Kliknutím na lupienok si zvoľte sekciu. Anka Kolesárová, informácie, proces blahorečenia. Domček - Hlavná stránka. Všetko o Pútiach radosti. Všetko o Pútiach zrelosti. Všetko o Pútiach rodín. Iné aktivity.
Hlavná stránka   Domček   Modli sa s nami  Slovo na deň

Slovo na deň

V Domčeku sa každé ráno po spoločných ranných chválach a modlitbe 3 Zdravasov vyberie myšlienka, ktorá nás sprevádza celým dňom. Ponúkame ju aj vám, aby sme boli tak duchovne prepojení.

ROK 2015:

Apríl:

 • Jedno srdce a jedna duša
 • V sile Božieho Ducha
 • Milosrdná Láska
 • Svedectvo učeníka
 • Horiace srdce...
 • Otvorená myseľ...

 

ROK 2014:

November:

 • Vydaj SVEDECTVO lásky...
 • VERNÍ MALI-čkosti
 • Dnes prídem do tvojho domu... 
 • Vďačnosť
 • Opáš sa a posluhuj bratom...
 • Pán ŤA hľadá tam, kde si...

Október:

 • ON je náš pokoj
 • Vykúpenie Láskou
 • Viera prejavená láskou
 • UKÁZAŤ KRISTA svojím životom    
 • Vnútorne zjednotení
 • Povolaná, povolaný k vernosti
 • Otče náš...
 • Pane, nauč nás modliť sa...
 • Bohatstvo srdca
 • Pane, v tvojej vôli je náš pokoj
 • Niet kríža bez Krista

September:

 • Ak máme Krista, máme všetko. Vykročme s odvahou!
 • 7 - bolestná, oroduj za nás

August:

 • Stanovenie hraníc - Rodičovstvo dar od Boha
 • Tajomná reč tela - prvotná samota, jednota, nahota

Júl:

 • Tichý a pokorný srdcom

Jún:

 • Pán môj a Boh môj!

 • Pane, pomôž nám konať dobré skutky, aby prázdniny nebolo prázdnymi dňami
 • Pane, prosim ta o cisty pohlad
 • Láska znamená cítiť bolesť druhého.
 • Cirkev prekvapuje a komplikuje
 • Príď Duchu Svätý, tvorivý...
 • Bez Božieho požehnania, márne naše namáhania...

Máj:

 • Nasýtení Jeho láskou
 • Slúžim s radosťou
 • Milujte sa!
 • Veríte v Boha, verte aj vo mňa
 • Aké úžasné sú tvoje diela
 • Boží skutok je veriť

Apríl:

 • Pánov úmysel trvá naveky..
 • Ani ja ťa neodsudzujem
 • Spoznať Ho

Marec:

 • Moja duša i moje telo vznášajú sa k Bohu živému.
 • Milovať a nevlastniť
 • Viera sa rodí zo stretnutia s Ježišom...
 • Výjsť zo svojej ohradky...
 • Chcem strácať kvôli Tebe, aby som získaval s Tebou...
 • Nebudte zamračení! 
 • Nesebecká láska
 • Aktívna láska

 

Február:

 • Ako muža a ženu ich stvoril... 
 • Kreativita lásky
 • "Buďme soľou...   ...aby bol vo všetkom oslávený Boh."
 • Za koho ma pokladáte vy?   

Január:

 • Pravá múdrosť je milovať Boha
 • "Nenarušená oddanosť"
 • Pomôž nám Pane byť novými svadobnými ľuďmi.
 • Žena je vo svojej prirodzenosti jemná i milujúca.  
 • Hovor Pane, tvoj sluha počúva...
 • "Každá žena, ktorá chce naplniť svoj osud, sa musí pozerať na Máriu ako na svoj ideál." (sv. Edita Steinova)
 • Jeho pohľad je vždy rovnaký
 • Byť ako Ján

ROK 2013:

December:

 • Stvorení pre lásku...
 • ...ktorého mal Ježiš tak rád
 • Prichádza Kráľ slávy
 • Od zvestovania k narodeniu
 • Moje bremeno je ľahké
 • ​Zodpovednosť - láskavosť - pokora

November:

 • Láska na prvý pohľad
 • Kto má, tomu sa pridá...
 • Vidieť a počuť neviditeľné...
 • Pane, pomôž mi byť učeníkom
 • Dávať a nepočítať...     

