Kliknutím na lupienok si zvoľte sekciu. Anka Kolesárová, informácie, proces blahorečenia. Domček - Hlavná stránka. Všetko o Pútiach radosti. Všetko o Pútiach zrelosti. Všetko o Pútiach rodín. Iné aktivity.
Hlavná stránka   Púť radosti   Služby na pútiach  Estetický tím

Estetický tím

Starostlivosť o označenie a výzdobu priestorov, v ktorých sa púť koná, preto sú v kontakte s ľuďmi, ktorí majú na starosti školu.

Potrebné je prísť skôr ako prídu účastníci, teda najneskôr v deň začatia akcie v doobedňajších hodinách. Je potrebné dôkladne pooznačovať všetky priestory, pre lepšiu orientáciu.

Súčasťou tejto služby je aj informátor, ktorý zabezpečuje aktuálne informácie počas celej akcie na informačnej tabuli.

Stará sa aj o nástenky o Anke Kolesárovej, Domčeku a akciách, ktoré sa dejú počas roka.

Vyžaduje sa tu estetické cítenie ale tiež maximálna flexibilita.

 

 

Ďakujeme všetkým, ktorí ste podporili toto dielo venovaním 2% zo zaplatenej dane. Ďakujeme aj Priateľom Domčeka, ktorí nás podporujete svojim mesačným finančným darom.

Novinky 

Bankový kontakt

Príspevky na činnosť:

SK5211000000002943045043

SK5411000000002628717671

Príspevky na réžiu Domčeka:

SK7775000000004008286398

Spoločenstvo Domček patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 

Spoločenstvo Tímaci patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 
Zachej.sk - kresťanské kníhkupectvo