Kliknutím na lupienok si zvoľte sekciu. Anka Kolesárová, informácie, proces blahorečenia. Domček - Hlavná stránka. Všetko o Pútiach radosti. Všetko o Pútiach zrelosti. Všetko o Pútiach rodín. Iné aktivity.
Hlavná stránka   Domček   Pre vás  Tímová láska

Tímová práca, tímová krása, tímová láska

Po poslednom víkende dobrovoľníkov plnom krásy, pekných obkladačiek a červených ruží, ktorý bol akurát pred rokom, pokračujeme v hľadaní a objavovaní dobra cez službu s Láskou. On nás pozval slúžiť na jeho česť a slávu, pre dobro blížnych a pre osobné posväcovanie. Boh prvý miloval a prvý slúžil. Vybral si nás, aby cez nás mohol slúžiť človeku a pomôcť mu tak k spáse. Používa naše ruky, našu hlavu i srdce. Objíma našimi rukami, dáva nám svoje myšlienky, v nás otvára srdce pre každého. Slúžiť s Ním znamená slúžiť s dokonalou láskou, byť nástrojom Jeho lásky, nechať sa stvárniť v Jeho rukách, s Ním prežívať radosť čistej lásky.

V tíme

darovať sa jeden pre všetkých a všetci pre jedného,

byť jednou pestrou kyticou v tomto svete,

stať sa čistým pre službu s láskou.

Začíname víkend dobrovoľníkov o tímovej láske. Chceme ho prežiť ako chválu, vďaku a oslavu Boha v milujúcom srdci dobrovoľníka. Budeme prosiť a ďakovať za všetkých dobrovoľníkov, ktorí slúžia, slúžili a budú slúžiť.

Láskou s vami zosieťovaní otec Pavol, otec Ľuboš a tím. P.S.: zapnite wifi Smile

Ďakujeme všetkým, ktorí ste podporili toto dielo venovaním 2% zo zaplatenej dane. Ďakujeme aj Priateľom Domčeka, ktorí nás podporujete svojim mesačným finančným darom.

Novinky 

Bankový kontakt

Príspevky na činnosť:

SK5211000000002943045043

SK5411000000002628717671

Príspevky na réžiu Domčeka:

SK7775000000004008286398

Spoločenstvo Domček patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 

Spoločenstvo Tímaci patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 
Zachej.sk - kresťanské kníhkupectvo