Kliknutím na lupienok si zvoľte sekciu. Anka Kolesárová, informácie, proces blahorečenia. Domček - Hlavná stránka. Všetko o Pútiach radosti. Všetko o Pútiach zrelosti. Všetko o Pútiach rodín. Iné aktivity.
Hlavná stránka   Iné akcie   Dobrovoľnícka škola  Psychológia

Dobrovoľnícka škola otvorila školský rok: Učíme sa pomáhať

Dobrovoľnícka  škola občianskeho združenia Prameň radosti rozbehla svoju činnosť uplynulý víkend v Domčeku Anky Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom.

Názov  dobrovoľníckej školy Poď a konaj zároveň vystihuje jej poslanie: Príťažlivou formou osloviť mladých ľudí, vzbudiť v nich záujem o pomoc tým, ktorí pomoc potrebujú, naučiť ich  ako konkrétne postupovať v dobrovoľníckych  aktivitách a súčasne im dať príležitosť pre vlastný osobnostný rast. 

Vzdelávanie bude pokračovať až do júna 2014. Zároveň budú prebiehať aj stretnutia zamerané na odborné poradenstvo. Jeho frekventanti – mladí ľudia z celého Slovenska od pätnástich do tridsiatich rokov -  počas stohodinového  neformálneho vyučovania získajú vedomosti a zručnosti, potrebné pre užitočné a úspešné uplatnenie sa pri poskytovaní sociálnej pomoci, alebo príprave záujmových podujatí.  

Prvé stretnutie sa zameralo na oblasť psychológie, ďalšie sa budú venovať sociálnym zručnostiam, projektovému manažmentu, tímovej práci a vodcovstvu. 

Vzdelávacie aktivity, vedené kvalifikovanými a skúsenými lektormi, pozostávajú z  teoretickej a praktickej časti, zameranej na tréning  zručností, dôležitých pre prácu s ľuďmi. 

Projekt Poď a konaj podporili krajiny Island, Lichtenštajnsko a Nórsko prostredníctvom programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a  Nadáciou pre sociálne zmeny SOCIA.

september 2013

Informoval: Ľuboš Laškoty

 

 

Ďakujeme všetkým, ktorí ste podporili toto dielo venovaním 2% zo zaplatenej dane. Ďakujeme aj Priateľom Domčeka, ktorí nás podporujete svojim mesačným finančným darom.

Novinky 

Bankový kontakt

Príspevky na činnosť:

SK5211000000002943045043

SK5411000000002628717671

Príspevky na réžiu Domčeka:

SK7775000000004008286398

Spoločenstvo Domček patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 

Spoločenstvo Tímaci patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 
Zachej.sk - kresťanské kníhkupectvo