Október:

 • Spoločne sa usilujme
 • Kto nie je so mnou, je proti mne.
 • "OTČE NÁŠ"
 • TVORIVÁ LÁSKA
 • Na príhovor svätého Františka obnov ma, Pane.
 • Pane, ty máš slová večného života.
 • Len láska k blížnemu môže dodať odvahu môjmu srdcu. 

 

September:

 • Bohatstvom ženy je vytvárať domov.
 • Veľké je tajomstvo Tvojej lásky, Pane.
 • Ja chcem kráčať v nevinnosti srdca.  
 • Kríž PRIJATÝ s láskou je obeta, kríž NEPRIJATÝ je trpiteľstvo.  
 • Pane, pomôž nám vystrieť ruku k Tebe 
 • Teraz je MILOSTIVÝ ČAS

August:

 • Neuhasiteľný oheň
 • Otvorené srdce
 • Choďte a získavajte učeníkov zo všetkých národov
 • Lebo nás ženie Kristova láska...
 • Spojení v modlitbe za festival...
 • Premeň aj nás
 • Deliť sa = zázrak  
 • Spoznaj v Bohu svoje bohatstvo...
 • Až po nebesia siaha tvoje milosrdenstvo

Júl:

 • CHoďte a získavajte učeníkov zo všetkých národov.
 • Oddýchnem si v TVOJOM náručí...
 • "Silná láska dáva radosť aj z jednoduchých vecí" (pp. František)
 • VĎAKA TI PANE, ZA KAŽDÝ ZÁZRAK       
 • Mária - žena NAČÚVANIA, ROZHODNUTIA a KONANIA
 • VIERA - NÁDEJ - LÁSKA
 • POŽEHNANÝ..
 • SI poslaná.. SI poslaný..
 • Tvoja VIERA ťa uzdravila..
 • Ježišovi priatelia
 • VSTAŇ... vezmi si lôžko a choď DOMOV.  
 • VERIACI = MILUJÚCI

Jún:

 • Božie ANO pre človeka
 • Kde je tvoj poklad?
 • Láska, ktorá miluje všetkých ľudí...
 • K pravde cez lásku
 • v TVOJEJ vôli je náš POKOJ
 • Naplnením zákona je LÁSKA
 • Blahoslavení milovaní...
 • Nech nás ženie Kristova láska.

 

Máj:

 • On vás uvedie do plnej pravdy.
 • Pre Boží zázrak je potrebná aj ľudská námaha
 • My sme opustili všetko...
 • Čo mi ešte chýba? Pýtaj sa aj ty Ježiša ako mladík z evanjelia.... 
 • Verný Láske
 • Žime v pokoji 
 • Povýšiť sa? Iba ak na kríž...   
 • SLÚŽIM, TEDA MILUJEM  
 • ŽIME PO NOVOM V DUCHU
 • LÁSKA - JEDNOTA - SVEDECTVO 
 • ABY SME BOLI JEDNO
 • pokoj... dôvera... v Ježišovej blízkosti už dnes
 • mučeníctvo lásky
 • Naše srdcia sa budú radovať
 • Vystupujem k môjmu Otcovi a vášmu Otcovi
 • Poctivý život
 • Otvorené srdce.
 • Tebe Patrím
 • Ostaňte (neutekajte) v mojej láske

Apríl:

