Kliknutím na lupienok si zvoľte sekciu. Anka Kolesárová, informácie, proces blahorečenia. Domček - Hlavná stránka. Všetko o Pútiach radosti. Všetko o Pútiach zrelosti. Všetko o Pútiach rodín. Iné aktivity.
Hlavná stránka   Púť rodín   24.púť rodín  Spätná väzba

Spätná väzba

1. Čo som si uvedomil počas tejto akcie?

• Musím na seba pracovať
• Chyby v komunikácii medzi nami - manželmi, ale u nás hlavne komunikácia s deťmi v puberte
• Ako máme ako manželia komunikovať, ako sa máme chápať, ako si máme odpúšťať
• Slovo ovplyvňuje naše vzťahy, slovom môžeme povzbudzovať, ale aj ubližovať
• Efektívna komunikácia závisí od toho, či je pravidelná, či s Bohom, manželom, partnerom, deťmi, rodičmi, priateľmi... a od nej závisí hĺbka vzťahu s tým, s ktorým ho vediem
• Pán Boh si povoláva do Vysokej čoraz viac rodín, ktoré na toto požehnané miesto prichádzajú načerpať to, čoho sa im inde nedostáva - povzbudenie do svojho vzťahu v rodine, vzťahu s Bohom, nové informácie, pozitívne svedectvá života - reálneho - iných párov
• Je potreba komunikovať úprimne a nebáť sa riešiť problémy
• Zase som sa raz presvedčila, že Boh mocne koná a nie je mu nič nemožné
• Čo je pre mňa skutočná rodina
• Boh ma obdaril dobrým manželom a úžasnou rodinou
• Komunikácia je veľmi dôležitá a v nej dosť zlyhávam
• Že to, čo robím, robím dobre, a môžem sa v niečom aj zlepšiť.
• Mám úžasného, milujúceho, láskavého, pozorného a obetavého manžela. Kristom požehnané manželstvo je úžasný dar daný nám
• Áno, treba vedieť komunikovať. Viem, že to neviem.
• Svoje vlastné chyby, omyly a možnosti ako sa to dá zlepšiť
• Viac počúvať pri komunikácii, hľadať spoločné riešenie pri riešení problémov
• To, že moje manželstvo a rodina nie je samozrejmosťou. To, že mám úžasnú rodinu a správnou komunikáciou verím, že s Božou pomocou zvládneme veľa ťažkých vecí a situácií
• Boh je mocný a miluje nás
• Uvedomila som si dôležitosť dobrej komunikácie v manželstve a tiež nesprávny postoj, ktorý som občas zaujímala. Ďakujem Bohu za môjho úžasného manžela
• Aký dôležitý je pre rodinu čas prežitý spolu, v modlitbe a v komunikácii
• Hodnotu dobrej a efektívnej komunikácie
• Silu modlitby v manželstve ako nutnú potrebu v mojom raste ako manželky
• Úprimne, nič zásadné a prevratné. Jednoducho človek potrebuje si občas oprášiť svoje vedomosti v oblasti komunikácie. Prach nestačí raz utrieť, ale pravidelne. Aj záhradku treba pravidelne plieť, aby rástla do krásy. Tak to platí aj pre našu dušu
• Funkcia rodiny
• Môj spôsob komunikácie môže zraňovať môjho manžela
• Uvedomila som si, že neviem dobre komunikovať s manželom, ale ani s inými
• Ako je Boh dôležitý pre môj život, preto, aby prevládal pokoj v rodine, láska a porozumenie
• Aká je dôležitá komunikácia, je dôležité počúvať úprimne
• Potrebovali sme to. Ďakujeme
• Obetavosť mojej manželky a aj detí. Vďaka.
• Hoci sme boli na manželákoch v Banskej Bystrici, toto nám pripomenulo, že sme veľa už zabudli
• Chcem pracovať na našom manželstve, aby bolo lepšie, že sa nemôžem spoliehať na to, že pôjde samo
• Rodina
• Iba s Ježišom vo vzťahu zvládneme všetky prekážky, sťažnosti, problémy
• Mám skutočný problém v manželstve
• Veľké milosrdenstvo, lásku, pokoj dobrého Pána Boha
• Dôležitosť porozumenia v komunikácii, nie vždy sa zhoduje povedané a počuté
• Aká je dôležitá komunikácia medzi partnermi
• Som vďačná za dar materstva a rodičovstva. Správna komunikácia je veľmi dôležitá
• Ako je dôležité vedieť správne komunikovať - čo nepôjde bez snahy o sebarozvíjanie. Ako je dôležité mať pravidelný manželský dialóg
