Kliknutím na lupienok si zvoľte sekciu. Anka Kolesárová, informácie, proces blahorečenia. Domček - Hlavná stránka. Všetko o Pútiach radosti. Všetko o Pútiach zrelosti. Všetko o Pútiach rodín. Iné aktivity.
Hlavná stránka   Iné akcie   Dobrovoľnícka škola  Supervízia III.

Mladí a dobrovoľníci tento víkend v Pavlovciach nad Uhom

Tento víkend, 30. mája až 1. júna,  prebiehala už 61. púť radosti v Pavlovciach nad Uhom spolu so Supervíziu III. v rámci projektu Poď a konaj. Stretlo sa tu 110 mladých ľudí s rovnakým cieľom a 82 dobrovoľníkov vykonávajúcich rôzne dobrovoľnícke činnosti. Cieľom bolo napredovať v spoznávaní vnútornej krásy, ktorú možno vnímať čistým srdcom. 

Podujatie začalo pre dobrovoľníkov v piatok ráno, kde si podľa dobrovoľníckej služby pripravovali materiály, aktivity a priestory. V podvečerných hodinách prišli účastníci, ktorí začínali púť svätou omšou. Počas nej sa účastníkom prihovoril o. Pavol Hudák, rektor Domčeka - Domu Anny Kolesárovej. Vo svojej kázni objasnil podstatu témy, ktorou je Vôňa krásy. Pripomenul, že dôležitejšia je vnútorná krása človeka, ktorá pramení z prežívania čistej lásky a je zdrojom pravej radosti. Takisto mladých pozval k vytrvalosti v tomto rozhodnutí: „Buď čistý v tomto svete. Nevieš, kedy Boh bude od teba chcieť svedectvo.“

V sobotu sme pokračovali prednáškou o. Róberta Neupauera, ktorý už je stálym hosťom týchto pútí, objasnil zúčastneným súvislosť medzi medzi vôňou a krásou. Vravel aj o súčasnom vnímaní krásy, ktorá sa stala kultom. Vyzdvihol Pannu Máriu a jej krásu, ktorou ju naplnil Duch Svätý a takisto aj sv. Jána Pavla II., ktorého Teológia tela sa rozoberá aj na týchto stretnutiach, ako človeka zaujímajúceho sa o krásu Bohom stvoreného ľudského tela. 

Popoludní nasledovala púť k hrobu Božej služobnice Anky Kolesárovej a svätá omša, ktorú slávil o. Vladimír Šosták, biskupský vikár pre pastoráciu rodín. Vo svojej homílii zdôraznil: „Ak nás nenaplní rozkoš z Boha, naplní nás iná rozkoš.“ Nasledoval spoločný moderovaný večer, svedectvá a adorácia. 

Stretnutie sa zavŕšilo v nedeľu svätou omšou o 9:15 a mladí odišli domov povzbudení spoznávať vôňu vnútornej krásy či už svojej alebo ľudí, ktorých stretnú. Počas celej púte im boli k dispozícii viacerí kňazi, ktorí neúnavne mladým slúžili sviatosťou zmierenia alebo možnosťou duchovného rozhovoru. 

Táto púť a Supervízia III. boli vzájomne prepojené. Dobrovoľníci počas tejto púte vykonávali dobrovoľnícku činnosť pod odborným vedením koordinátora dobrovoľníkov . Mali možnosť konzultovať všetky veci priamo počas výkonu ich dobrovoľníckej činnosti, čo veľmi ocenili. Pre dobrovoľníkov je dôležité, aby sa nebáli robiť rozhodnutia a prijať zodpovednosť za svoju dobrovoľnícku činnosť. Práve prostredníctvom koordinátora dobrovoľníkov, mohli sa ubezpečiť o uskutočnených rozhodnutiach pri vykonávaní dobrovoľníckej činnosti a takto odborne rásť. 

Počas podujatia sa dobrovoľníkom venoval aj hosť Supervízie III.  František Neupauer. Dobrovoľníkom sa venoval prostredníctvom prednášky na tému Dobrovoľnícka činnosť v minulosti a v súčasnosti. Zároveň sa venoval dobrovoľníkom aj individuálne prostredníctvom rozhovorov. Po ukončení dobrovoľníckej činnosti mali dobrovoľníci možnosť podeliť sa o svoje skúsenosti, úspechy a aj ťažkosti nadobudnuté pri jej vykonávaní.

Projekt Poď a konaj podporili krajiny Island, Lichtenštajnsko a Nórsko prostredníctvom programu Aktívne občianstvo a inklúzia. Realizuje ho Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a  Nadáciou pre sociálne zmeny SOCIA.

jún 2014

Informoval: Ľuboš Laškoty

 

 

Ďakujeme všetkým, ktorí ste podporili toto dielo venovaním 2% zo zaplatenej dane. Ďakujeme aj Priateľom Domčeka, ktorí nás podporujete svojim mesačným finančným darom.

Novinky 

Bankový kontakt

Príspevky na činnosť:

SK5211000000002943045043

SK5411000000002628717671

Príspevky na réžiu Domčeka:

SK7775000000004008286398

Spoločenstvo Domček patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 

Spoločenstvo Tímaci patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 
Zachej.sk - kresťanské kníhkupectvo