Kliknutím na lupienok si zvoľte sekciu. Anka Kolesárová, informácie, proces blahorečenia. Domček - Hlavná stránka. Všetko o Pútiach radosti. Všetko o Pútiach zrelosti. Všetko o Pútiach rodín. Iné aktivity.
Hlavná stránka   Iné akcie   Dobrovoľnícka škola  Projektový manažment

Dobrovoľnícka škola pokračuje vo vzdelávaní mladých dobrovoľníkov 

Dobrovoľnícka  škola občianskeho združenia Prameň radosti pokračuje vo vzdelávaní dobrovoľníkov. Dobrovoľníci sa počas víkendu stretli vo Farnosti sv. Františka z Assisi Vranov nad Topľou - Juh, aby si príťažlivou formou osvojili teoretické znalosti a praktické zručnosti z projektového manažmentu.

Poslaním dobrovoľníckej školy je vyškoliť, motivovať a povzbudiť mladých ľudí k vykonávaniu dobrovoľníckej činnosti. Mladí ľudia už absolvovali vzdelávanie z oblasti psychológie a budú pokračovať v ďalšom vzdelávaní.  Dobrovoľníci po absolvovaní dobrovoľníckej školy sa uplatnia v rôznych oblastiach sociálnej práce, medzi ktoré patrí starostlivosť o deti a mládež, o zdravotne ťažko postihnutých i pomoc marginalizovaným skupinám spoluobčanov.  

Počas uplynulého víkendu sa vzdelávalo dvadsaťpäť  mladých ľudí. Témou ich sprevádzala Jaroslava Kmecová, ktorá pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Prednášky boli z oblasti projektového manažmentu. Cieľom projektového manažmentu v rámci Dobrovoľníckej školy je oboznámiť študentov  - dobrovoľníkov so základnou definíciou a delením sociálnych projektov; základmi  plánovania, organizovania, realizovania, hodnotenia a kontroly sociálnych projektov. Hlavnou úlohou je pomôcť študentom vedieť sa zorientovať v tejto problematike a naučiť sa plánovať sociálne projekty. Venovali sme sa aj ľudským zdrojom v projekte, marketingovej stránke, ekonomicko-účtovným základom, projektovej etike, a rizikách v projekte. 

Téma projektový manažment v rámci Dobrovoľníckej školy bude  realizovaná ešte v decembri tohto roka a v januári budúceho roka. Ďalšie vzdelávanie zamerané na rozvoj sociálnych zručností pre dobrovoľníkov, ktoré bude prebiehať vo Vysokej nad Uhom v Dome Anky Kolesárovej v termíne od 13. – 15. decembra 2013. 

Projekt Poď a konaj, v rámci ktorého sa realizuje aj aktivita s názvom Dobrovoľnícka škola, podporili krajiny Island, Lichtenštajnsko a Nórsko prostredníctvom programu Aktívne občianstvo a inklúzia. Realizuje ho Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a  Nadáciou pre sociálne zmeny SOCIA.

11. december 2013

Informoval: Ľuboš Laškoty

 

 

Ďakujeme všetkým, ktorí ste podporili toto dielo venovaním 2% zo zaplatenej dane. Ďakujeme aj Priateľom Domčeka, ktorí nás podporujete svojim mesačným finančným darom.

Novinky 

Bankový kontakt

Príspevky na činnosť:

SK5211000000002943045043

SK5411000000002628717671

Príspevky na réžiu Domčeka:

SK7775000000004008286398

Spoločenstvo Domček patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 

Spoločenstvo Tímaci patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 
Zachej.sk - kresťanské kníhkupectvo