Kliknutím na lupienok si zvoľte sekciu. Anka Kolesárová, informácie, proces blahorečenia. Domček - Hlavná stránka. Všetko o Pútiach radosti. Všetko o Pútiach zrelosti. Všetko o Pútiach rodín. Iné aktivity.
Hlavná stránka   Púť zrelosti   20. púť zrelosti  Spätná väzba

Spätná väzba 

1. Čo si si uvedomil počas tejto akcie?

- Je dôležité byť otvorený a pravdivý.
- Som človek veľmi nedokonalý.
- Boh ma stále miluje.
- Z prednášky: vystupovať zo seba každý deň, radosť čerpať zo zmŕtvychvstania, milovať a byť milovaný.
- Uvedomil som si, že sa bojím vyjsť zo seba, bojím sa odovzdať svoj život Bohu.
- Uvedomil som si, že som dosť málo schopný „vychádzať" zo seba, obdarovať ostatných, robiť ľudí vo svojom okolí šťastnými.
- Je čas vykročiť, ísť, robiť rozhodnutia, nebáť sa.
- Skrz krásne divadlo v podaní Atak som pocítila silnejšie Božiu lásku.
- Človek má stále nádej.
- Boh nás miluje neprestajne, aj keď sa my vzdiaľujeme.
- Som si uvedomila aké je super tvoriť spoločenstvo s ľuďmi rovnakých hodnôt.
- Spoločenstvo je dôležité pre našu každodennosť.
- Potreba spoločenstva v bežnom živote.
- Oslovil ma citát: „Meno Boha je milosrdenstvo".
- Je potrebné nasledovať vnútorný hlas.
- Akých vzácnych ľudí mám okolo seba.
- Aj keď pociťujem kríže, strachy, neistotu, Bohu to môžem zveriť a On sám sa oslávi.
- Uvedomil som si, že je stále dosť ľudí, ktorí chcú žiť podľa Božieho plánu.
- Našla som tu krásne spoločenstvo ľudí otvorených pre Boha a pre svojich blížnych.
- Láska rastie cez riziko - a sa oplatí stále znovu a znovu riskovať - kvôli láske.
- Božie milosrdenstvo je tu prítomné a má mnoho podôb.
- Aký nádherný život je v čistote.
- Nemám sa báť zraniť láskou a milovať.
- Aj napriek mojim zlyhaniam a zlým rozhodnutiam, Ježiš je neustále so mnou ako to bolo v predstavení Galéria - Ataku.
- Božia láska nás neustále premieňa a oživuje.
- Uvedomila som si, že som prestala žiť naplno kresťanstvo a túžbu po svätosti, lebo som začala pochybovať o veciach a začala som robiť kompromisy so zlým. Súcit, čistota, viera sú hodnoty, ktoré sú krásne a pre ktoré sa tu rozhodujem a chcem sa znova a znova rozhodovať. Tu sa mi zmenil život.
- Boh ma miluje takú aká som a druhých treba prijímať tiež takých, akí sú a obetovať sa s láskou pre nich.
- Boh ma miluje nekonečnou láskou.
- Málo sa dávam Bohu a ľudom vo svojom okolí.
- Zasvätenie pre lásku je podstatou života.
- Po veľmi dlhom čase a nahlas z celého srdca som vyslovila, že som šťastná, skutočne šťastná.
- Nie som nikdy sama a nikdy nie je neskoro začať odznova.
- Boh na mňa volá z každej strany a snaží sa prehovoriť do môjho srdca cez Sväté písmo, cez svätú omšu, prednášku, druhých ľudí. No hovorí aj v tichu.
- Láska je prvotným motívom prečo som a k čomu som povolaná.
- Žiť s Bohom a preň je tou najlepšou voľbou.
- Táto púť mi priniesla duchovnú obnovu a stratenú silu uskutočňovať skutky milosrdenstva.
- Čistá láska je pravá láska.
- Oplatí sa venovať čas modlitbe. Veľmi dobre sa cítim pred Sviatostným Kristom. Viem, že som ním milovaná.
- Chcem žiť zasvätenie láske bez toho, aby som na niekoho striehla. Boh je veľký - oslobodil ma od smútku a hnevu z toho, že som sama.
- Môžem vytvoriť centrum lásky v malom aj doma, aj pre všetkých ktorých stretnem podobne ako to bolo tu.
- Radosť pramení z dávania v spoločenstve.
- Aj keď som nedokonalá, som milovaná.
- Nastavila som si zrkadlo. Uvedomila som si, že Boh je ku mne milosrdný a ja nie som k mojim najbližším a kolegom. Chcem zanechať smútok a byť opäť človekom, ktorý sa usmieva na ľudí.

