Kliknutím na lupienok si zvoľte sekciu. Anka Kolesárová, informácie, proces blahorečenia. Domček - Hlavná stránka. Všetko o Pútiach radosti. Všetko o Pútiach zrelosti. Všetko o Pútiach rodín. Iné aktivity.
Hlavná stránka   Iné akcie   Dobrovoľnícka škola  Sociálne zručnosti

Sociálne zručnosti dobrovoľníkov 

Dobrovoľnícka škola občianskeho združenia Prameň radosti pokračuje vo vzdelávaní dobrovoľníkov v ďalšej oblasti – sociálne zručnosti. Dobrovoľníci sa počas víkendu stretli vo Vysokej nad Uhom v Domčeku Anky Kolesárovej, aby si príťažlivou formou osvojili teoretické znalosti a praktické zručnosti z oblasti sociálnych zručností pri vykonávaní dobrovoľníckej činnosti.

Poslaním dobrovoľníckej školy je vyškoliť, motivovať a povzbudiť mladých ľudí k vykonávaniu dobrovoľníckej činnosti. Sedemdesiatpäť dobrovoľníkov absolvovalo školenia z oblasti psychológie. Niektorí dobrovoľníci už absolvovali školenia z oblasti projektového manažmentu a sociálnych zručností. Počas uplynulého víkendu sa vzdelávalo dvadsaťpäť mladých ľudí. Dobrovoľníkov sprevádzal témou sociálnych zručnosti lektor Juraj Sedláček, ktorý pôsobí ako univerzitný kaplán UPC Trenčín a vysokoškolský pedagóg.

Cieľom sociálnych zručností v rámci Dobrovoľníckej školy je oboznámiť študentov - dobrovoľníkov so základnou definíciou a delením sociálnych zručností, ktorými sú predovšetkým poznanie, vlastnenie a zvládanie samého seba, empatia, empatické porozumenie, problematika základných povahových delení, triedení a sebareflexie. Keďže sociálny rozmer osobnosti sa realizuje pri vzájomných interakciách v skupine a v spoločnosti, reč bola aj o tejto väzbe. Rozoberali sa tiež témy: hodnotový rebríček, postojové hodnoty, fenomén mať a byť, problematika moci a predsudkov, vplyvu ostatných (skupiny), efekt pozorovateľa.

Dobrovoľníci získali prehľad základných a najznámejších abúzov, psychopatológií a novodobých fenoménov posttraumatic stress disorder a posstraumatic growth a ich praktické poznanie a zvládanie spolu s témami stále hroziaceho burn out a slastného pomáhania. Pozornosť sa sústredila aj na základný výcvik sociálnych zručností, čo dáva dobrovoľníkovi potrebný plastický a ucelenejší rozmer. Prevažná väčšina tém vyústila do praktických aktivít a cvičení.

Projekt Poď a konaj, v rámci ktorého sa realizuje aj aktivita s názvom Dobrovoľnícka škola, podporili krajiny Island, Lichtenštajnsko a Nórsko prostredníctvom programu Aktívne občianstvo a inklúzia. Realizuje ho Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a  Nadáciou pre sociálne zmeny SOCIA.

Informoval: Ľuboš Laškoty

 

 

 

Ďakujeme všetkým, ktorí ste podporili toto dielo venovaním 2% zo zaplatenej dane. Ďakujeme aj Priateľom Domčeka, ktorí nás podporujete svojim mesačným finančným darom.

Novinky 

Bankový kontakt

Príspevky na činnosť:

SK5211000000002943045043

SK5411000000002628717671

Príspevky na réžiu Domčeka:

SK7775000000004008286398

Spoločenstvo Domček patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 

Spoločenstvo Tímaci patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 
Zachej.sk - kresťanské kníhkupectvo