Kliknutím na lupienok si zvoľte sekciu. Anka Kolesárová, informácie, proces blahorečenia. Domček - Hlavná stránka. Všetko o Pútiach radosti. Všetko o Pútiach zrelosti. Všetko o Pútiach rodín. Iné aktivity.
Hlavná stránka   Iné akcie   Dobrovoľnícka škola  Vodcovstvo III.

Dobrovoľnícka škola ukončuje vzdelávanie témou vodcovstvo 

Dobrovoľnícka  škola občianskeho združenia Prameň radosti ukončuje vzdelávanie dobrovoľníkov  po pätnástich vzdelávacích víkendoch vo Vysokej nad Uhom v Dome Anky Kolesárovej. Vzdelávanie ukončilo 76 dobrovoľníkov z celkového počtu 77 dobrovoľníkov. 

Počas uplynulého víkendu sa vzdelávalo dvadsaťšesť  mladých ľudí. Témou ich sprevádzali dvaja lektori. Jaroslava Kmecová, ktorá pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, sa venovala vodcovstvu z pohľadu manažmentu. Štefan Novotný, ktorí pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Katolíckej univerzite a zároveň je rektorom Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach, sa venoval vodcovstvu z biblického pohľadu. Cieľom vodcovstva v rámci Dobrovoľníckej školy bolo oboznámiť študentov  - dobrovoľníkov so základmi vodcovstva. Hlavným cieľom školenia bolo priblížiť dobrovoľníkom vodcovstvo ako službu. Bližšie sme rozoberali dôveru, rešpekt, potenciál vodcu, jeho vzor, vízie, priority a nástupcu. Začali sme poznaním seba samého, objavením potenciálu vodcu a jeho rozvoj. Zamerali sme sa na vzťah vodca a ten druhý. Nevynechali sme ani tému zodpovednosť vodcu, vedenie tímu, vodca v organizácii a plánovanie. Vzdelávanie sme zakončili témami odkaz lídra a etika vodcu.

V rámci projektu pokračujeme v realizácii výskumu a zároveň začíname pripravovať SUPERÍZIU IV., ktorá sa uskutoční v auguste v Pavlovciach nad Uhom.  

Projekt Poď a konaj, v rámci ktorého sa realizuje aj aktivita s názvom Dobrovoľnícka škola, podporili krajiny Island, Lichtenštajnsko a Nórsko prostredníctvom programu Aktívne občianstvo a inklúzia. Realizuje ho Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a  Nadáciou pre sociálne zmeny SOCIA.

 

Informoval: Ľuboš Laškoty

 

 

Ďakujeme všetkým, ktorí ste podporili toto dielo venovaním 2% zo zaplatenej dane. Ďakujeme aj Priateľom Domčeka, ktorí nás podporujete svojim mesačným finančným darom.

Novinky 

Bankový kontakt

Príspevky na činnosť:

SK5211000000002943045043

SK5411000000002628717671

Príspevky na réžiu Domčeka:

SK7775000000004008286398

Spoločenstvo Domček patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 

Spoločenstvo Tímaci patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 
Zachej.sk - kresťanské kníhkupectvo