Kliknutím na lupienok si zvoľte sekciu. Anka Kolesárová, informácie, proces blahorečenia. Domček - Hlavná stránka. Všetko o Pútiach radosti. Všetko o Pútiach zrelosti. Všetko o Pútiach rodín. Iné aktivity.
Hlavná stránka   Domček   Pre vás  Rodina

Rodina nech bude nebom na zemi

Sú ľudia, ktorí určujú život iným. Sú „spolustvoriteľmi“ ľudského života. Boh si povolal do tejto úlohy otca a mamy. V plodivej sile lásky odovzdajú život deťom. Odovzdajú to znamená, svoj život darúvajú novému životu. V rodičovskej obeti vyjadrujú svoj vzťah k svojim deťom. Zodpovednosť za nový život ich má viesť k úžasu a vďačnosti za nového človeka, ktorý vznikol so všetkými svojimi túžbami, so svojimi citmi a vlastným rozumom. Jedinečnosť ľudskej bytosti, jeho dôstojnosti a krásy je najväčším bohatstvom aké môže rodina prijať. Každý z nás je taký. Rodina chráni jednotlivca. Bez rodiny je človek stratený. Zažiť skutočnú rodinu znamená objaviť seba samého. Naše spoločenstvá, v ktorých ide o kresťanské hodnoty, sú našou rodinou, ktorá nás podrží v ťažkej chvíli, kde nájdeme pomoc, povzbudenie a pochopenie. Toto je úloha Cirkvi. Byť duchovnou rodinou, byť rodinou rodín. Cítiť blízkosť tých, s ktorými sa spolu modlíme.

Chráňme chrámy lásky, aby v nich bol život. Nech nám nechýba láska, nech máme vždy dobrých ľudí okolo seba, nech žijeme tak, ako by sme z úprimnej čistej lásky chceli. Naše telo je chrámom Ducha svätého. Majme k nemu úctu. Naša rodina je chrám lásky. Chráňme ju pred rozbitím. Naše spoločenstvo Cirkvi je miestom uzdravenia a duchovnej posily. Žime Evanjelium tak, aby mnohí blúdiaci našli cestu k Bohu svojmu Stvoriteľovi. Rodina je základ ľudstva, je budúcnosťou a nádejou pre stratených, aby sa každý mohol nájsť. Rodina, ak funguje správne, je nebo na zemi. Mladí zakladajte dobré rodiny. Povedzte to všetkým priateľom, susedom, známym aj neznámym, že má zmysel chrániť rodinu, aby sa deti - tí Boží poslovia, mali kde šťastne narodiť.

 

PS: sv. Valentín a Božia služobnica Anka Kolesárová, ktorým šlo o rodinu a o zdravé vzťahy, nech nám vyprosia milosť sily a odvahy chrániť to, čo je sväté. 

Ďakujeme všetkým, ktorí ste podporili toto dielo venovaním 2% zo zaplatenej dane. Ďakujeme aj Priateľom Domčeka, ktorí nás podporujete svojim mesačným finančným darom.

Novinky 

Bankový kontakt

Príspevky na činnosť:

SK5211000000002943045043

SK5411000000002628717671

Príspevky na réžiu Domčeka:

SK7775000000004008286398

Spoločenstvo Domček patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 

Spoločenstvo Tímaci patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 
Zachej.sk - kresťanské kníhkupectvo