2. Aké impulzy do života si prijal?
- Hľadať svoje povolanie.
- Nutnú zmenu môjho života.
- Veľa pozitívnej radosti.
- Byť viac s Bohom v modlitbe, v tichu.
- Dávať Bohu prvé miesto v živote.
- Zmeniť svoje postoje doma, v práci...
- Viac počúvať ľudí okolo seba.
- Vystúpiť zo svojho smútku.
- Venovať čas druhým.
- Čítať Sväté písmo.
- Nebáť sa neistoty v živote.
- Nebáť sa dôverovať Bohu.
- Byť odvážna a láskavá.
- Riskovať aj za cenu trapasu.
- Byť radostný.
- Radosť do srdca, radosť zo spoločenstva.
- Snažiť sa o viac radosti v živote, dávať a vedieť aj prijímať.
- Robiť veci s láskou a radosťou.
- Žiť viac pre druhých ako pre seba.
- Túžba viac slúžiť iným.
- Čerpať silu v Božom slove a v modlitbe.
- Evanjelizácia lásky.
- Dôverovať Bohu a odovzdať mu všetky svoje starosti.
- Veľa radosti v srdci, pokoj na duši, veľa dobrých a milujúcich ľudí.
- Nájsť si podobné spoločenstvo vo svojom okolí doma a viac „rozsievať" lásku.
- Túžim po tom, aby som dokázal byť dobrým príkladom, ozajstným kresťanom vo svojom okolí, v živote.
- Stretnutie s novými ľuďmi, obohatenie sa nimi, zmena v osobnom vzťahu.
- Zažil som veľké spoločenstvo lásky, preto musím aj ja vystúpiť zo svojho uzavretia a lepšie konať znaky lásky pre druhých.
- Chcem byť radostnejšou, menej súdiacou iných, viac budujúcou svoj charakter, vzťah s Bohom a s blížnymi.
- Pracovať na vzťahoch - vychádzaním a šírením radosti, darovať sa s láskou.
- Zmenilo mi to vnímanie života ako kresťana rímskokatolíka k lepšiemu.
- Túžim mať hlbší, osobnejší vzťah s Bohom, odovzdávať sa mu každý deň.
- Získala som novú chuť prekonávať problémy.
- Neposudzovať iných, ale prijímať ich takých, akí sú.
- Treba sa odhodlať svedčiť o láske.
- Uvedomiť si a rozvíjať svoje dary.
- Chcem vykročiť zo zóny svojho komfortu, milovať viac.
- Chuť vykročiť a evanjelizovať v poľnej nemocnici Cirkvi.

