božiu milosrdnú lásku vstávame s krížom na ramenách. „Poď aj tak ťa milujem, s krížom na kríži budeš víťaziť". Ak mu začneš konečne veriť a milovať Ho celým srdcom, môže ťa premeniť. Tvoju slabosť a zranenie použije pre tvoj osobný rast, pre posilnenie viery, nádeje a lásky. Ak Boh dopustí - neopustí. Vďaka Ti, Ježišu, za vykúpenie láskou - v zomieraní premenenú bolesť na radosť z víťazstva. 
Ovocie: 
• Jedno veľké zranenie je uzdravené
• Uvedomila som si svoje zranenia z detstva, ktoré som doteraz potláčala a prostredníctvom ľudí, ktorých som stretla, slov, ktoré som počula a Ježiša, ktorý ma miluje, sa vyliečili a uzdravili problémy a zranenia. 
• Ďakujem za uzdravenie
• Som Bohu vďačná za túto „oázu pokoja a čistoty"
Boh dáva milosť, keď s vierou otvárame dlane, vtedy zranenie sa mení na požehnanie, vyberámezo spätných väzieb.

Deň s krížom SDM a Ankou

Sobota 22.11.2014 - deň veľkých prekvapení!!!

Čakali sme kríž SDM a z auta vyskočil Palo Danko, moderátor TVLUX. Veľké prekvapko pre nás. Zjavne sa u nás cíti ako doma, alebo je doma všade?... S úžasnými spolupútnikmi Máriom a Tomášom nám doviezli kríž SDM a spoločne sme prežívali jedno prekvapenie za druhým... a zázrak za zázrakom... aj v srdciach. 70. rokov uplynulo od smrti našej Anky a my sme spolu s krížom a ikonou Panny Márie putovali k  jej hrobu. Ako to všetko vnímal Paľo Danko, si prečítajte na tomtoodkaze

16. púť zrelosti (21. - 23. november 2014)

Púť vďaky

Live vysielanie...

Na ceste dozrievania dvíhame kríže a nesieme ich do cieľa s názvom NEBO. Sme pozvaní milovať napriek všetkým ťažkostiam a zraneniam. Musíme rásť, nič iné nám totiž neostáva. Nebáť sa bolestí ani neúspechu. S Kristom napriek zdaniu vždy víťazíš. Každý boľavý pád vzkriesený Láskou prehĺbi srdce múdrosťou. A rana čo krváca stáva sa prameňom novej duchovnej sily. Pozývame vás na cestu osobnej lásky v dozrievaní na pútiach zrelosti. Ako hosť na tému Zranenie - dozrievanie v láske sa k nám prihovorí Olena Omelchenko z Ukrajiny. Vyštudovala psychológiu. Je školským psychológom (14. rokov) a certifikovaným terapeutom v programe NEST (10. rokov). Vedie individuálnu aj skupinovú terapiu. Pracuje v Inštitúte Religionistiky sv. Tomáša Akvinského v Kijeve. 
Počas púte k nám docestuje aj kríž SDM, ktorý dal Svätý otec Ján Pavol II. mladým, aby putoval po všetkých krajinách sveta v tých kontinentoch, kde sa bude konať najbližšie svetové stretnutie mládeže. Ako príprava na SDM 2016 v Krakove bude prechádzať počas dvoch týždňov aj Slovenskom spolu s kópiou ikony Panny Márie z Baziliky Santa Maria Maggiore v Ríme.
V sobotu si pripomenieme presne 70. rokov od násilnej smrti Božej služobnice Anky Kolesárovej. Čaká nás okrem prednášky, zdieľania v skupinkách, dialógu s hosťom aj ďakovné putovanie k hrobu Anky Kolesárovej, svätá omša s otcom arcibiskupom Bernardom Boberom vysielaná do Rádia LUMEN, predstavenie kríža SDM s ikonou, svedectvá, moderovaná adorácia, nočné bdenie a celonočná tichá adorácia. Sme vďační Bohu za dar Anky mladým. Keď násilná smrť stopla jej pozemské dozrievanie, dozrela náhle pre nebo. Prosme Pána o našu osobnú zrelosť na ceste v dozrievaní do cieľa - NEBO. 
PS: Keďže táto púť bude slávnostnejšia a ďakovná, pozývame vás na ňu s veľkým otvoreným srdcom. Zvlášť na slávnostný večerný program. Aj keď ste mladší ako 23+ príďte spolu osláviť a poďakovať a ak bude treba aj poslúžiť. S úctou a láskou o. Pavol a o. Ľuboš

Prihlasovanie je do 14. novembra.

