Kliknutím na lupienok si zvoľte sekciu. Anka Kolesárová, informácie, proces blahorečenia. Domček - Hlavná stránka. Všetko o Pútiach radosti. Všetko o Pútiach zrelosti. Všetko o Pútiach rodín. Iné aktivity.
Hlavná stránka   Iné akcie   Dobrovoľnícka škola  Sociálne zručnosti II.

Sociálne zručnosti dobrovoľníkov

Dobrovoľnícka škola občianskeho združenia Prameň radosti pokračuje vo vzdelávaní dobrovoľníkov v ďalšej oblasti – sociálne zručnosti. Dobrovoľníci sa počas víkendu stretli vo Vysokej nad Uhom v Domčeku Anky Kolesárovej, aby si príťažlivou formou osvojili teoretické znalosti a praktické zručnosti z oblasti sociálnych zručností pri vykonávaní dobrovoľníckej činnosti.

Poslaním dobrovoľníckej školy je vyškoliť, motivovať a povzbudiť mladých ľudí k vykonávaniu dobrovoľníckej činnosti. Moderátor združenia otec Pavol Hudák povedal dobrovoľníkom: „Pre vás je toto školenie veľmi dôležité, preto aby ste mohli v praxi ešte kvalitnejšie vykonávať dobrovoľnícku činnosť.“ Sociálne zručnosti už absolvovalo 50 mladých dobrovoľníkov, z toho dvadsaťpäť mladých ľudí sa vzdelávalo počas tohto víkendu. Sociálnymi zručnosťami dobrovoľníkov sprevádzal lektor Juraj Sedláček, ktorý pôsobí ako univerzitný kaplán UPC Trenčín a tiež ako vysokoškolský pedagóg.

Cieľom sociálnych zručností v rámci Dobrovoľníckej školy je oboznámiť študentov - dobrovoľníkov so základnou definíciou a delením sociálnych zručností, ktorými sú predovšetkým poznanie, vlastnenie a zvládanie samého seba, empatia, empatické porozumenie, problematika základných povahových delení, triedení a sebareflexie. Dobrovoľníci získali prehľad o základných a najznámejších abúzov, psychopatológií a novodobých fenoménov posttraumatic stress disorder a posstraumatic growth a ich praktické poznanie a zvládanie spolu s témami stále hroziaceho burn out a slastného pomáhania. Pozornosť sa sústredila aj na základný výcvik sociálnych zručností, čo dáva dobrovoľníkovi potrebný plastický a ucelenejší rozmer. Prevažná väčšina tém vyústila do praktických aktivít a cvičení.

Projekt Poď a konaj, v rámci ktorého sa realizuje aj aktivita s názvom Dobrovoľnícka škola, podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien.

Informoval: Ľuboš Laškoty

 

 

Ďakujeme všetkým, ktorí ste podporili toto dielo venovaním 2% zo zaplatenej dane. Ďakujeme aj Priateľom Domčeka, ktorí nás podporujete svojim mesačným finančným darom.

Novinky 

Bankový kontakt

Príspevky na činnosť:

SK5211000000002943045043

SK5411000000002628717671

Príspevky na réžiu Domčeka:

SK7775000000004008286398

Spoločenstvo Domček patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 

Spoločenstvo Tímaci patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 
Zachej.sk - kresťanské kníhkupectvo