Kliknutím na lupienok si zvoľte sekciu. Anka Kolesárová, informácie, proces blahorečenia. Domček - Hlavná stránka. Všetko o Pútiach radosti. Všetko o Pútiach zrelosti. Všetko o Pútiach rodín. Iné aktivity.
Hlavná stránka   Púť zrelosti  18. púť zrelosti

18.púť zrelosti (20. - 22. november 2015)

Téma: "Rovnocennosť v láske"

Asi žiadne dieťa netúži byť milované menej ako jeho súrodenci. Búri sa všetko v nás, keď sa nám zdá, že naši rodičia uprednostňujú niekoho pred nami. A tento postoj v nás ostáva. Chceme mať aspoň toľko lásky ako ostatní. Alebo aj viac! Toľko, koľko unesieme. Toľko, koľko potrebujeme, aby sme vedeli žiť a rásť. Ak sa nám jej nedostáva, pýtame sa, v čom sme my, alebo iní urobili chybu. Kde je problém? Prečo nemôžeme načerpať plné priehrštie ľudskej lásky? Ale láska nie je o dokonalosti alebo výkone. Nikto nás nebude mať radšej ak lepšie navaríme obed, ak v práci budeme podávať nadľudský výkon, ak získame červený diplom! Láska je v tom, že Boh prvý miloval nás (1Jn 3, 10)! Patríme Bohu a nikdy sa nás nezriekne! Nič nás nemôže odlúčiť od Jeho lásky! Žiadna nespravodlivosť, žiadne odsúdenie, žiadne nepochopenie a ani žiadne nenaplnenie našich túžob po láske! Boh sa nás proste rozhodol milovať, bez ohľadu na náš výkon, či dokonalosť. Preňho sme stále vzácni a potrební a nenahraditeľní. On je ten, ktorý miluje naplno, dokonalou a úplne jedinečnou láskou!

Muž a žena sú verným obrazom Nebeského Otca. "A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril." (Gn 1, 27) Sú rovnako Bohom milovaní a rovnako Bohom povolaní milovať. Muž a žena sú od seba odlišní, ale každý z nich zjavuje osobitnú časť Božieho srdca. Sú predurčení k tomu, aby boli napĺňaní Božou láskou a túto lásku dávali ďalej - všade, kam pôjdu! Aj ty, ako muž či žena, svojou láskou svedčíš, aké srdce má Boh. On Ťa povoláva, aby si budoval vzťah s Ním a inými!   

Pozývam Ťa teda na 18. púť zrelosti objavovať a učiť sa, čo to vlastne znamená byť rovnocenní v láske.               otec Matúš

Láska premáha svety

Láska je dar pre všetkých. Smäd po láske je potrebné každú chvíľu uhasiť, aby nikto nemusel trpieť nedostatkom lásky. Ľudská láska býva nedokonalá a práve preto sa veľa ľudí kvôli tomu trápi. Boh je dokonalá láska. Iba On je schopný splniť naše túžby. Božia láska je rovnocenná pre všetkých, to my ľudia máme problém a učíme sa rovnocenne lásku dávať Bohu, sebe aj blížnym. Harmonické vzťahy sú ovocím rovnocennej lásky. Rovnocenná láska oslobodzuje od závislosti na niekom, od strachu, od obáv, že nebudem milovaný, nezotročuje, nekrivdí, neoslabuje, ale dáva nádej každému svojou pravdivosťou. Na púti zrelosti si skúsime urobiť analýzu akej lásky sa nám v živote dostalo a akú sme dávali ďalej. Nech sa vyriešia v nás pocity krivdy zakódované možno už z detstva a nech objavíme vnútorný poriadok lásky, ktorú dávame. Budeme prosiť o uzdravenie všetkých nerovnocenností v láske a o odpustenie Božie milosrdenstvo, ak naša láska voči niekomu nebola rovnocenná. Pozývame vás všetkých k modlitbe aj na tieto úmysly počas celého týždňa cirkvi pre mládež. Nech sa všetky tieto akcie prepoja modlitbou. K tomu vám žehnám. Otec Pavol.

PS: Ak váhaš či predsa len nedobehnúť na Púť zrelosti, určite príď. Budeš vrele očakávaný. Láska premáha svety každého z nás.  

Ďakujeme všetkým, ktorí ste podporili toto dielo venovaním 2% zo zaplatenej dane. Ďakujeme aj Priateľom Domčeka, ktorí nás podporujete svojim mesačným finančným darom.

Novinky 

prihlásených 47 rodiniek  102 deti a 56 dobrovoľníkov

Bankový kontakt

Príspevky na činnosť:

SK5411000000002628717671

SK3211110000001235580008

Príspevky na réžiu Domčeka:

SK7775000000004008286398
Zachej.sk - kresťanské kníhkupectvo