 • "Cirkev nie je organizácia, ale príbeh lásky." (pp. František)
 • Kto vidí mňa, vidí Otca. Koho môžu vidieť iní vo mne?
 • Dobrý Pastier prišiel, aby sme mali život a to život v hojnosti ... 
 • Spoznaj lahodný hlas svojho Pastiera...
 • Teba som si vyvolil, si môj...
 • Chcem ťa chváliť deň čo deň
 • SILNÁ LÁSKA dáva radosť aj z jednoduchých vecí
 • Ja som chlieb života
 • Byť pravdivý sa oplatí...
 • Skutky hovoria silnejšie ako slová
 • Milovať SVETLO
 • OČARUJÚCI Ježiš všetkých pritiahne k sebe
 • Úžas zo stretnutia s Kristom vytvára pravý pokoj...
 • Pozvime svetlo do svojho srdca
 • SLZY sú ako okuliare cez ktoré môžeme zahliadnuť Ježiša
 • Pane, pomôž nám k dokonalej slobode...
 • "Dovoľ, aby vzkriesený Ježiš vstúpil do tvojho života, prijmi ho ako priateľa s dôverou: On je život!

Marec:

 • Prečo je dnes veľké ticho na zemi? Lebo Kráľ spí.
 • Láska víťazí nad krížom.
 • Pokorná služba
 • Trpezlivost bez hranic
 • Judášova tma
 • Nezištnosť zištných
 • "Boh je dobrý, stále odpúšťa, rozumie nám, nebojte sa" Sv.Otec František 

 • Pane, pomôž mi, aby z môjho konania bolo zrejmé, že som VERIACI...
 • Napodobňujme Ježiša
 • Veľa spolu hovorte
 • So sv.Jozefom na ceste dôvery
 • Nikdy tak človek nehovoril
 • KRÁČAŤ, BUDOVAŤ, VYZNÁVAŤ
 • Vidieť jeho tvár a počuť jeho hlas
 • "A keby aj matka zabudla, ja na teba NIKDY nezabudnem, si môj" Tvoj Boh  
 • Pane, aby som videl...
 • Zázraky sú spojené s radosťou z prítomnosti Boha na posilnenie viery
 • Slúžim Láske
 • Láska ako prikázanie?
 • BOH ŠEPKÁ...
 • Naplnením zákona je láska...
 • Dnes sme pozvaní 77x vyznať lásku...
 • OBJAVME KRÁSU VŠEDNOSTI...
 • Buďte dobrí, ak môžete...
 • KRÁČAJME PO CESTE LÁSKY...  

Február:

 • OTVORENÉ OČI PRE BLÍŽNEHO...
 • NEBO V SRDCI...   
 • Pokora srdca a činorodá láska...  
 • Buďme plní lásky   
 • Per crucem ad Lucem - cez kríž k Svetlu.
 • Slúžim Kristovi
 • Brány pekelné ju nepremôžu...
 • Boh dáva DOBRÉ dary...  
 • LÉVI MU UROBIL VO SVOJOM DOME VEĽKÚ HOSTINU...
 • OBJAV KRÁSU SVOJHO SRDCA A BUDEŠ SPASENÝ...
 • "MUSÍME NASLEDOVAŤ JEŽIŠA, A NIE PREDBIEHAŤ HO: JE TO ON, KTORÝ NÁM UKAZUJE CESTU"
 • "KEĎ SA POSTÍTE, NEBUĎTE ZAMRAČENÍ AKO POKRYTCI"
 • "Niet nič krajšieho ako poznávať Jeho a priateľstvo s Ním odovzdávať druhým" (Benedikt XVI.)  
 • "Utrpenie prijaté s láskou je najvrúcnejšou modlitbou"
 • Ja a Otec sme jedno
 • Chceš byť dobrým otcom? Buď dobrým synom...
 • Boh je väčší ako naše srdce...
 • ...a lásky by som nemal...
 • Pane, otvor mi oči, aby som uvidel spásu.
 • S Bohom nemožno prehrať...

