Kliknutím na lupienok si zvoľte sekciu. Anka Kolesárová, informácie, proces blahorečenia. Domček - Hlavná stránka. Všetko o Pútiach radosti. Všetko o Pútiach zrelosti. Všetko o Pútiach rodín. Iné aktivity.
Hlavná stránka   Iné akcie   Dobrovoľnícka škola  Sociálne zručnosti III.

Sociálne zručnosti dobrovoľníkov ukončené

Dobrovoľnícka škola občianskeho združenia Prameň radosti pokračuje vo vzdelávaní dobrovoľníkov v  oblasti sociálne zručnosti. Dobrovoľníci sa počas víkendu stretli vo Farnosti sv. Františka z Assisi Vranov nad Topľou - Juh, aby si príťažlivou formou osvojili teoretické znalosti a praktické zručnosti z oblasti sociálnych zručností pri vykonávaní dobrovoľníckej činnosti.

Poslaním dobrovoľníckej školy je vyškoliť, motivovať a povzbudiť mladých ľudí k vykonávaniu dobrovoľníckej činnosti. Sociálne zručnosti už absolvovalo 50 mladých dobrovoľníkov v mesiacoch december a február. Uplynulý víkend absolvovalo sociálne zručnosti 27 mladých ľudí, ktorými dobrovoľníkov sprevádzal lektor Juraj Sedláček. „Otvorenosť a ochota mladých vo Vranove nad Topľou bola na vysokej úrovni. V odborných témach vstupovali do diskusie, nebáli sa prekračovať svoj mentálny vek, či pridať osobné skúsenosti. Základnú rovnicu dobrovoľníctva - spoznať, pochopiť  a porozumieť najskôr sebe ako podmienka, aby som vytvoril kvalitnú službu druhým ako dobrovoľník, prijali za svoju. Bolo to vidno najmä na sebaskúsenostných cvičeniach a workshopoch. Po celý víkend bolo cítiť veľkú energiu, odhodlanie a túžbu. Bude závisieť od nich, do čoho ju investujú,“ hovorí lektor Juraj Sedláček.

Pozornosť sa okrem teoretickej roviny sústredila aj na základný výcvik sociálnych zručností, čo dáva dobrovoľníkovi potrebný plastický a ucelenejší rozmer. Prevažná väčšina tém vyústila do praktických aktivít a cvičení. Dobrovoľnícka škola ukončila vzdelávanie 77 dobrovoľníkov v oblastiach: psychológia, sociálne zručnosti a projektový manažment. Budúci víkend bude vzdelávanie v oblasti tímovej práce vo Vysokej nad Uhom s lektormi Štefanom Novotným a Jaroslavou Kmecovou. Dobrovoľníkov v mesiacoch apríl až jún čakajú ešte vzdelávania z oblasti tímovej práce a vodcovstva.

Projekt Poď a konaj, v rámci ktorého sa realizuje aj aktivita s názvom Dobrovoľnícka škola, podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien.

Informoval:  Ľuboš Laškoty

 

 

 

Ďakujeme všetkým, ktorí ste podporili toto dielo venovaním 2% zo zaplatenej dane. Ďakujeme aj Priateľom Domčeka, ktorí nás podporujete svojim mesačným finančným darom.

Novinky 

Bankový kontakt

Príspevky na činnosť:

SK5211000000002943045043

SK5411000000002628717671

Príspevky na réžiu Domčeka:

SK7775000000004008286398

Spoločenstvo Domček patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 

Spoločenstvo Tímaci patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 
Zachej.sk - kresťanské kníhkupectvo