Kliknutím na lupienok si zvoľte sekciu. Anka Kolesárová, informácie, proces blahorečenia. Domček - Hlavná stránka. Všetko o Pútiach radosti. Všetko o Pútiach zrelosti. Všetko o Pútiach rodín. Iné aktivity.
Hlavná stránka   Iné akcie   SILVESTER 2016  Spätná väzba

Spätná väzba 

1. Čo si si uvedomil počas tejto akcie?
- Boh je stále s nami, len treba k nemu volať, modliť sa.
- Boh so mnou počíta a chcem žiť viac živú vieru a že Boh chce moju svätosť.
- Nanovo som si uvedomila, že chcem Bohu otvárať každý deň svoje srdce, aby ma mohol obnoviť a pretvárať ho.
- Opäť som toho veľa načerpala a uvedomila si toho viac ako som čakala.
- Je veľmi dôležité tráviť čas s Bohom a mať spoločenstvo.
- Ako často sa pýcha prezlieka za vznešené veci.
- Som veľmi egoistická a často krát neviem odpustiť osobám, ktoré sú mi najbližšie.
- Boh aj napriek mojim chybám mi dal možnosť žiť inak, lepšie, čisto a uvedomila som si, že jeho láskavosť je nekonečná.
- Byť pokorným sa oplatí.
- Uvedomil som si Boha a nadviazal som s ním lepší vzťah.
- Treba bojovať, nevzdávať sa, dať si cieľ a ísť za ním.
- Som sa spätne obzrela a videla som ako ma Boh viedol a ako všetko čo sa udialo malo zmysel a zapadalo do seba.
- Mať svätú rodinu je potrebné.
- Aké dôležité je byť vďačný a ďakovať.
- Uvedomila som si, že existujú výnimoční chlapci, ktorí majú čisté srdce a všímajú si podstatné veci.
- Túžim po zdravej požehnanej rodine.
- Uvedomila som si, že mám veľmi vzácne kamarátky okolo a že je to veľký dar a nie samozrejmosť. Avšak aj o takéto dobré vzťahy sa treba starať a budovať ich.
- Život bez Boha nemá zmysel.
- Je ľahké urobiť neuvedomelé rozhodnutie, no oveľa náročnejšie je napraviť jeho dôsledky.
- Strach sa nás len snaží znechutiť v konaní dobra.
- Dá sa a je super zažiť Silvester inak ako ponúka svet.
- Svätosť sa dá žiť ako normálny človek.
- Svojej rodine veľmi ubližujem a mal by som sa zmeniť.
- Akých dobrých rodičov som mal a v akej dobrej rodine som vyrastal.
- Pravda oslobodzuje.
- Dali ste mi zasa presvedčenie, že rodiny môžu mať krásne vzťahy s byť šťastné.
- Jediná vec, ktorá je dôležitá je robiť veci s láskou, naše každodenné, to je svätosť.
- Boh je skutočne živý a stále prítomný medzi nami.
- Aké krásne je byť v takom spoločenstve mladých, čo prežívajú vieru tak ako ja, že sme si vzájomne povzbudením.
- Aké je dôležité mať úplnú a láskavú rodinu, ktorá žije podľa morálnych hodnôt.
- Dôležité je stanoviť si cieľ a tým je zdravá rodina. Len z nej môžu vznikať ďalšie požehnania a eliminujú sa zranenia.
- Je potrebné žiť spoločenstvo.
- Uvedomila som si, e nie je dôležité či vidím ohňostroj vonku, ale či cítim Boží ohňostroj vo svojom vnútri.
- Svätosť nie je vzdialená, nie je len pre vyvolených ľudí, ale každý človek môže byť svätý.
- Máme byť normálni a vytvárať sväté rodiny.
- Ruženec je výťah do neba.
- Boh odmení odvážnych.
- Duch svätý má najlepšie načasovanie.
- Tráviť čas s Bohom je neodmysliteľná časť dňa.
- Ako je dôležité vedieť kam smeruje náš život, kým vlastne sme.
- Ponocovanie je nanič. Chvíľková radosť nemá zmysel.
- Pravé priateľstvá sú veľmi hodnotné.
- Mojim poslaním je odovzdať moje srdce Bohu.
- Biblia je cesta.
- Boh je Boh radosti. Boh je Bohom zázrakov.
- Čas je prekrásny dar od Boha.
- Ak sa my priblížime k Bohu, On sa priblíži k nám.
- Skutočné spoločenstvo dokáže fungovať v slobode, ak má určité činnosti a program pevný a rešpektuje ho, vtedy vzniká spoločenstvo lásky a čistej radosti. Keď som prvýkrát videla prostú radosť a zistila som, že impulz k tomu a k zábave nepotrebuje vzniknúť alkoholom a dá sa radovať aj triezvo a zrelo.
- Adorácie sú úžasné. Človek si uvedomí veľa vecí, ktoré by inak prehliadol a možno by skončil zle.
- Je krásne byť milovaný Božou láskou.