Január:

 • Svietiť vierou...
 • Pane, ak to chceš ty, chcem to aj ja...
 • Pane, dnes som zabudol na seba...
 • Objavme pravdu
 • Posielam vás ako baránkov medzi vlkov...
 • Ohlasovanie bez slov
 • Počúvajme jeho slovo...
 • Natiahni ruku...
 • Láska je viac ako prikázanie...
 • Pôstom nestrácam, ale získavam...
 • Nechajme sa opojiť vínom Božej radosti...
 • Prijať pozvanie...
 • Pane, čo chceš aby som urobil? 
 • Láska má moc...
 • Zanechaj všetko a nasleduj ma
 • Pane, zdokonaľuj nás v láske
 • Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť. 
 • Duch Pána je nado mnou...
 • Pane, posilni moju vieru
 • Zázrak lásky
 • Žime vo svetle Božej lásky..
 • Pane pomôž mi v mojej túžbe hľadať ťa vytrvalejšie...
 • Poď a uvidíš
 • Čo hľadáte?
 • Mať otvorené oči
 • Záleží najmä na tom, aby sme sa rozhodli začať. Kto sa rozhodne začať, má za sebou poriadny kus cesty. sv. Terézia z Avily
 • Budete mi svedkami až po samý kraj zeme

ROK 2012:

December:

 • Otvorme dvere našich sŕdc dokorán Božej Láske...
 • Dávaním napĺňaš srdce
 • Veľkosť všednosti
 • Láska je silnejšia ako smrť
 • Pod ochranou Najvyššieho
 • Spoznaj svojho anjela...
 • Boh dokáže písať rovno aj na krivých riadkoch...
 • Si to TY, Pane?
 • Tancujem v Božom rytme...
 • Dobroreč, duša moja, Pánovi (Ž 103,1)
 • Vidieť srdcom
 • láska hľadá cestu
 • Ja, tvoj Boh, sa postarám
 • Viera, ktorá uzdravuje...
 • Pane, nie som hoden...
 • Pite z rieky života
 • Nádej, ktorá nesklame

 

November:

 • Pane, nauč nás rátať naše dni, aby sme našli múdrosť srdca
 • Svedectvo lásky
 • Cirkev - spoločenstvo lásky a jednoty
 • Ježišu, dôverujem Ti.
 • Dozrievanie bez konca
 • Anka Kolesárová, pomáhaj nám!
 • Hľa, služobnica Pána...
 • Dnes musím ostať v tvojom dome
 • chceli by sme vidieť Ježiša
 • moje slová sa nepominú...
 • vytrvalo a s vierou...
 • aby sme tiež tam boli...
 • Pane, nauč nás rátať naše dni...
 • ...aby sme napredovali na ceste...
 • verný v zákone lásky
 • spoznaj Pána v živom chráme
 • Radosť v nájdení...
 • Pane, pomôž mi k osobnej premene.
 • Pane, prijímam...
 • Otvorené ruky

Október:

 • Poznáš Ho? Dokáž Mu to LÁSKOU!
 • Príď kráľovstvo Tvoje, Bože
 • Pane, otvor nám oči
 • PLODNÝ FIGOVNÍK
 • V slabosti sa prejavuje sila
 • VEĽKÝ JE PÁN A HODEN KAŽDEJ CHVÁLY
 • Pane, buď našim vodcom!
 • Vierou premáhať strach
 • Otvorme srdce Kristovi dokorán...
 • Miluj a dôveruj...
 • "RADOSŤ V PÁNOVI JE NAŠA SILA"
 • Matka milosrdenstva...
 • "AKO PŠENICA ROZOMLETÁ NA CHUTNÝ VOŇAVÝ CHLIEB"
 • V šľapajách Panny Márie
 • "VĎAČNOSŤ ZA DAR PRIATEĽSTVA"
 • Môj Otec mi odovzdal všetko.
 • V Roku viery začíname "ODKRÝVAŤ NÁDHERU VIERY"
 • Prečo sa modlíme Otče náš a nie Otče môj?"OTČE NÁŠ=VYTVORIŤ SI V SRDCI PRIESTOR AJ PRE NESYMPATICKÉHO BRATA"
 • Čas s Milovaným
 • Kto je môj blížny?
 • Pomôž mi, Bože, byť takým, ako ma vidíš.
 • Memento mori (pamätaj na smrť)
 • Láskou naplniť srdce.
 • Mojim bohatstvom je Pán.
 • Náročný, ale úžasný Boh.
 • Buď vôľa Tvoja.
 • "Všetko je milosť." (sv. Terézia z Lisieux)

