Kliknutím na lupienok si zvoľte sekciu. Anka Kolesárová, informácie, proces blahorečenia. Domček - Hlavná stránka. Všetko o Pútiach radosti. Všetko o Pútiach zrelosti. Všetko o Pútiach rodín. Iné aktivity.
Hlavná stránka   Púť zrelosti   20. púť zrelosti  Hostia púte

Na 20. púť zrelosti prídu títo hostia:

  • Salvatore Curró z Talianska

Prednáša na viacerých pápežských univerzitách v Ríme (Lateránum, Urbaniana, Salesiana), je riaditeľom Teologického inštitútu sv. Petra vo Viterbe, predsedom združenia katechétov v Taliansku, členom Rady Národného katechetického úradu a pôsobí v centre mládeže Murialdo.
Získal doktorát v teológii so zameraním na pastoráciu mládeže na Saleziánskej univerzite v Ríme, doktorát vo filozofi i na Lateránskej univerzite v Ríme, a post-doktorát vo filozofi i na Katolíckom inštitúte v Paríži. 

Známy je pre svoje početné publikácie filozofického, formačného, náboženského charakteru v perspektíve kresťanskej antropológie.

  • Mons. Bernard Bober 

je arcibiskup metropolita Košickej rímskokatolíckej arcidiecézy a podpredseda Konferencie biskupov Slovenska. V rámci Konferencie biskupov Slovenska je predsedom Komisie pre katechizáciu a školstvo, Subkomisie pre školské vyučovanie náboženstvá, Subkomisie pre katolícke školy a predsedom Rady pre Rómov a menšiny. Je Veľkým kancelárom Katolíckej univerzity v Ružomberku a Teologickej fakulty. Jeho biskupské heslo znie: „S láskou, poslušnosťou a milosrdenstvom“.

  • tanečné divadlo ATak

Divadlo ATak vstúpilo do osemnástej sezóny (akejsi pomyselnej dospelosti) s veľkou vďakou. V roku 2015 na mnohých miestach Slovenska odohrali príbeh ShALOME - o Jánovi Krstiteľovi a „strácaní" hláv. Aj na našej púti zrelosti pred rokom sme mohli byť toho svedkami. 
V Mimoriadnom roku milosrdenstva majú niečo „špeciálne ušité na mieru". Túžia predstaviť milosrdného Otca ako večné Svetlo. Tému o rozhodovaní sa medzi Svetlom a Tmou priniesli už v roku 2001 v inscenácii Šero. Tanečníci či tanečnice odrástli, vymenili divadelné roly za tie životné, a ostali len dve „nesmrteľné" postavy - Svetlo a Tma. Tie sa po pätnástich rokoch vracajú, aby v novootvorenej Galérii rozohrali „večnú hru". Boh - Svetlo, sa nás celý život dotýka. Aj keď ho nevidíme, necítime, či zablúdime a rozhodneme sa pre studené tiene Tmy. Svetlo nás stále čaká s otvorenou náručou. Nemôže nesvietiť a nemôže nemilovať. Sme jeho diela stvorené na jeho obraz, preto by sme mali žiť vo svetle... Ako obrazy a diela v galérii. Obrazy, z ktorých „presvitá" Autorov zámer. Bez Svetla ostávajú z obrazov len (de)sivé machule. „Noc pokročila, deň sa priblížil. Zhoďme teda skutky tmy a oblečme sa do výzbroje svetla" (Rim 13, 12), pretože z tmy dosvojho obdivuhodného svetla nás povolal sám Boh. (Porov. 1 Pt 2, 9) 

 

 


 

Ďakujeme všetkým, ktorí ste podporili toto dielo venovaním 2% zo zaplatenej dane. 

Novinky 

Bankový kontakt

Príspevky na činnosť:

SK5411000000002628717671

SK3211110000001235580008

Príspevky na réžiu Domčeka:

SK7775000000004008286398

Pomník nenarodeným deťom v Domčeku
Zachej.sk - kresťanské kníhkupectvo