• Rozprávať, rozprávať, rozprávať sa... Najlepšie v tých správnych hodinách
• Na vzťahu k Bohu, k manželke - na rozhovore s nimi záleží.
• Opäť som si pripomenul silu komunikácie pre dobré manželstvo, rodičovstvo a vzťahy.
• Uvedomila som si, v akej fáze je naše manželstvo, ako ho vidím ja.
• Silu manželstva, jeho putá, zraniteľnosť
• Aká je dôležitá komunikácia v manželstve, že je potrebné sa o svoje manželstvo starať
• Aká je dôležitá pri komunikácii aj jej forma
• Mám "naštudovaný" a absolvovaný kurz manželské večery, hovorím často o komunikácii doma a veru, neviem komunikovať
• Správnou komunikáciou sa môžeme navzájom pochopiť, stretnúť
• Mám stále na sebe pracovať
• Na komunikáciu až do "stretnutia sŕdc" potrebujem bezpečné prostredie, inak je to len teória
• Je úžasné rozumieť si a vedieť správne komunikovať zo svojou manželkou, vedieť si navzájom odpúšťať chyby, slabosti, ktorými zraňujeme svojho partnera
• Je potrebné chodiť na takéto akcie a pripomínať si svoje slabosti. Dávať si znova a znova predsavzatia. Za každým pádom vstavať a neustále prosiť o pomoc a viac rozumu, o väčšiu lásku
• Aká je komunikácia dôležitá
• Musíme sa navzájom tolerovať ako manželia a vžiť sa do druhého, nielen na seba hľadieť.
• Komunikácia v rodine, ale aj mimo nej, má byť pokojná, pokorná, plodná pre obe strany
• Sú tu ľudia, ktorí vedia prijať napriek svojmu postaveniu. Človek človeka.
• Uvedomil som si, akú fantastickú rodinu mi Boh pripravil, ako sa o nás stará a ochraňuje nás
• Ako veľmi sme potrebovali sa spolu modliť na kolenách počas vystavenej Sviatosti Oltárnej. Pripomenuli sme si okruh sebavyjadrovania a sme odhodlaní ho používať. Uvedomili sme si, aké zranenia z nevhodnej komunikácie vzišli.
• "Koncert" detí na svätej omši by nemal byť prekážkou v jej slávení a prežívaní naplno.
• Veľmi milujem svoju manželku, je pre našu rodinu veľkým darom.
• Komunikácia je naozaj potrebná. Nie stále komunikujem najúprimnejšie a ohľaduplne, až priam vyčítavo
• Komunikácia je najdôležitejším krokom pri riešení problému
• Vždy sa máme čo učiť
• Nedostatočnosť komunikácie v rodine i medzi nami, manželmi, i napriek teórii, ktorú poznáme...
• Aká je vážna zdravá komunikácia
• Zistil som, že mojej rodine a mne Pán denne žehná plným priehrštím a že myslí aj na moje duchovno, ktoré sa počas púte plne nasýtilo
• Čím ďalej, tým viac milujem svojho manžela. Tohto roku to bude 16. výročie
• Skôr som si potvrdila, že by sme mali dodržiavať pravidlá, o ktorých sme už vedeli
• Treba pozorne počúvať partnera a nevysvetľovať si, čo povie po svojom, ale zisťovať si ako to myslel, či sme sa správne pri komunikácii pochopili
• Opäť sa mi raz potvrdilo, aké je dôležité nájsť si a vyhradiť si čas raz v týždni na "rande" s manželom. Nie je komunikácia ako komunikácia, dôležité je správne podať informácie, pocity, názory dobre interpretovať. Nie je to jednoduché komunikovať podľa toho "okruhu" a popri tom neskákať do reči a hneď sa obraňovať.
• Neviem komunikovať.
• Čo sa týka komunikácie, vždy máme čo doháňať a učiť sa. Nekomunikujem tak, ako by som chcela a dozvedela som sa o spôsobe zlepšenia nášho vzťahu a komunikácie
• Uvedomila som si, že problémy sa dajú riešiť aj iným spôsobom, ako krikom a obviňovaním. Stačí viac komunikovať.
• Dôležitosť vzájomného počúvania sa, rešpektovania sa navzájom, dôležitosť slov prepáč.
• Uvedomil som si, že nič je také zlé, ako sa môže na prvý raz zdať. Milujem svoju ženu, aj skrze všetky jej neduhy
• Komunikovať medzi mnou a manželkou je veľmi dôležité. Tiež, aby sme dodržiavali zásady správnej komunikácie, keďže to už nie jeden manželský pár povedal