 

September:

 • Kto vytrvá do konca, bude spasený.
 • Milosť predchádza prirodzenosť (ľudskosť).
 • Pane, otvor nám srdce pre biednych.
 • Kto sa ponižuje, ten bude povýšený.
 • Ste mojimi priateľmi...
 • Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a moja duša ozdravie.       
 • Pane, nauč ma ŽIŤ prítomnosť.
 • Ak vieš čo chceš, tak chci čo vieš.
 • Objav spiritualitu svojho manželstva - "reč tela"

 

August: 

 • Odkryť svetlo
 • BDEJTE
 • Spočiň srdce v Bohu
 • Modlitba matky preráža nebesia
 • Duch oživuje
 • Milovať - osobná voľba
 • Sme pozvaní byť PÁNOVÝMI PRIATEĽMI.
 • Buďme vyvolení...
 • Dávať a nepočítať...
 • Oplatí sa žiť lásku.
 • Láska nikdy nezanikne!
 • Vstaň a choď!
 • Ďakujem, že patrím do Cirkvi.      
 • Bože, stvor vo mne srdce čisté.
 • Bože, ďakujem Ti za moju rodinu.
 • Ježišu, dôverujem Ti.
 • "Veselého darcu Boh miluje." (2 Kor 9,7)
 • "Kto hľadá pravdu, hľadá Boha." (Edita Steinová)
 • Pán stráži svoje stádo.
 • POĎ...
 • Byť s Pánom a nechať sa premieňať...
 • POZORNÝ a ODVÁŽNY...
 • Nech naše slová prinášajú milosť tým, ktorí počúvajú.
 • Vstúpme k pravému SVETLU, ktorým je KRISTUS.
 • Pane, Ty sa staň mojím jediným pokladom.

 

Júl:

 • Pane, daj, aby som bol pre svoje okolie dobrým kvasom. 
 • Podeľme sa aj s duchovnými darmi.
 • ...aby sme stáli vždy na strane DOBRA.
 • ...aby sme chápali.
 • Pane, daj, aby sme videli a počuli.
 • Nasledujúc Ježiša ako sv. Jakub vieme, že aj v ťažkostiach kráčame po správnej ceste.  (Benedikt XVI.)      
 • TICHO a MODLITBA
 • Pane, veď aj mňa po Tvojich cestách.
 • Pane, urob ma citlivým na vnútorný hlas v mojom srdci.
 • Ak teda trpí jeden úd, trpia spolu s ním všetky údy.  (solidarita Cirkvi) 
 • UČTE SA ODO MŇA...
 • Pane, zverujem sa Ti so všetkým, čo mám. 
 • Pane, nauč nás modliť sa prácou, a neprežívať modlitbu ako prácu.
 • Pane, premieňaj moje srdce svojou láskou.    
 • ŽEHNAJTE...
 • Nestaňme sa vlkmi uprostred vlkov, aby sme neprišli o ochranu Pastiera.
 • Pane, nauč nás prijímať lásku a dávať ju. 
 • Modli sa a pracuj na sebe.
 • Objaviť dar človeka
 • Pane, nauč aj mňa úplne Ti dôverovať.
 • Budujme osobný vzťah s Bohom.
 • Pevní vo viere.
 • Buďme veľkodušní.
 • Blahoslavení tí, čo nevideli a uverili.
 • Poslúchajme vnuknutia Ducha Svätého.
 • Hovorím TI, vstaň!