2. Aké impulzy do života si prijal?
- Chcem byť svätá.
- Chcem pomáhať ľuďom aj keď sa ku mne nesprávajú najlepšie, chovať sa k nim dobre nie tak ako oni ku mne.
- Vytrvalejšia modlitba, rozdávanie radosti.
- Slúženie druhým s láskou, radosťou, obetou a vytrvalosťou.
- Zotrvať vo viere má zmysel.
- Srdce sa pohlo bližšie i vyššie.
- Pokoj, že všetko ešte nie je stratené.
- Byť vytrvalejšou v modlitbe a pracovať na sebe v tejto oblasti.
- Nepiť tvrdý alkohol.
- Viac sa venovať rodine.
- Chcem obmedziť sociálne siete.
- Chcem sa vyhýbať hriechu a zotrvávať v posväcujúcej milosti.
- Chcem viac premýšľať nad tým, čo hovorím.
- Vnímavejšie a citlivejšie srdce.
- Chcem byť viac odvážna.
- Aký vzduch okolo seba šírim.
- Sústrediť sa na život s Bohom a čo sa týka budúcnosti, dôverovať mu, že sa postará.
- Vymodlím si manžela, s ktorým budem tráviť každý deň v modlitbe.
- Byť viac odvážna a kráčať s Bohom vždy a nepúšťať sa ho.
- Slúžiť a rozdávať sa v láske. Byť pokorný.
- Nepripodobňovať sa tomuto svetu.
- Viac milovať.
- Túžim po pokornom srdci, ktoré nadovšetko miluje.
- Túžim po svätosti.
- Túžim byť obetavou a láskavou voči každému človeku.
- Vyvyšovať viac iných ako seba.
- Túžim, aby Boh bol na prvom mieste v mojom živote. Túžim byť takou, akú si ma Boh vysníval.
- Všímať si citových a duchovných bezdomovcov.
- Viac sa venovať dobrovoľníckej činnosti a slúžiť s láskou.
- Úplne vykoreniť posudzovanie.
- Aby Boh bol naozaj a prvom mieste.
- Nerobiť rýchle rozhodnutia a viac nad nimi premýšľať.
- Komunikácia - nebáť sa komunikovať s neznámymi ľuďmi.
- Budem sa snažiť prispieť k rodinnej pohode.
- Nebudem tráviť toľko času na internete.
- Budem hľadať Boha v mojich blížnych.
- Chcem viac počúvať Boží hlas.
- Taká obetavosť ako je tu je veľká vzácnosť.
- Zbavovať sa strachu Božou prítomnosťou.
- Chcem sa s odvahou zbaviť strachu, pochybností a neistoty.
- Prijímať výzvy, byť slobodná.
- Chcem žiť poslanie lásky a to ostatné vkladám Bohu do rúk.
- Chcela by som posilniť lásku v našej rodine.
- Veľmi by som chcela zlepšiť svoje vzťahy k Bohu, k rodine i k priateľom a naučiť sa správne využívať čas a nepremrhať ho na hlúposti.
- Načúvať svojmu vnútru, žiť prítomnosť, uskutočniť svoj potenciál a nebáť sa.
- Spoznala som ľudí, ktorí sú opravdivo veriaci.
- Viac si vážim čas strávený bez pripojenia na internet, budem sa ho snažiť obmedzovať.
- Upevnenie povolania do rehole.
- Nová sila k svätosti a k láske.
- Viac sa modliť, viac slúžiť, viac milovať.
- Radosť z viery a pocit, že naozaj existuje veľa svätých ľudí.
- Svoj čas nevyužívam plnohodnotne ale často ho míňam na zbytočnosti. Čas plynie rýchlo a trošku som sa spamätala 
- Chcem viac času v tomto roku venovať svojej rodine a kamarátom a chcem si nanovo usporiadať hodnoty.
- Viac posväcovať čas.
- Nebyť detektívom, ktorý pozoruje z ktorého rohu príde tá pravá, ale pracovať na sebe, aby keď príde, som bol dozretý a vedel jej darovať seba a svoje čnosti.
- Chcem si v tomto roku dať sľub svojmu srdcu a duši, že si budem robiť denné spytovanie svedomia.
- Mám obrovské rezervy v duchovnom raste a treba na tom pracovať.
- Chcem žiť tak, aby sa aj o mojej rodine mohlo povedať, že je svätá.
- Zažila som uzdravenie a pochopila som, čo je to otvorenosť srdca. Zažívam tu vždy neuveriteľné posuny v mojom živote.