Krížom krážom...

Krížom krážom celým svetom s krížom SDM. Sv. otec Ján Pavol II. ho daroval mladým v roku 1984. Odvtedy putuje celým svetom, prešiel všetky kontinenty, dotýkali sa ho mladí všetkých národov. A teraz príde k nám. Je to veľmi významná udalosť pre našu Cirkev. V sobotu 22. novembra v deň 70. výročia tragickej smrti Božej služobnice Anky Kolesárovej o 14:00 hodine doputuje na Púť zrelosti do kostola v Pavlovciach nad Uhom, kde bude slávnostne prevzatý od mladých delegátov z Nitry. Následne s ním poputujeme do Vysokej nad Uhom k hrobu Anky Kolesárovej a do Domčeka. Mladí ponesú kríž s nadšením nad hlavami ako víťazný symbol nad hriechom a smrťou. Pri nesení si budú pomáhať, budú sa striedať a zažívať spoločenstvo Cirkvi. Z Vysokej nad Uhom sa vrátime do farského kostola sv. Jána Krstiteľa v Pavlovciach nad Uhom, kde bude vztýčený počas sv. omše o 18:00 s otcom arcibiskupom Bernardom Boberom (priamy prenos cez rádio Lumen). Po sv. omši tichá adorácia kríža v kostole. O 20:30 hodine začne večerný program „Prišli sme sa mu pokloniť" spojený so svedectvami a moderovanou adoráciou. 22:30 prevezmú kríž delegáti z Rožňavy. 
Veľmi sa tešíme, že kríž SDM nás prvýkrát navštívi. Pozývame mužov ochotných pocítiť ťarchu kríža. Je to prejav sily, odvahy a vernosti vytrvať v dobrom aj zlom - záväzok, ktorému sa učíme po celý život. Kríž má váhu 40 kg a ponesieme ho približne 3 km. Počas celého programu bude vystavená ikony Panny Márie. Tešíme sa na putovanie krížom - krážom s krížom

Zranenie a uzdravenie kráčajú spolu... 16. púť zrelosti

Zranenie a uzdravenie potrebujú kráčať spolu. Niekedy je ťažké vyhnúť sa zraneniam. Ježiš bol často zraňovaný tvrdosťou sŕdc, nepochopením, ľahostajnosťou, sebeckosťou iných... V životopisoch svätých zisťujeme, že mnohí prežívali ťažké veci a kríž bol súčasťou ich života. Každý má svoje trápenia s ktorými potrebuje žiť, prijímať, vyrovnávať sa, hľadať cestu a byť denne uzdravovaný.Bolesť a kríž je Kristova univerzita - škola lásky, ktorá učí pokore. Sebazaprenie a obeta prehlbujú a zväčšujú naše srdcia a pripravujú ich, aby sa nechali naplniť láskou. Múdrosť prichádza z hora od Boha ako dar. Je múdre a krásne z lásky trpieť a nebáť sa zranení, pretože práve ony sa stávajú požehnaním a novými prameňmi milosti. Láska krváca na kríži a tak pramení Nové ráno. Pane ďakujeme ti za každé zranenie, ktoré nás posunulo bližšie k tebe a pomohlo nám dozrieť k múdrosti života. Cesta lásky... cesta kríža... cesta uzdravení... cesta vykúpenia... cesta radosti... cesta pokoja... cesta spásy... Buď zvelebený Pane, že si nás vykúpil zranenou láskou.          Otec Pavol

Ďakujeme všetkým, ktorí ste podporili toto dielo venovaním 2% zo zaplatenej dane. Ďakujeme aj Priateľom Domčeka, ktorí nás podporujete svojim mesačným finančným darom.

Novinky 

prihlásených 47 rodiniek  102 deti a 56 dobrovoľníkov

Bankový kontakt

Príspevky na činnosť:

SK5411000000002628717671

SK3211110000001235580008

Príspevky na réžiu Domčeka:

SK7775000000004008286398
Zachej.sk - kresťanské kníhkupectvo