Kliknutím na lupienok si zvoľte sekciu. Anka Kolesárová, informácie, proces blahorečenia. Domček - Hlavná stránka. Všetko o Pútiach radosti. Všetko o Pútiach zrelosti. Všetko o Pútiach rodín. Iné aktivity.
Hlavná stránka   Iné akcie   Dobrovoľnícka škola  Projektový manažment III.

Dobrovoľnícka škola ukončila vzdelávanie v oblasti projektového manažmentu

Dobrovoľnícka  škola občianskeho združenia Prameň radosti pokračuje vo vzdelávaní dobrovoľníkov. Dobrovoľníci sa počas víkendu stretli vo Vysokej nad Uhom v Domčeku Anky Kolesárovej, aby  pokračovali v neformálnom vzdelávaní v projektovom manažmente už po tretí krát.

Poslaním dobrovoľníckej školy je vyškoliť, motivovať a povzbudiť mladých ľudí k vykonávaniu dobrovoľníckej činnosti. Mladí ľudia už absolvovali vzdelávanie z oblasti psychológie v celkovom počte 77 dobrovoľníkov. Sociálne zručnosti už absolvovalo 25 dobrovoľníkov a tento víkend 77 dobrovoľníkov absolvovalo aj projektový manažment. Ďalšie školenia v rámci Dobrovoľníckej školy budú pokračovať v oblastiach tímová práca, sociálne zručnosti a vodcovstvo až  do júna tohto roku. 

Počas uplynulého víkendu sa vzdelávalo dvadsaťsedem  mladých ľudí. Témou ich sprevádzala Jaroslava Kmecová, ktorá pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Hlavnou úlohou bolo pomôcť dobrovoľníkom zorientovať sa v problematike písania sociálnych projektov a naučiť dobrovoľníkov plánovať, organizovať, kontrolovať a vyhodnocovať sociálne projekty. Dobrovoľníci si počas vzdelávania písali aj svoje vlastné projekty. Ich projekty boli zamerané na neformálne vzdelávanie mládeže, sociálnu pomoc bezdomovcom, zachovávanie tradícií, životné prostredie, občiansku angažovanosť, participáciu na živote spoločnosti a podobne. 

Projekt Poď a konaj, v rámci ktorého sa realizuje aj aktivita s názvom Dobrovoľnícka škola, podporili krajiny Island, Lichtenštajnsko a Nórsko prostredníctvom programu Aktívne občianstvo a inklúzia. Realizuje ho Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a  Nadáciou pre sociálne zmeny SOCIA.

január 2014

Informoval: Ľuboš Laškoty

 

 

Ďakujeme všetkým, ktorí ste podporili toto dielo venovaním 2% zo zaplatenej dane. Ďakujeme aj Priateľom Domčeka, ktorí nás podporujete svojim mesačným finančným darom.

Novinky 

Bankový kontakt

Príspevky na činnosť:

SK5211000000002943045043

SK5411000000002628717671

Príspevky na réžiu Domčeka:

SK7775000000004008286398

Spoločenstvo Domček patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 

Spoločenstvo Tímaci patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 
Zachej.sk - kresťanské kníhkupectvo