Kliknutím na lupienok si zvoľte sekciu. Anka Kolesárová, informácie, proces blahorečenia. Domček - Hlavná stránka. Všetko o Pútiach radosti. Všetko o Pútiach zrelosti. Všetko o Pútiach rodín. Iné aktivity.
Hlavná stránka   Iné akcie   Dobrovoľnícka škola  Psychológia II.

Dobrovoľnícka škola pokračuje vo vzdelávaní dobrovoľníkov

Dobrovoľnícka  škola občianskeho združenia Prameň radosti pokračuje vo vzdelávaní dobrovoľníkov. Jej študenti sa počas víkendu stretli v Domčeku Anky Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom, aby si príťažlivou formou osvojili teoretické znalosti a praktické zručnosti zo psychológie.

Poslaním dobrovoľníckej školy je povzbudiť mladých ľudí k vykonávaniu dobrovoľníckej činnosti a pripraviť ich na čo najprofesionálnejší výkon tejto aktivity.  Po absolvovaní vzdelávania sa uplatnia v rôznych oblastiach sociálnej práce, medzi ktoré patrí starostlivosť o deti a mládež, o zdravotne ťažko postihnutých i pomoc marginalizovaným skupinám spoluobčanov.  

Počas uplynulého víkendu sa vzdelávalo ďalších dvadsaťpäť  mladých ľudí. Témou ich sprevádzal vysokoškolský pedagóg Katolíckej univerzity duchovný otec PhDr. Marek Forgáč, PhD. „Prednášky sa sústredili na problematiku psychológie a duchovného života, konkrétne na správne rozlišovaniu a zároveň spájanie oboch týchto oblastí.  Predstavili sme si rôzne prúdy v súčasnej psychológii a načrtli pohľad  psychológie založenej na kresťanskej antropológii. Poznatky sme aplikovali na konkrétne životné situácie,“ povedal duchovný otec Marek Forgáč. Posledný víkend na tému psychológia je pripravený na november. 

Projekt Poď a konaj, v rámci ktorého sa realizuje aj aktivita s názvom Dobrovoľnícka škola, podporili krajiny Island, Lichtenštajnsko a Nórsko prostredníctvom programu Aktívne občianstvo a inklúzia. Realizuje ho Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a  Nadáciou pre sociálne zmeny SOCIA.

október 2013

Informoval: Ľuboš Laškoty

 

 

Ďakujeme všetkým, ktorí ste podporili toto dielo venovaním 2% zo zaplatenej dane. Ďakujeme aj Priateľom Domčeka, ktorí nás podporujete svojim mesačným finančným darom.

Novinky 

Bankový kontakt

Príspevky na činnosť:

SK5211000000002943045043

SK5411000000002628717671

Príspevky na réžiu Domčeka:

SK7775000000004008286398

Spoločenstvo Domček patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 

Spoločenstvo Tímaci patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 
Zachej.sk - kresťanské kníhkupectvo