3. Môj odkaz:
- Ďakujem za toto miesto, Silvester si už neviem inak predstaviť ako byť tu s Bohom.
- Zažila som tu krásne, plnohodnotné spoločenstvo. Zoznámila som sa s novými úžasnými ľuďmi, perfektne som sa zabavila na zábave. Veľmi rada chodím do Domčeka na púte.
- Ďakujem, že ste pre mňa vytvorili miesto prijatia a že ponúkate mladým zažiť najzmysluplnejší Silvester v spojení s Bohom v Eucharistii.
- Silvester s Domčekom je lepší ako hoc ktorá zábava.
- Viem, že to nie je ľahké robiť všetky tie akcie, ale prinášajú úžitok.
- Páčili sa mi chvály.
- Nehanbite sa za lásku.
- Žite naplno v radosti.
- Ďakujem vám za možnosť stále adorovať Pána. Keď som na začiatku prišiel, pýtal som sa seba samého čo tu robím. Ale má to veľký dopad aj na môj život. Prišlo tu uzdravenie do vzťahu a viem, že aj nová sloboda a radosť.
- Určite by som chcela sem pritiahnuť aj svojich súrodencov, pretože túžim s nimi rozprávať, nežiť svet ignorancie, konkurencie, aby som s nimi cítila puto rodiny.
- Vždy majte otvorené, vľúdne, citlivé a vnímavé srdce.
- Svedectvo Lucie a Michala ma zasiahlo. Potvrdzuje, že Pán tu naozaj pri nás stále je.
- To písanie listov mi veľmi pomohlo.
- Som veľmi rada, že tu bola možná adorácia po celý čas.
- Vďaka za možnosť opäť privítať Nový rok v Božej prítomnosti. Každý čas strávený tu ma nabáda zamýšľať sa nad svojim životom a tak sa formovať. Považujem to za luxus, lebo to sa len tak niekde nevidí.
- Tento čas bol veľmi požehnaný. Adorácia sa ma veľmi dotýkala. Boh ku mne cez ňu hovoril. Som vďačná za všetko, čo som tu prežila.
- Ďakujem za krásne oslavy Nového roka 2017, ktorý ma nakopol a povzbudil k uskutočňovaniu prvého kroku na ceste svojho osobného rastu.
- Požehnaný rok plný Božích milostí prajem celému Domčeku
- Ďakujem Bohu za vaše dielo v našich srdciach.
- Silvester bez Domčeka je nepredstaviteľný.
- Ste nástrojom v Božích rukách, Boh sa cez vás prihovára a koná v našich životoch.
- Vďaka, že ste - rodinka okolo Anky. Potrebujeme vás, šetrite sily na duchovnú podstatu stále, ako to robíte. V modlitbách pamätám.
- Ďakujem za pekne strávený Silvester.
- Je to tu úžasné a slovami neopísateľné. Stretnete tu mladých, ktorí majú tie pravé kresťanské hodnoty a stanú sa vám priateľmi na celý život. Odchádzam neskutočne posilnená.
- Bol to krásny čas. Určite chcem prísť aj ďalší rok a zažiť dobrú atmosféru bez alkoholu a iných somarín.
- Na Silvestri som tu bola prvýkrát. Je to pre mňa veľká milosť. Bol to môj najkrajší Silvester doteraz Ďakujem vám domčekári. Prinášate nám skrze nášho Otca svetlo do našich sŕdc.
- Ponúkate mladým žiť inak ako ponúka dnešný svet.
- Dnes začínam nanovo vďaka za prijatie a toto krásne spoločenstvo. Spoločenstvo nádherných ľudí. Vďaka za vašu obetu pre nás.
- Som rada, že som mohla stráviť Silvester tu. Je tu príjemná atmosféra, cítiť tu Božiu lásku a prítomnosť.
- Milujem toto spoločenstvo, pocit prijatia a skvelej neopísateľnej radostnej atmosféry.
- Bol to pre mňa požehnaný čas, ktorý mi ukázal cestu k novému životu.
- Ďakujem celému tímu, že sme mohli vďaka ich obetavosti znovu prežiť tak požehnaný čas. Ďakujem otcovi Pavlovi, že je naozaj našim duchovným otcom, ktorý sa zaujíma, pristaví, požehnáva nás a prináša kvôli nám veľké obety.
- Ďakujem veľmi pekne organizátorom, hlavne kňazom, že robia v dnešnej dobe niečo, čo má naozaj zmysel - formujú mladých. Máte môj veľký obdiv, úctu a rešpekt.
- Ďakujem vám za Domček a za púte. Dnes som sem prišla po 5 rokoch. Chodila som tu ako 15-17 ročná. V 15. Rokoch som sa zapísala do knihy čistých srdc. Za tých 5 rokov čo som tu nebola sa mnohé v mojom živote stalo. Som vďačná za všetko, čo som tu dostala, za všetky hodnoty, ktoré ma sprevádzali celý ten čas. Cítim veľkú milosť, že sa modlíte za všetkých, ktorí sa zapísali do Knihy čistých sŕdc, lebo si myslím že bez vašich modlitieb by som nedokázala zotrvať v čistom vzťahu. Veľmi vám za to ďakujem.

 

Ďakujeme všetkým, ktorí ste podporili toto dielo venovaním 2% zo zaplatenej dane. Ďakujeme aj Priateľom Domčeka, ktorí nás podporujete svojim mesačným finančným darom.

Novinky 

Bankový kontakt

Príspevky na činnosť:

SK5211000000002943045043

SK5411000000002628717671

Príspevky na réžiu Domčeka:

SK7775000000004008286398

Spoločenstvo Domček patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 

Spoločenstvo Tímaci patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 
Zachej.sk - kresťanské kníhkupectvo