Kliknutím na lupienok si zvoľte sekciu. Anka Kolesárová, informácie, proces blahorečenia. Domček - Hlavná stránka. Všetko o Pútiach radosti. Všetko o Pútiach zrelosti. Všetko o Pútiach rodín. Iné aktivity.
Hlavná stránka   Iné akcie   Dobrovoľnícka škola  Supervízia II.

Supervízia pre dobrovoľníkov

Viac ako 75 dobrovoľníkov sa stretlo počas víkendu vo Vysokej nad Uhom a v Pavlovciach nad Uhom z dôvodu poskytovania individuálneho a skupinového odborného poradenstva pri vykonávaní dobrovoľníckej činnosti.

Cieľom supervízií v rámci projektu Poď a konaj je poskytovanie individuálneho a skupinového poradenstva pre dobrovoľníkov pri vykonávaní dobrovoľníckej práce. Ide o odborné poradenstvo, ktoré má pomáhať riešiť problémy dobrovoľníkov, ktoré sa pri práci v rámci voľnočasových činností vyskytujú. Počas supervízií majú dobrovoľníci možnosť podeliť sa o svoje skúsenosti, úspechy aj ťažkosti.

Supervízia II. sa venovala predovšetkým  téme História dobrovoľníctva pred rokom 1989 a História dobrovoľníctva po roku 1989. Týmito témami dobrovoľníkov sprevádzali Štefánia Božena Blichová, Pavol Dancák a Marek Štefan Javorský. Zároveň sme sa venovali aj týmto témam: Zákon o dobrovoľníctve, Dobrovoľnícka zmluva, Podielové dane. Poskytovalo sa aj individuálne poradenstvo pre dobrovoľníkov, za ktoré zodpovedá Jaroslava Kmecová, ktorá je koordinátorom dobrovoľníkov v tomto projekte.

Okrem vzdelávania sa dobrovoľníci venovali aj konkrétnej dobrovoľníckej činnosti, ktorú vykonávali v rôznych tímoch, napríklad technický tím, upratovací tím, usporiadateľský tím, mediálny tím, hudobný tím atď. Spoločne pripravovali akciu s názvom Stvorení pre lásku, kde sa očakáva viac než 200 mladých ľudí. Stvorení pre lásku je podujatie určené pre mladých ľudí, ktorí chcú spoločne prežiť koniec starého a začiatok nového kalendárneho roka v kruhu priateľov v Pavlovciach nad Uhom. 

Projekt Poď a konaj, v rámci ktorého sa realizuje aj aktivita s názvom Dobrovoľnícke poradenstvo, podporili krajiny Island, Lichtenštajnsko a Nórsko prostredníctvom programu Aktívne občianstvo a inklúzia. Realizuje ho Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a  Nadáciou pre sociálne zmeny SOCIA.

december 2013

Informoval: Ľuboš Laškoty

 

 

Ďakujeme všetkým, ktorí ste podporili toto dielo venovaním 2% zo zaplatenej dane. Ďakujeme aj Priateľom Domčeka, ktorí nás podporujete svojim mesačným finančným darom.

Novinky 

Bankový kontakt

Príspevky na činnosť:

SK5211000000002943045043

SK5411000000002628717671

Príspevky na réžiu Domčeka:

SK7775000000004008286398

Spoločenstvo Domček patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 

Spoločenstvo Tímaci patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 
Zachej.sk - kresťanské kníhkupectvo