2. Aké impulzy do života si prijal?
• Musím dávať viac lásky
• Väčšia trpezlivosť, viac pokory, modlitby na kolenách
• Neútočiť v komunikácii s manželom, prinášať pokoj a radosť do rodiny, ukázať svoj vzor v komunikácii aj svojim deťom
• Slová života menia aj môj život...k lepšiemu. Naplnenia života môjho, mojich detí, milovanej polovičky
• Dbať dôsledne o pravidelnosť dialógu, čo nie je pravidelne, obvykle nie je potom vôbec, alebo len zriedkavo
• Aká je dôležitá správna komunikácia, aby sme predišli zraneniam, nedorozumeniam
• Schéma na komunikovanie, nájsť si spoločný čas na komunikáciu
• Budovať manželský život na vzájomnej komunikácii s Bohom a manželom
• Pozitívne a silné
• Viac času tráviť s manželom a rodinou, prehĺbiť spoločnú modlitbu v rodine
• Uvedomil som si, že si musím viac dať záležať, aby som počúval srdcom a vyhradil si čas pre rodinu
• Vydržať v tom, čo robím dobre a zlepšiť sa v tom, čo mi nejde
• S čím si ja nemôžem poradiť sama a na čo mi vlastné sily nestačia dám Ježišovi. Komunikácia v rodine robí zázraky
• Pracovať na sebe a zdokonaľovať sa v komunikácii
• Zhasnúť televízor aspoň raz do týždňa. Inak (ešte neviem presne ako) rozprávať s deťmi
• Stanoviť si spoločný manželský večer
• Ozajstná pravidelná modlitba, správne komunikovať s manželom
• Denná modlitba
• Nové nadšenie pre zlepšenie vo vzťahu s manželom
• Nové možnosti komunikácie v prekonávaní problémov
• Posilnenie viery, nádeje a lásky. Povzbudivé svedectvo kresťanského spoločenstva, ktoré ostro kontrastuje so súčasnou egoistickou a sebeckou spoločnosťou, toto spoločenstvo svieti svetlom v temnote sveta.
• Prehĺbenie manželského vzťahu
• Otvorenosť, úprimnosť, čestnosť
• Komunikovať pravidelne, rozprávať o svojich citoch, počúvať druhého čo on prežíva, byť ochotný meniť sa
• Chcem sa snažiť, aspoň skúsim podľa dnešnej prednášky, komunikovať a využívať v praxi vedomosti o komunikácii, ktoré som dnes dostala
• Zmeniť spôsob komunikácie v manželstve, určiť si pravidlá, žiť každodenný život v Božej prítomnosti, odovzdať Bohu svoje trápenia
• Dá sa aj komunikácia zmeniť k lepšiemu, rozhodol som sa raz do týždňa nájsť si čas na rozhovor - rande s manželkou
• Vysvetlili sme si nezhody a dali sme si záväzky do manželstva
• Je ich veľa... ale napríklad vyhradený deň v týždni pre manželku a deti, a veľa ďalších...
• Dohodnúť sa, ktorý deň sa budeme spolu rozprávať, viac sa za seba modliť.
• Konkrétne sa dohodnúť na dni, keď sa budeme s manželom rozprávať, komunikovať, viac sa za seba modliť.
• Viac lásky v rodine
• Viac sa spolu modliť, s manželom, ako rodina. Byť stále v jednote
• Neustála zmena v každom novom dni, ktorý mi Pán Boh vo svojej láske dáva
• Viac sa venovať jeden druhému aj napriek tejto hektickej dobe, kedy je potrebné tak veľa vecí stihnúť.
• Budem sa viac snažiť byť dobrou manželkou svojmu manželovi a dobrou matkou
• Nereagovať unáhlene. Snažiť sa dodržať okruh sebavyjadrovania pri riešení problému. Byť dôsledný pri manželskom rande, nenechať sa vyrušiť, odradiť...
• Menej "kvákať", viac hovoriť k veci, sústredene počúvať, byť pokorný.
