Kliknutím na lupienok si zvoľte sekciu. Anka Kolesárová, informácie, proces blahorečenia. Domček - Hlavná stránka. Všetko o Pútiach radosti. Všetko o Pútiach zrelosti. Všetko o Pútiach rodín. Iné aktivity.
Hlavná stránka   Domček   Pre vás  trio

Nepretržité trio v Domčeku (3.3. - 12.3.2014)

     Začalo to týždenným prázdninovým časom, v ktorom si Domček mohol užiť každý ako chcel. Sestra Milka z Congregatio Jesu, ako náš hosť, opäť otvorila jedno okienko poznania do Teológie tela Jána Pavla II. Mohli sme sa zamýšľať nad tým, ako ďaleko a niekedy blízko pri sebe môžu byť príťažlivosť a žiadostivosť.
    V piatok sme vstúpili do Víkendu dobrovoľníkov. Skúmali sme vzťahy v dokonalej kráľovskej rodine, kde sa každý cíti milovaný. Tímová láska nás učí slúžiť s Láskou. Navzájom sa potrebujeme. Náš obdiv si získali kormorány, ktoré sme boli navštíviť pri neďalekých rybníkoch.
      V nedeľu večer k nám docestovali kňazi a tímaci z ďalších troch sesterských centier pre mládež na Slovensku. Z trnavského diecézneho centra v Bojničkách, z banskobystrického v Španej doline a zo spišského vo Važci. Štyrikrát v roku sa takto stretávame na formačných dňoch s názvom Svetlík. Bolo nás 6 kňazov a 17 tímakov. Bol to veľmi pekne strávený čas, keď sme mali možnosť pocítiť vzájomnú blízkosť, spoločné ciele a podobné otázky. Duchovný otec Dušan Škurla, spirituál kňazského seminára v Košiciach rozprával o službe dobrovoľníka žijúceho v spoločenstve. Poukázal na skutočnosť, že tento čas prežitý v tíme je veľkým požehnaním do celého života. Ing. Róbert Sopko nás povzbudil, aby sme mali oči otvorené a srdce radostné. Iba tak sa staneme tými, ktorými máme byť - svedkami Kristovej blahozvesti.
        Deväťdňový naplnený čas sa včera ukončil a zajtra začíname duchovnú obnovu pre ďalšiu školu. Za pomoci dobrovoľníkov chlapcov, ktorí prišli na týždeň do Domčeka už tretí deň staviame nový plot od susedov v Arse. Tešíme sa ďalším novým veciam pri rozvoji nášho centra. Chcem vyjadriť vďačnosť všetkým dobrovoľníkom a tímakom za ich obetavú službu a lásku. Prajem vám požehnaný slnečný čas. Váš otec Pavol.

Ďakujeme všetkým, ktorí ste podporili toto dielo venovaním 2% zo zaplatenej dane. Ďakujeme aj Priateľom Domčeka, ktorí nás podporujete svojim mesačným finančným darom.

Novinky 

Bankový kontakt

Príspevky na činnosť:

SK5211000000002943045043

SK5411000000002628717671

Príspevky na réžiu Domčeka:

SK7775000000004008286398

Spoločenstvo Domček patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 

Spoločenstvo Tímaci patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 
Zachej.sk - kresťanské kníhkupectvo