Kliknutím na lupienok si zvoľte sekciu. Anka Kolesárová, informácie, proces blahorečenia. Domček - Hlavná stránka. Všetko o Pútiach radosti. Všetko o Pútiach zrelosti. Všetko o Pútiach rodín. Iné aktivity.
Hlavná stránka   Púť zrelosti   21.púť zrelosti  Program predbežný

Program prebieha v ZŠ  Pavlovce nad Uhom


PIATOK, 26. máj 2017

18:00 Registrácia účastníkov
        Večera (z vlastných zásob)
20:00 Svätá omša
21:30 Večer spoločenstva
22:45 Spoločná večerná modlitba 
         Sviatosť zmierenia, duchovný rozhovor 
00:00 Večierka, silentium

SOBOTA, 27. máj 2017

07:00 Budíček
07:30 Spoločná ranná modlitba
08:00 Raňajky
09:00 Prednáška: o.Jozef Kozak, farár Humenné
10:00 Práca v skupinkách 
11:30 Dialóg s hosťom 
12:30 Obed 
14:00 Putovanie k hrobu Božej služobnice Anky Kolesárovej do Vysokej nad Uhom
17:00 Svätá omša: celebruje Mons. Pavol Dráb, generálny vikár, 
                                    prepošt Metropolitnej kapituly
18:30 Večera
19:30 Spoločený večer  
           
Svedectvá
         Moderovaná adorácia
        Sviatosť zmierenia, duchovný rozhovor
        Tancovačka
        Tichá adorácia

NEDEĽA, 28. máj 2017

07:00 Budíček 
07:30 Spoločná ranná modlitba
         Raňajky a spätné väzby 
09:15 Svätá omša 
11:00 Záver púte

(zmena programu vyhradená)

Ďakujeme všetkým, ktorí ste podporili toto dielo venovaním 2% zo zaplatenej dane. Ďakujeme aj Priateľom Domčeka, ktorí nás podporujete svojim mesačným finančným darom.

Novinky 

prihlásených 33 rodiniek  76 deti a 48 dobrovoľníkov

Bankový kontakt

Príspevky na činnosť:

SK5411000000002628717671

SK3211110000001235580008

Príspevky na réžiu Domčeka:

SK7775000000004008286398
Zachej.sk - kresťanské kníhkupectvo