• Nevzdávať sa, pridávať dobro, zlepšovať sa a žehnať - zmeniť sa k lepšiemu, nikdy nie k zlému
• Znova načerpanie síl, znovuodovzdanie sa Ježišovi
• Potreba každodenného umŕtvovania, zanechania svojej vôle. Potreba obety, prijatia kríža, prijatia manžela s jeho odlišnosťami, chybami, nedostatkami
• Milovať a nevyhovárať sa
• Pravidelne komunikovať, ísť do hĺbky v komunikácii, načúvať partnerovi. Ďakujem, že som dostala v manželovi úžasný dar.
• Zmeniť spôsob komunikácie, viac načúvať
• Prijať mlčanie od manžela - komunikovať bez predsudkov
• Impulz ako správne rozprávať
• Nikdy nevzdávať vzťah
• Vytvárať bezpečné prostredie prijatia manželovi, ale aj deťom. Môžu vyjadriť to, čo cítia, aj negatíva, bez odsúdenia, súdenia, prednášky...
• Chcem menej zraňovať svoju manželku narážkami. Všímať si pozornosti, ktorými mi ukazuje, že ma ľúbi. Povzbudzovať ju, aj keď príde deň, keď sa jej nedarí, byť jej oporou v chorobe, v ťažkostiach, viac byť duchovným otcom rodiny, povolávať rodinu k večernej modlitbe a tak spoločne ďakovať Bohu
• Pokoru
• Nerozprávať zbytočne!
• Používať slová ďakujem, prepáč, ľúbim ťa
• Odhodlanie kráčať životom v pokore
• Ísť naplno s Ježišom a pomáhať materiálne aj modlitbou domčekáčom a dobru šírania
• Uvedomiť si, čo je hodnotné a čo má naozaj zmysel
• Vyhradíme si viac priestoru pre rozhovor a svätú omšu iba s manželom. Rozhodli sme sa pre otvorenosť srdca komunikovať ohľaduplnejšie a láskavejšie.
• Menej vyčítať "na rovinu"
• Chcem viac komunikovať so svojou manželkou
• Zmeniť spôsob komunikácie, viac si budem vážiť akého úžasného manžela mi dal Pán, byť viac ohľaduplná a láskavá, nepresadzovať si pravdu
• Používať slovíčka "prepáč" každý deň. Radšej sa navyše ospravedlniť, ako ostať dlžný ospravedlnenie
• Dialóg nesmie končiť víťazom
• Viac komunikovať v pokoji a s trpezlivosťou, viac používať slová prepáč a odpusť.
• Mať viac času s manželom
• Viac milovať tých, čo ubližujú, viac trpezlivosti voči deťom, neprestávať v modlitbe za svoju rodinu, lebo to má VÝZNAM
• Budem si dávať viac pozor na svoj jazyk. Ako o. Pavol povedal - na všetko možné si dávame pozor a na jazyk zabúdame. Dať si pozor - ustrážiť si termín manželského dialógu. Raz za týždeň taký poriadny rozhovor.
• Pokúsiť sa dodržiavať pravidelnosť rozhovorov s manželom
• Počúvať manžela pozorne, vedieť sa aj ospravedlniť a poďakovať.
• Byť viac otvorená pre život, viac komunikovať s manželom, prívetivejšie a citlivejšie reagovať
• Nájsť si čas na komunikáciu
• Byť viac ochotný počúvať a aj nekonať impulzívne. Dať priestor na vyjadrenie a neobviňovať, teda nehovoriť v druhej osobe.
• Chcem sa viac spolu modliť. Musíme sa naučiť používať čarovné slovíčka, hovoriť v prvej osobe
• Cvičiť sa v spôsobe komunikácie, cvičiť, cvičiť, cvičiť okruh vyjadrovania
• Neprestávať komunikovať, vedieť odpustiť a poprosiť.
• Dostal som impulz od úžasnej mamičky Bei, že sa netreba báť ďakovať Bohu a žiť život s ním, potom je život oveľa ľahší. Ďalším impulzom bolo pre mňa, že potrebujem chodiť na takéto akcie, duchovne pookriať, povzbudiť sa.


