Kliknutím na lupienok si zvoľte sekciu. Anka Kolesárová, informácie, proces blahorečenia. Domček - Hlavná stránka. Všetko o Pútiach radosti. Všetko o Pútiach zrelosti. Všetko o Pútiach rodín. Iné aktivity.
Hlavná stránka   Domček   Naši dobrodinci  Spolupracuju s nami

Spolupracovníci

Ďakujeme všetkým uvedeným organizáciám/spoločenstvám/združeniam za pomoc pri organizácii našich aktivít. Veľká vďaka patrí aj všetkým dobrovoľníkom, ktorí prispievajú svojou ochotou, obetou a službou.
Bez týchto spolupracovníkov by nebolo možné organizovať naše podujatia v takej miere a rozsahu, v akom sa konajú.

Ďakujeme.

 

Ďakujeme všetkým, ktorí ste podporili toto dielo venovaním 2% zo zaplatenej dane. Ďakujeme aj Priateľom Domčeka, ktorí nás podporujete svojim mesačným finančným darom.

Novinky 

Bankový kontakt

Príspevky na činnosť:

SK5211000000002943045043

SK5411000000002628717671

Príspevky na réžiu Domčeka:

SK7775000000004008286398

Spoločenstvo Domček patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 

Spoločenstvo Tímaci patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 
Zachej.sk - kresťanské kníhkupectvo