Kliknutím na lupienok si zvoľte sekciu. Anka Kolesárová, informácie, proces blahorečenia. Domček - Hlavná stránka. Všetko o Pútiach radosti. Všetko o Pútiach zrelosti. Všetko o Pútiach rodín. Iné aktivity.
Hlavná stránka   Iné akcie   Dobrovoľnícka škola  Psychológia III.

Dobrovoľnícka škola ukončila vzdelávanie v oblasti psychológie

Dobrovoľnícka  škola občianskeho združenia Prameň radosti pokračuje vo vzdelávaní dobrovoľníkov. Jej študenti sa počas víkendu stretli na treťom víkende zameranom na teoretické a praktické zručnosti z oblasti psychológie.

Poslaním dobrovoľníckej školy je profesionalizácia mladých dobrovoľníkov a ich motivácia k vykonávaniu dobrovoľníckej činnosti. Po absolvovaní vzdelávania sa uplatnia v rôznych oblastiach sociálnej práce, medzi ktoré patrí starostlivosť o deti a mládež, o zdravotne ťažko postihnutých i pomoc marginalizovaným skupinám spoluobčanov.  

Počas uplynulého víkendu sa stretli mladí ľudia na poslednom z troch víkendov venujúcich sa psychológii. Oblasťou psychológie počas troch víkendov mladých dobrovoľníkov sprevádzal vysokoškolský pedagóg Katolíckej univerzity duchovný otec PhDr. Marek Forgáč, PhD.. V rámci psychológie boli problémové okruhy nasledovné: psychológia ako veda, percepčné procesy, ľudská pamäť, proces učenia, vedomie, ľudské emócie, vytváranie skupín a ich vedenie, komunikácia v sociálnych vzťahoch, agresia a konformita, konflikty  v sociálnych vzťahoch a prosociálne správanie, ľudské vzťahy a láska. 

Dobrovoľnícka škola bude pokračovať vzdelávaním dobrovoľníkov v oblasti projektového manažmentu, ktorého lektorkou je Ing. Jaroslava Kmecová, PhD. Tento víkend sa uskutoční v dňoch 30.11. – 01.12.2013 vo Vranove nad Topľou – Juh vo farnosti sv. Františka z Assisi, ktorého správcom je vsdp. dekan ThLic. Štefan Albičuk.

Projekt Poď a konaj, v rámci ktorého sa realizuje aj aktivita s názvom Dobrovoľnícka škola, podporili krajiny Island, Lichtenštajnsko a Nórsko prostredníctvom programu Aktívne občianstvo a inklúzia. Realizuje ho Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a  Nadáciou pre sociálne zmeny SOCIA.

november 2013

Informoval: Ľuboš Laškoty

 

 

Ďakujeme všetkým, ktorí ste podporili toto dielo venovaním 2% zo zaplatenej dane. Ďakujeme aj Priateľom Domčeka, ktorí nás podporujete svojim mesačným finančným darom.

Novinky 

Bankový kontakt

Príspevky na činnosť:

SK5211000000002943045043

SK5411000000002628717671

Príspevky na réžiu Domčeka:

SK7775000000004008286398

Spoločenstvo Domček patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 

Spoločenstvo Tímaci patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 
Zachej.sk - kresťanské kníhkupectvo