Jún:

 • Ostávajme v pokoji.
 • Milujme nepriateľov...
 • ...sú ako bylina v rozpuku (Ž 90)
 • Manželstvo - prvotná sviatosť
 • OTČE NÁŠ...
 • Konajme svoje skutky pred naším OTCOM.
 • POKÁNIE.
 • Nepoškvrnená Panna, vyprosuj nám čisté srdce.
 • Sprav naše srdce podľa svojho srdca.
 • Usilujte sa o to, čo slúži pre pokoj a na vzájomné budovanie. (Rim 14,19)
 • Ukáž mi, Pane, cestu života, u Teba je plnosť radosti. (Ž 16)
 • Ste synmi (dcérami) svetla a synmi (dcérami) dňa.
 • TY si moja opora.
 • Nech moje slová prinášajú milosť tým, čo počúvajú.
 • Roznecuj dar, ktorý si dostal, dobrými postojmi.
 • Z celej duše prejavím vďačnosť svojmu nebeskému Kráľovi.
 • Ochraňuj nás, Pane, svojou mocnou rukou.
 • Láska všetko vydrží...

Máj:

 • Láska je darom Ducha Svätého.
 • NEBOJTE SA PRAVDY
 • Poďte k vodám všetci... Iz 55,1 (do duchovného supermarketu)
 • VERÍM, že uvidím dobrodenia Pánove v krajine žijúcich.
 • Pane, daj, aby sme boli poslami TVOJEJ radosti.
 • Žijeme v očakávaní Božích prisľúbeni.
 • ...k JEDNOTE skrze Lásku a Pravdu
 • Vo svornosti a jednote
 • Múdrosť a sila kríža
 • ...so synovskou oddanosťou
 • Nenechám vás ako siroty...
 • Nesieš ma na svojich perutiach...
 • Tvoj smútok premením na radosť...
 • Vedieť hovoriť a mlčať v pravý čas.
 • Múdrosť v myšlienkach, slovách a skutkoch.
 • Byť svedkom zmŕtvychvstania...
 • Ostaňte v mojej láske...
 • Kto ostáva vo mne, prináša veľa ovocia...
 • Pokoj s vami...
 • Srdcom veríme a ústami vyznávame...
 • Prijatí a vbudovaní...

Apríl:

 • Chceme kráčať vo svetle Božom...
 • Láska sa začína dôverou...
 • Pane, zostaň s nami...
 • Pane, na príhovor svätého Marka daj, aby sme porozumeli slovám Písma...
 • Dúfajte v Pána stále, lebo Pán je skala naveky...
 • Pokoj vám!
 • Ja sa budem sa tešiť v Pánovi...
 • Otvor si ústa a ja ti ich naplním...
 • Vychádza svetlo spravodlivému a radosť tým, čo majú srdcia úprimné...
 • Srdcom veríme a ústami vyznávame
 • Božie MILOSRDENSTVO je večné.
 • Chlieb náš každodenný daj nám dnes...
 • Ste mojimi svedkami...

Marec:

 • Pane, veď ma po ceste k večnosti...
 • Ježišu, dôverujem ti...
 • Milosrdenstvo...
 • Naša duša má byť čistá ako vyleštené zrkadlo...
 • Pán tichých poúča o svojich cestách...
 • Dobrovoľník - tímový hráč
 • Čerpajme vodu s radosťou z prameňov spásy...
 • V mojom Bohu rastie moja sila...
 • Nauč nás Pane nesúdiť...

Február:

 • Pane, v mojom vnútri obnov ducha pevného...
 • Srdcia si roztrhnite, nie šaty...
 • Bože, ty nepohrdaš srdcom skrúšeným a poníženým...
 • Pamätaj, že si prach a na prach sa obrátiš...
 • Pokora je brána do pôstu...
 • Vstúpme do modlitby...
 • Láska všetko dúfa...
 • Nazval som vás priateľmi...
 • Byť dieťaťom SVETLA..
 • Nech naše srdcia a pery riadi láska Ducha Svätého...
 • Velebte Pána všetky jeho diela, chváľte ho a vyvyšujte ho naveky...
 • Mojím povolaním je láska...
 • Žite dôstojne podľa povolania, ktorého sa vám dostalo...
 • Všetko má svoj čas...
 • Budujme katedrálu Božej lásky...
 • Modli sa a pracuj...

