Kliknutím na lupienok si zvoľte sekciu. Anka Kolesárová, informácie, proces blahorečenia. Domček - Hlavná stránka. Všetko o Pútiach radosti. Všetko o Pútiach zrelosti. Všetko o Pútiach rodín. Iné aktivity.
Hlavná stránka   Domček   Pre vás  Trojica darov

Trojica darov kvôli Anke

tri túžby ľudskej duše nasycovaním ktorých človek prežíva stav trvalej radosti, blaženosti. Je to túžba po láske, po pravde a po kráse. Keď sa človek nasycuje láskou je šťastný, ale kvôli vlastnej slabosti často nedokáže žiť vernosť láske. Keď sa človek nasycuje pravdou prichádza k podstate života, ale vo svojej krehkosti zlyháva a nežije podľa pravdy. Keď sa však človek nasycuje krásou začína žasnúť, pretože jeho srdce je ňou očarené. Krása je oltár Božej slávy, je škulinkou v tomto svete, cez ktorú môžeme vidieť Boha. Až keď krása zasiahne človeka do hĺbky jeho srdca, až vtedy sa rozhodne žiť lásku a pravdu. Láska a pravda majú v sebe ukrytú krásu, len ju treba objaviť.

Domček je pre nás domom lásky. Vzniklo tu veľa pekných vzťahov, požehnaných manželstiev a duchovných povolaní. ARS je domom pravdy. V ňom prijímame hostí a žijeme my kňazi ohlasovatelia pravdy o Bohu a človeku. Tímček ako dom krásy, je ponúknutý dievčatám, aby si uvedomovali, k čomu sú ako ženy povolané. Sú to tri myšlienky, tri hodnoty, tri bohatstvá tejto obce Vysoká nad Uhom. Z úcty k Anke a voči všetkým, ktorí sem prichádzajú sme ich s pomocou Božou vybudovali. Nech slúžia svojmu účelu, nech prinášajú radosť a požehnanie nám, pútnikom aj ďalším generáciám.   otec Pavol

Ďakujeme všetkým, ktorí ste podporili toto dielo venovaním 2% zo zaplatenej dane. Ďakujeme aj Priateľom Domčeka, ktorí nás podporujete svojim mesačným finančným darom.

Novinky 

Bankový kontakt

Príspevky na činnosť:

SK5211000000002943045043

SK5411000000002628717671

Príspevky na réžiu Domčeka:

SK7775000000004008286398

Spoločenstvo Domček patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 

Spoločenstvo Tímaci patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 




Zachej.sk - kresťanské kníhkupectvo