Kliknutím na lupienok si zvoľte sekciu. Anka Kolesárová, informácie, proces blahorečenia. Domček - Hlavná stránka. Všetko o Pútiach radosti. Všetko o Pútiach zrelosti. Všetko o Pútiach rodín. Iné aktivity.
Hlavná stránka   Iné akcie   Dobrovoľnícka škola  Tímová práca II.

Dobrovoľnícka škola pokračuje témou tímová práca 

Dobrovoľnícka  škola občianskeho združenia Prameň radosti pokračuje vo vzdelávaní dobrovoľníkov vo Vysokej nad Uhom v Dome Anky Kolesárovej. Témou ďalšieho vzdelávania je tímová práca z  z manažérskeho a biblického pohľadu na tímovú prácu.

Mladí ľudia už absolvovali vzdelávanie z oblasti psychológie, projektového manažmentu a sociálnych zručností. Tímovú prácu v januári absolvovalo 25 dobrovoľníkov a počas tohto víkendu absolvovalo tímovú prácu 27 dobrovoľníkov. 

Počas uplynulého víkendu sa vzdelávalo dvadsaťsedem  mladých ľudí. Témou ich sprevádzali dvaja lektori. Jaroslava Kmecová, ktorá pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, sa venovala tímovej práci z pohľadu manažmentu. Štefan Novotný, ktorí pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Katolíckej univerzite a zároveň je rektorom Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach, sa venoval tímovej práci z biblického pohľadu. Cieľom tímovej práce v rámci Dobrovoľníckej školy je oboznámiť študentov  - dobrovoľníkov so základmi tímovej práce, v ktorej dôležitú úlohu zohrávajú ciele, základné pravidlá, komunikácia, líder tímu, potreba tímovej práce obeta, zodpovednosť, postoje tímu, vízia tímu, smer a hodnoty tímu, široká základňa členov a podobne. V rámci tohto predmetu sa kládol dôraz na investície do tímu, morálku v tíme, tímové myslenie a podobne.

Tímovej práci v rámci Dobrovoľníckej školy budeme venovať ešte v máj. Najbližšie vzdelávanie bude na tému vodcovstvo. 

Projekt Poď a konaj, v rámci ktorého sa realizuje aj aktivita s názvom Dobrovoľnícka škola, podporili krajiny Island, Lichtenštajnsko a Nórsko prostredníctvom programu Aktívne občianstvo a inklúzia. Realizuje ho Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a  Nadáciou pre sociálne zmeny SOCIA.

apríl 2014

Informoval: Ľuboš Laškoty

 

 

Ďakujeme všetkým, ktorí ste podporili toto dielo venovaním 2% zo zaplatenej dane. Ďakujeme aj Priateľom Domčeka, ktorí nás podporujete svojim mesačným finančným darom.

Novinky 

Bankový kontakt

Príspevky na činnosť:

SK5211000000002943045043

SK5411000000002628717671

Príspevky na réžiu Domčeka:

SK7775000000004008286398

Spoločenstvo Domček patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 

Spoločenstvo Tímaci patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 
Zachej.sk - kresťanské kníhkupectvo