Kliknutím na lupienok si zvoľte sekciu. Anka Kolesárová, informácie, proces blahorečenia. Domček - Hlavná stránka. Všetko o Pútiach radosti. Všetko o Pútiach zrelosti. Všetko o Pútiach rodín. Iné aktivity.
Hlavná stránka   Iné akcie   Dobrovoľnícka škola  Vodcovstvo II.

Dobrovoľnícka škola má ďalších absolventov  

Dobrovoľnícka  škola občianskeho združenia Prameň radosti pokračuje vo vzdelávaní dobrovoľníkov vo Vranove nad Topľou, kde pokračovalo vzdelávanie na tému vodcovstvo  z manažérskeho a biblického pohľadu. Mladí ľudia už absolvovali vzdelávanie z oblasti psychológie, projektového manažmentu, sociálnych zručností, tímovej práce a niektorí absolvovali aj vzdelávanie na tému vodcovstvo. 

Počas uplynulého víkendu sa vzdelávalo dvadsaťpäť  mladých ľudí. Témou ich sprevádzali dvaja lektori. Jaroslava Kmecová, ktorá pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, sa venovala vodcovstvu z pohľadu manažmentu. Štefan Novotný, ktorí pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Katolíckej univerzite a zároveň je rektorom Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach, sa venoval vodcovstvu z biblického pohľadu.  Hlavným cieľom školenia bolo priblížiť dobrovoľníkom vodcovstvo ako službu. Venovali sme sa týmto témam: poznanie seba samého, objavenie potenciálu vodcovstva, rozvoj potenciálu vodcovstva, vodca a ten druhý, zodpovednosť vodcu, vedenie tímu, vodca v organizácii, plánovanie, odkaz lídra a etika vodcu. 

Čaká nás ešte jeden víkend na túto tému, ktorý absolvuje 27 dobrovoľníkov. Týmto víkendom sa uzatvorí Dobrovoľnícka škola, no práca s dobrovoľníkmi sa ešte nekončí. Dobrovoľníkov čakajú ďalšie zaujímavé aktivity v rámci projektu.  

Projekt Poď a konaj, v rámci ktorého sa realizuje aj aktivita s názvom Dobrovoľnícka škola, podporili krajiny Island, Lichtenštajnsko a Nórsko prostredníctvom programu Aktívne občianstvo a inklúzia. Realizuje ho Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a  Nadáciou pre sociálne zmeny SOCIA.

máj 2014

Informoval: Ľuboš Laškoty

 

 

Ďakujeme všetkým, ktorí ste podporili toto dielo venovaním 2% zo zaplatenej dane. Ďakujeme aj Priateľom Domčeka, ktorí nás podporujete svojim mesačným finančným darom.

Novinky 

Bankový kontakt

Príspevky na činnosť:

SK5211000000002943045043

SK5411000000002628717671

Príspevky na réžiu Domčeka:

SK7775000000004008286398

Spoločenstvo Domček patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 

Spoločenstvo Tímaci patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 
Zachej.sk - kresťanské kníhkupectvo