Kliknutím na lupienok si zvoľte sekciu. Anka Kolesárová, informácie, proces blahorečenia. Domček - Hlavná stránka. Všetko o Pútiach radosti. Všetko o Pútiach zrelosti. Všetko o Pútiach rodín. Iné aktivity.
Hlavná stránka   Domček   Naši dobrodinci  Milí priatelia

Milí priatelia Domčeka!

Domček a jeho aktivity vytvárajú prostredie, v ktorom sa rodí láska. Ankin príbeh sa stal duchovným magnetom pre životy mladých. 

Chcem Vám v mene všetkých minuloročných pútnikov a dobrovoľníkov poďakovať za vašu pomoc a podporu. S úžasom sledujeme ako každým rokom stúpajú počty mladých a rodín, ktorí sem prídu. V minulom roku zo 4000 sme šli na 5100  pútnikov, ktorí sa zúčastnili týchto domčekovských aktivít. Mnohí boli prvýkrát vo Vysokej pri hrobe Božej služobnice Anny Kolesárovej. Nespočetné svedectvá o osobnom obrátení nás vedú k vďačnosti voči Anke  i voči Bohu. Teším sa, že všetkých nás spája spoločné dobro, na ktorom každý z nás má svoj podiel. Ďakujem vám za vaše modlitby, povzbudenia a za finančnú i materiálnu pomoc.

Som veľmi vďačný Bohu, Arcibiskupskému úradu v Košiciach a vám dobrodincom, že sa nám podarilo kúpiť dom pre kňazov a z veľkej časti prebudovať interiér podľa našich potrieb. Vďaka obetavým ľuďom stále pokračujeme v rekonštrukcii. Aj keď sme zostali v dlhoch, veríme, že sa nám to časom podarí splatiť. Píšeme projekty na získavanie financií, robíme zbierky počas púti a Boh skrze dobrodincov žehná toto dielo.  Som veľmi rád, že my kňazi, budeme mať miesto na súkromie, aby sme ešte lepšie mohli slúžiť vám mladým a rodinkám. Odsťahovaním sa z Domčeka sa uvoľnia priestory pre bývanie tímakov a ubytovanie mladých.

V lete nás čaká jubilejná „zlatá" 50. púť radosti - 3. festival radosti (21. - 25. Júl 2011). Pozývame vás k zjednoteniu sŕdc, myslí a rúk. Nech Duch Svätý nás všetkých vedie po celý rok, aby sa diali Božie veci. Vyprosujeme milosti do vášho osobného života.

Denne v modlitbách             o. Pavol, o. Marek a tímaci.

 

 

Ďakujeme všetkým, ktorí ste podporili toto dielo venovaním 2% zo zaplatenej dane. Ďakujeme aj Priateľom Domčeka, ktorí nás podporujete svojim mesačným finančným darom.

Novinky 

Bankový kontakt

Príspevky na činnosť:

SK5211000000002943045043

SK5411000000002628717671

Príspevky na réžiu Domčeka:

SK7775000000004008286398

Spoločenstvo Domček patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 

Spoločenstvo Tímaci patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 
Zachej.sk - kresťanské kníhkupectvo