Kliknutím na lupienok si zvoľte sekciu. Anka Kolesárová, informácie, proces blahorečenia. Domček - Hlavná stránka. Všetko o Pútiach radosti. Všetko o Pútiach zrelosti. Všetko o Pútiach rodín. Iné aktivity.
Hlavná stránka   Púť zrelosti   20. púť zrelosti  Program predbežný

Program prebieha v ZŠ Sobrance, Komenského 6


PIATOK, 18. november 2016

18:00 Registrácia účastníkov
        Večera (z vlastných zásob)
20:00 Svätá omša (telocvičňa ZŠ)
21:30 Večer spoločenstva
22:45 Spoločná večerná modlitba 
         Sviatosť zmierenia, duchovný rozhovor 
00:00 Večierka, silentium

SOBOTA, 19. november 2016

07:00 Budíček
07:30 Spoločná ranná modlitba
08:00 Raňajky
09:00 Prednáška: Salvatore Curró, hosť z Talianska
10:00 Práca v skupinkách
11:30 Dialóg s hosťom
12:30 Obed
14:00 Putovanie k hrobu Božej služobnice Anky Kolesárovej do Vysokej nad Uhom
17:00 Večera
18:00 Svätá omša (farský kostol Sobrance)

19:30 Galéria v podaní tanečnej skupiny ATak                                                    
        Svedectvá
        Moderovaná adorácia
        Sviatosť zmierenia, duchovný rozhovor
        Tancovačka s ľudovou hudbou Patrika Takáča
        Tichá adorácia

NEDEĽA, 20. november 2016

07:00 Budíček 
07:30 Spoločná ranná modlitba
         Raňajky a spätné väzby 
09:15 Svätá omša 
11:00 Záver púte

(zmena programu vyhradená)

Ďakujeme všetkým, ktorí ste podporili toto dielo venovaním 2% zo zaplatenej dane. 

Novinky 

Bankový kontakt

Príspevky na činnosť:

SK5411000000002628717671

SK3211110000001235580008

Príspevky na réžiu Domčeka:

SK7775000000004008286398

Pomník nenarodeným deťom v Domčeku
Zachej.sk - kresťanské kníhkupectvo