Január:

 • Pane, osvieť nám myseľ a posilni nám vôľu...
 • Jemu patríme.
 • Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy...
 • Pane, v tvojej vôli je náš pokoj...
 • Usilujme sa o vzájomné budovanie...
 • Milujme srdcom...
 • Nebudem hovoriť NEPÁČI SA MI...
 • S radosťou slúžte Pánovi...
 • Hovor Pane, tvoj sluha počúva...
 • Prišli sme sa Mu pokloniť...
 • Čím ti môžem pomôcť?
 • Sentíre - spolucítenie...
 • Nebudem hovoriť "nechce sa mi"...
 • Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a naveky...
 • Zatiahni na hlbinu

ROK 2011:

 • príď Pane Ježišu...
 • ...nauč nás ceste múdrosti.
 • Kladieš na mňa svoju ruku...(Ž 139,5)
 • Brána k Božej múdrosti je kríž...
 • Roste nebesia...
 • Otvorme sa na požehnanie...
 • Oslavujme Pána...

 • hlas Volajúceho    Ján Krstiteľ akoby povedal: "Ja zniem iba preto, aby som Jeho priviedol do tvojho srdca."

 • Bože, obnov nás, rozjasní svoju tvár a budeme spasení...

 • Skrze Kristovu krv blízkymi...(Ef 2,13)
 • Spolu s Máriou...
 • So všetkou trpezlivosťou a múdrosťou...
 • Otvor svoje srdce...
 • Noc sa rozjasní ako deň
 • ...a priviedol ho k Ježišovi.
 • Bože, skúmaj moje cesty.
 • Podchytí ma tvoja pravica.
 • Radšej smrť ako hriech!
 • Obnov nás svetlom nebeskej milosti.
 • Ak žijeme v Duchu, podľa Ducha aj konajme...(Gal 5, 25)
 • Kráčam po jeho cestách..? (Porov Ž 128)
 • Nad cestou spravodlivých bedlí Pán...
 • Veď ma...
 • Neprovokuj, nebuď ako farizeji z dnešného Evanjelia...
 • Napomínaj s láskou
 • Buďme jednoduchí a obozretní
 • Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás
 • Hľadajte Pána a budete žiť
 • Vo svätosti slúžme Pánovi
 • Kto vidí mňa, vidí Otca
 • ...so zrakom upriameným na Krista
 • Pán požehná svoj ľud pokojom
 • Mám pred očami Pane tvoju dobrotu
 • ...úrodní budú a plní sviežosti...
 • Pane, v tvojej vôli je náš pokoj
 • Kde je tvoj poklad, tam je tvoj pokoj
 • Podľa toho, kto aký dar dostal, slúžte si navzájom...
 • Telo je chrámom Ducha Svätého
 • Duša moja nebuď malomyseľná, len dúfaj v Pána...nezanechá ťa ani neopustí...
 • S láskou OBNOVME svoje zmýšľanie v Duchu Svätom a vo všetkom sa snažme PLNIŤ vôľu nášho nebeského Otca, ako to vždy robil náš Pán Ježiš Kristus.
 • Pane, zapáľ nám srdce ohňom svojej lásky. (30. september 2011)
 • Velebte Pána všetky jeho diela, chváľte a vyvyšujte ho naveky! (29. september)
 • Nech naše srdcia a pery riadi láska Ducha Svätého a naše kroky upriam na cestu pokoja...(28. september 2011)
 • Neochabujme v konaní dobra...
 • Počúvať, zachovávať, uskutočňovať...
 • Žime vo svetle...
 • Radosť
 • Oslavujme Pána...
 • Bohu nič nie je nemožné...
 • Hľadáme tvoju tvár...
 • Nech je tvoje slovo svetlom pre naše nohy...
 • V Tebe slabý silu má...
 • Sme vyvolený ľud, kráľovské kňazstvo...
 • Pane, zostaň s nami...
 • Chlieb náš každodennný...
 • Pane daj, aby sme boli celý deň plní tvojho svetla...
 • Činorodá láska
 • Jeho rany nás uzdravili...
 • Otče náš...
 • Jedno srdce, jedna duša...
 • Tvorivá láska...