3. Môj odkaz:
- Je to veľmi požehnané dielo, nech vás Boh žehná.
- Ďakujem za prijatie, za príjemnú atmosféru a za všetko.
- Vďaka za úžasného hosťa.
- Ďakujeme, vážime si vašu obetu.
- Ďakujem všetkým, že som mohla prežiť požehnaný víkend. Načerpala som tu veľa síl.
- Doprial by som mnohým mladým zažiť radosť z púti zrelosti.
- Ďakujem za úplne úžasné spoločenstvo, som veľmi povzbudený a modlím sa za vás i vašu službu, ktorú robíte.
- Vďaka vám za vašu obetu z lásky. Nech Boh žehná toto dielo a vám dá potrebné sily a milosti.
- Ďakujem za zorganizovanie, veľmi si to vážim.
- Otec Salvatore je skvelý
- Otec Salvatore bol top - požehnaný muž.
- Bolo to super, škoda, že tak krátko. Želám organizátorom veľa elánu a kreativity.
- Som tu prvýkrát. Až tu som sa dozvedel, kto vlastne bola Anka Kolesárová, ostal som dojatý týmto príbehom, hlavne preto, aký hriešny život som žil doteraz. Chcem začať žiť čisto. Nechcem viac nikoho zraňovať tak, ako som to robil doteraz. Ďakujem vám za všetko.
- Prichádzať k Anke je vždy obohacujúce.
- Pochopila som krásu Ankinho zasvätenia sa láske. Oslovili ma modlitby troch Zdravasov. Rozhodla som sa modliť k Anke Kolesárovej s uvedomením si vlastnej hodnoty a dôstojnosti v Bohu.
- Veľmi sa mi páči tá myšlienka troch Zdravasov a tie úmysly.
- Ďakujem za ponor do hĺbky.
- Bolo to super. Aj po prvýkrát sa mi podarilo pochopenie predstavenia Ataku - bolo veľmi reálne a povzbudivé do života.
- Atak bol úžasný!
- Atak - perfektná myšlienka, modliť sa počas predstavenia.
- Ďakujem za rodinné spoločenstvo, prijatie.
- Ďakujem krásne za dary tu prijaté a za každú službu.
- Bohu vďaka za toto miesto, vďaka nemu i Bohu, vďaka vám a vašim obetám som si tu našla aj ja svojho budúceho manžela.
- Ďakujem za všetko, čo mi Vysoká do života dala, ľudí, ktorých som tu spoznal.
- Ďakujem za pocit domova a otcovstva.
- Vďaka vám Domček, že vás Slovensko má
- Rozdávajte radosť neustále.
- Ďakujem za všetko, hlavne za toto dielo, špeciálne za adoráciu, hosťa, slovo - žiť naplno v čistote srdca.
- Túžme túžiť po Bohu, On po nás túži od večnosti.
- Čím viacej lásky a radosti dávaš (bez toho, aby si to čakal naspäť), tým viacej dostaneš späť.
- Téma púte bola trefa do čierneho, to som hľadala a potrebovala počuť.
- Táto púť bola požehnaním.
- Prežila som tu úžasný požehnaný čas. Nech Pán požehnáva toto dielo.
- Je to jedinečná akcia, plná sily a radosti do života s povzbudením v bežnom dnešnom svete.
- Vďaka že ste nástrojom Božieho požehnania.
- Ďakujem kňazom, že sú vzorom dávania sa.
- Teším sa z toho, že to bolo v Sobranciach. Bola to príjemná zmena. Mali sme tu príjemnú komornú- rodinnú atmosféru prijatia.
- Ďakujem, že ste dobrí vodcovia a hlavne otcovia.
- Prekvapila ma tancovačka, ktorú som pôvodne „nemusel" avšak nakoniec to bolo požehnaním a príjemne stráveným časom. Takisto bez divadla Atak si to už ani neviem predstaviť. Oceňujem aj výber zahraničného hosťa, bol k veci.
- Vnímala som, že tu vládne veľké prijatie jeden druhého.

 

 

 

Ďakujeme všetkým, ktorí ste podporili toto dielo venovaním 2% zo zaplatenej dane. 

Novinky 

Bankový kontakt

Príspevky na činnosť:

SK5411000000002628717671

SK3211110000001235580008

Príspevky na réžiu Domčeka:

SK7775000000004008286398

Pomník nenarodeným deťom v Domčeku
Zachej.sk - kresťanské kníhkupectvo