Kliknutím na lupienok si zvoľte sekciu. Anka Kolesárová, informácie, proces blahorečenia. Domček - Hlavná stránka. Všetko o Pútiach radosti. Všetko o Pútiach zrelosti. Všetko o Pútiach rodín. Iné aktivity.
Hlavná stránka   Domček   Naši dobrodinci  Priatelia Domčeka

Priatelia Domčeka - vznik a cieľ

Priatelia Domčeka je skupina ľudí, ktorým budúcnosť detí nie je ľahostajná a preto sa rozhodli podporovať skvelé Božie dielo Anky Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom. Väčšina z nich stáli pri zrode, alebo pomáhali kráčať tomuto Božiemu dielu a ponúkli sa v službe na tomto požehnanom mieste. Svojími drobnými pravidelnými príspevkami sa rozhodli budovať toto dielo naďalej na "nadiaľku" pre budúce pokolenia..


Dva dni, 3. a 4. októbra 2009, sme sa stretli vo Vysokej nad Uhom na stretnutí bývalých "OTéčkárov" v Domčeku. Stretli sme sa tam, tak ako pred 10 rokmi, keď sme ani netušili, čo z tých našich aktivít v rodisku mučenice čistoty Anky Kolesárovej vzíde. 
Dnes v rodnom dome p. Potockého pôsobia kňazi – o. Pavol Hudák, o. Ľuboš Laškoty a niekoľko obetavých dobrovoľníkov. Ročne na množstve väčších, či menších stretnutiach privítajú tisíce pútnikov - mládež i rodiny. (v roku 2011 to bolo 5371) Slúžia, obetujú sa, s úsmevom i únavou. Žijúci ako veľká rodina vytvárajú otvorené miesto prijatia pre kohokoľvek, kto to potrebuje.
Čo však málokto vidí je, že táto veľká rodina nemá ekonomické zázemie. Avšak účty za vodu, plyn, elektrinu i stravu treba platiť každý mesiac a častokrát nie je z čoho. Na tomto víkendovom stretnutí bývalých členov Organizačného tímu(OT) sme dostali nápad. Položili sme na stôl 1 EURO a potom aj niekoľko ďalších. A každý mesiac si z našich účtov túto sumu necháme sťahovať trvalým príkazom. S jedným, či dvoma eurami sa toho nedá veľa urobiť, ale keď ich tam takto pošle niekoľko priateľov Domčeka, a navyše každý mesiac, to už nie je až tak málo. 
Píšem Ti, lebo aj Teba a aj tvojich priateľov by sme chceli pozvať do nášho spoločenstva priateľov a podporovateľov Domčeka. Domček to nie je len budova. To sú najmä ľudia a miesto prijatia - verím, že raz aj pre naše deti.
Ak chceš a môžeš, pošli na účet, ktorý výlučne pre potreby Domčeka otvorila Nadácia J.Murgaša: 400 828 6398 / 7500 v ČSOB a.s. 

Za každý poslaný cent Ti vopred ďakujeme a vyprosujeme hojnosť milostí.
Verím, že v mene všetkých OT-čkárov bývalých i súčasných Ťa zdravia

Rado Kizek a Aďka Čurajová (Rokytová)

 

Ďakujeme všetkým, ktorí ste podporili toto dielo venovaním 2% zo zaplatenej dane. Ďakujeme aj Priateľom Domčeka, ktorí nás podporujete svojim mesačným finančným darom.

Novinky 

Bankový kontakt

Príspevky na činnosť:

SK5211000000002943045043

SK5411000000002628717671

Príspevky na réžiu Domčeka:

SK7775000000004008286398

Spoločenstvo Domček patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 

Spoločenstvo Tímaci patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 
Zachej.sk - kresťanské kníhkupectvo