 • Bože, osvieť naše oči...
 • Milosrdenstvo je viac ako súd...
 • Dnes je sviatok...
 • Láska vychádzajúca z pravdy prebýva v srdciach kresťanov...
 • Nebuďte ustarostení...
 • Bože, stvor vo mne srdce čisté...
 • Prijmi od nás, Pane, obetu chvály...
 • Radosť byť darom...
 • Láska sa raduje z pravdy...
 • Dobroreč Bohu v každom čase...
 • Pán môj a Boh môj...
 • Otvor svoju ruku Pane a nasýť nás...
 • Keď sme slabí, vtedy sme silní...
 • Ježiš ide okolo...
 • Pane, zostaň s nami...
 • Láska premáha strach...
 • Chváľ duša moja Pána...
 • NÁDEJ
 • Buď vôľa Tvoja...
 • Poďte vy sami do ústrania a odpočiňte si" (Mk 6,31)
 • Vďaka ti, Pane, za srdce ženy...
 • Najkrajšia múdrosť je milovať Boha...
 • Žehnajte
 • Nielen z chleba žije človek...
 • Stvoril som ťa len o niečo menšieho od anjelov...
 • Všetko, čo chceme, aby druhí robili nám, robme aj my im...
 • Chcem svietiť
 • Buďme deťmi svetla a pravdy...
 • Naše kroky upriami na cestu pokoja...
 • Nadišla hodina, aby sme sa prebudili zo sna...
 • Vybuduj múry Jeruzalema...
 • Budujme s Pánom mocné a pulzujúce mesto SVETLA...
 • Pán dá POŽEHNANIE...
 • Jeho veleba sa zjaví nad tebou...
 • ...POKORNÝ...
 • S múdrosťou...
 • Blahoslavení chudobní v duchu...
 • Blahoslavení tichí...
 • Blahoslavení plačúci...
 • Blahoslavení čistého srdca...
 • Bahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi...
 • Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo...
 • Zostaň sústredený s Bohom a vyhýbaj sa márnivým rozhovorom
 • Viac lásky, menej starostí...
 • Ak sa milujeme navzájom, Boh je v nás
 • ZHOĎME skutky tmy, OBLEČME sa do výzbroje svetla...
 • Chráň nás svojou mocou
 • Ido o srdce...
 • Ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj...(Gal 5, 23)
 • Nezanedbávaj dar, ktorý je v tebe a ktorý si dostal...(sv. Pavol- 1 Tim 4, 14)
 • Emanuel, buď s nami ..
 • "Zhoďme teda skutky tmy ..
 • .. a oblečme sa do výzbroje svetla." (Rim 13,12)
 • "Poď za mnou!"
 • "Mlč a vyjdi z neho!"
 • "Hovor, Pane, tvoj sluha počúva!"
 • Dary su rozličné, ale Duch je ten istý...
 • "Urobte všetko, čo vám povie"
 • Poslušnosť je dielom Ducha Svätého
 • Vo svätosti slúžme Pánovi
 • Žehnajte!
 • Lásku bez kríža nenájdeš a kríž bez lásky neunesieš (Ján Pavol II.)
 • Pane daj, aby som už nežil ja, ale aby vo mne žil Kristus
 • Láska sa nerozčuľuje...
 • Neochabuj v konaní dobra
 • Nazval som vás priateľmi (Jn 15,15)
 • Vylejem ducha milosti a pokorných prosieb...
 • Hľa, služobnica Pána...

 

Ďakujeme všetkým, ktorí ste podporili toto dielo venovaním 2% zo zaplatenej dane. Ďakujeme aj Priateľom Domčeka, ktorí nás podporujete svojim mesačným finančným darom.

Novinky 

Bankový kontakt

Príspevky na činnosť:

SK5211000000002943045043

SK5411000000002628717671

Príspevky na réžiu Domčeka:

SK7775000000004008286398

Spoločenstvo Domček patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 

Spoločenstvo Tímaci patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 
Zachej.sk - kresťanské kníhkupectvo