3. Môj odkaz:
• Teším sa na ďalšiu púť. Je to úžasné a požehnané dielo!
• Nech Pán požehnáva vaše dielo
• Ak Boh dá aj o rok...sa vidíme.
• Vďaka Bohu za službu rodinám, všetkým, ktorí svojim dielom prispeli, že toľko manželských párov mohlo zažiť toto krásne SPOLOČENSTVO LÁSKY. Boh nech sa oslávi v našich rodinách.
• Super impulz o.Pavla aj prednáška, svedectvo manželov
• Ďakujeme za všetko!
• Komunikácia je zložitejší problém, ako sa zdá. Táto téma by ešte mohla byť rozobraná na ďalších stretnutiach, napríklad na púti rodín
• Je to požehnané Božie dielo. Z hĺbky srdca vám všetkým ďakujem - od Boha, cez kňazov, všetkých usporiadateľov a animátorov. Vďaka za vašu službu!
• Pán Boh zaplať!
• Ak mi to Boh dopraje, prídeme opäť. Ste skvelí - vďaka Bohu za vašu službu
• Ďakujem za príjemné chvíle, vrelé privítanie, modlitby, za nádej prekonávať prekážky
• Robte takéto akcie aj ďalej, sú veľmi potrebné. ĎAKUJEM.
• Ďakujem Bohu i ľuďom za príležitosť byť tu
• Ďakujem za všetko a všetkým, ktorí to organizujete
• Ďakujeme
• Robíte veľmi dobrú vec, ktorú potrebujú dnešní manželia a rodiny. Modlime sa za vás, aby dielo malo ďalšie pokračovanie. Pán Boh zaplať za všetko
• Nech vás Pán požehnáva a chráni
• Viac svedectiev
• Nech vás požehnáva Pán a odmeňuje vašu obetavú prácu
• Buďme bohatí a zdraví, zdraví pre dedičov a bohatí pre nebo
• Super akcia pre naše manželstvo. Ďakujem
• Ja ľúbim domček a všetkých domčekovcov
• Bez Božích milostí sami nič nezmôžeme, neustále byť v spojení s Bohom, len utrpenie prináša uzdravenie. Bez Boha svoj boj nevyhráš
• Ďakujem za vašu prácu a námahu
• Len tak ďalej, modlime sa za vás. Ďakujeme.
• Sme tu prvýkrát, veľké ďakujem všetkým organizátorom
• Teším sa na budúci rok
• Stále sa tu viac a viac každý rok teším. Ďakujem za vašu obetu, službu, za každý dar a možnosť načerpať. Nech vám to Boh mnohonásobne požehnáva
• Vďaka za všetko, čo robíte. Je to požehnané miesto
• Z celého srdca ďakujem Božej dobrote za ten milostivý čas, ktorý nám vyprosila v neho naša dcéra Eliška pri hrobe Anky Kolesárovej. Ďakujem za upevnenie našej manželskej lásky a prosím o neustálu pomoc a ochranu ako aj čistotu nášho manželstva. Vďaka vám všetkým za vašu veľkú službu!!!
• Prosím, pokračujte v tejto úžasnej akcii. Veľmi obohacujete srdcia a životy mnohých. Vrúcne ďakujem za všetko.
• Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na tejto púti, ako to výborne zorganizovali. Animátorom, ktorí sa úžasne starali o deti. Patrí vám naša vďaka. S manželom sme si to užili a deti taktiež. Určite prídeme aj nabudúce. Ďakujeme.
• Veľmi sa nám tu páčilo, sme tu prvýkrát. A určite prídeme aj nabudúce. Vďaka všetkým, ktorí prispeli k tejto úžasnej akcii a tiež veľká vďaka animátorom za super akciu. Deti si to užili. Som veľmi šťastná, že sa takéto púte organizujú. Nech vás Boh požehnáva za všetku snahu
• Kiežby naša manželská komunikácia išla tak ľahko, ako ľahko a pekne "to" prednášajúcim rozprávalo. :) Ďakujeme.
• Zlepšili ste organizáciu - dodržiavanie časového harmonogramu púte
• Rob dobro, odpúšťaj, pros o odpustenie, vytrvaj na tejto ceste k láske
• Trochu mi chýbalo reflektovanie svätého písma, nasmerovanie a prácu s ním. Veľká vďaka, bolo to výborné, užitočné podujatie, dobre zorganizované a hlavne oduševnele a nezištne pre väčšiu Božiu slávu
• Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného
• Pokračujte, Pán vás žehná! Je skvelé, koľko manželov a rodín to sem ťahá. Určite vytrvajte!
• Vďaka za vašu službu, žehnáme vám všetkým v mene Ježiš.
• Vďaka za organizáciu takejto akcie, čo zvyšuje kvalitu života rodiny
• Pozývať na púte rodín kňazov - ich prítomnosť je obohatením obojstranným - svätá spoveď pred aj počas svätej omše. Super bola skrátená púť k hrobu - deti to lepšie zvládajú, potom nie je časový sklz. Navrhujem tému do budúcna: ako byť nevyčerpateľne milujúcou manželkou a matkou zároveň
• Nič nie je nevyriešiteľné. Ďakujeme.
• Žehnám tomu dielu
• Vďaka, veľká vďaka!
• Bohu chvála za to, že nemám(e) problém. Najdôležitejšie pre mňa je dávať pozor na svoj jazyk. Ešte väčší ako na zlodeja. Preto budem prosiť Pána o pomoc. Ďakujem vám za tieto chvíle
• Prejavovať viac lásky. Ďakujeme všetkým za obetu pre nás.
• Chcem pozdraviť a poďakovať prednášajúcim manželom Jackovcom za ich odvahu a odkázať im, že sú úžasní, úprimní a naozaj podnetní a povzbudiví. Nech ich Pán požehná za námahu, ktorú museli prekonať a zvládnuť pri príprave a odprezentovaní témy. Boli naozaj veľmi zlatí. Vďaka vám.
• Láska zvíťazí
• Rodiny potrebujú sa stretávať aj na takýchto podujatiach. Ďakujeme.
• Len tak ďalej a s Ježišom, lebo bez neho sme len dudrajúci a posudzujúci.
• Nech Pán žehná dielo, ktoré tu započal v Domčeku. Ďakujeme.
• Veľké ďakujem animátorom, organizátorom a kuchárkam za úžasný obed
• Ďakujeme kuchárkam a kuchárom. Manželom Jackovým ďakujeme za prednášku a odporúčame ju trochu oživiť, prípadne zrýchliť ukážkové príklady.
• Chvála Bohu za takéto púte. Je to super. Nielen pre rodičov, ale aj pre deti.
• Skvelá téma, aj prostredie, aj prednáška
• Pokračovať a pokračovať v práci s rodinami
• Ďakujem
• Ste všetci ÚŽASNÍ, Anka je TOP, spája, žehná, upevňuje, uzdravuje, posilňuje - najmä prostredníctvom VÁS. Vždy budeme vedieť, že vo Vysokej nájdeme to, čo naša duša potrebuje, nech Vás Boh žehná!
• Ďakujeme. Ľúbime vás!
• Boli sme tu prvýkrát, odchádzam veľmi spokojná a znovuobnovená v duchovnom i v manželskom živote. Určite budeme chodiť pravidelnejšie. Odchádzame povzbudení aj Bejkou (po krátkom rozhovore s ňou). Požehnaná to žena a matka deviatich detí.
• Ďakujeme za úžasný čas strávený tu, za úžasný úvodný príhovor pred prednáškami otca Pavla. Za obetavých animátorov aj všetkým, čo venovali čas a úsilie púti rodín. Ďakujeme aj za tých, čo nás skvelo nakŕmili.
• Cítili sme sa tu fajn a prajeme vám ešte veľa síl, energie, chuti a nápadov pre ďalšie stretnutia. O rok prídeme.
• Bolo výborne!
• Vo Vysokej som bol po dlhšej dobe a prvýkrát na púti rodín ako otec rodiny a manžel. Bolo to pre mňa obohacujúce. Ďakujem všetkým dobrovoľníkom, že ste prišli a slúžili. Nech vám to dobrý Pán Boh odplatí podobne ako mne na úžasnej manželke a deťoch.
• Očakávala som duchovnú tému
• Nemám okuliare (prepáčte)

 

 

Ďakujeme všetkým, ktorí ste podporili toto dielo venovaním 2% zo zaplatenej dane. 

Novinky 

Bankový kontakt

Príspevky na činnosť:

SK5411000000002628717671

SK3211110000001235580008

Príspevky na réžiu Domčeka:

SK7775000000004008286398

Pomník nenarodeným deťom v Domčeku
Zachej.sk - kresťanské kníhkupectvo