Kliknutím na lupienok si zvoľte sekciu. Anka Kolesárová, informácie, proces blahorečenia. Domček - Hlavná stránka. Všetko o Pútiach radosti. Všetko o Pútiach zrelosti. Všetko o Pútiach rodín. Iné aktivity.
Hlavná stránka   Domček   Ak chceš pomôcť  Finančná pomoc

Finančná pomoc

Fungujeme vďaka Božej prozreteľnosti, ktorá otvára srdcia ľudí pre darovanie akéhokoľvek príspevku. 

  • Príspevky na réžiu prijímame na účt ČSOB - SK777500000000400 828 6398
  • Príspevky na činnosť prijímame na účet SK 5411000000002628717671 do poznámky prosíme uviesť: príspevok na činnosť. 
  • Pomôcť nám môžte aj venovaním 2% (3% dobrovoľníci) zo zaplatenej dane. 
  • Môžte sa stať Priateľom Domčeka a vstúpiť do Klubu priateľov, ktorí prisievajú mesačne a to sumou už od 1,-Eura. Viac o priateľoch Domčeka tu. 

Za akýkoľvek milodar zo srdca ďakujeme. Za všetkých darcov sa denne modlíme v Domčeku. 

Ďakujeme všetkým, ktorí ste podporili toto dielo venovaním 2% zo zaplatenej dane. Ďakujeme aj Priateľom Domčeka, ktorí nás podporujete svojim mesačným finančným darom.

Novinky 

Bankový kontakt

Príspevky na činnosť:

SK5211000000002943045043

SK5411000000002628717671

Príspevky na réžiu Domčeka:

SK7775000000004008286398

Spoločenstvo Domček patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 

Spoločenstvo Tímaci patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 
Zachej.sk - kresťanské kníhkupectvo