Kliknutím na lupienok si zvoľte sekciu. Anka Kolesárová, informácie, proces blahorečenia. Domček - Hlavná stránka. Všetko o Pútiach radosti. Všetko o Pútiach zrelosti. Všetko o Pútiach rodín. Iné aktivity.
Hlavná stránka   Púť zrelosti   21.púť zrelosti  Príspevky

Príspevky

ZÁLOHA NA ÚČET 10,-  + 5,- € PRI REGISTRÁCII

Prosíme, aby v dobrovoľnom príspevku každý dal koľko môže.  

Účastnícky príspevok zahŕňa: režijné náklady - platba za prenájom školy, platba za energie (vody, plyn, elektrina), programové zabezpečenie, hostia, stravanákup hygienických potrieb (WC papier, tekuté mydlo, čistiace prostriedky...) veci potrebné k registrácii, materiály pre účastníkov (menovka, program...), prevozy techniky a ostatných vecí potrebných k púti (lavičky, pódium, liturgické veci...), materiály pre jednotlivé tímy fungujúce na púti...

Týmto príspevkom podporíte podujatie a rozvoj centra. Nech vám to Boh štedro odmení! 

Záloha

Chceme vás poprosiť o záväzné prihlásenie a vyplatenie zálohy do termínu 21. máj. Plaťte len na účet a len priamo cez banky - podľa možností nie cez poštu!

Zálohu 10,- € uhrádzajte podľa mailu, ktorý vám príde niekoľko dní po prihlásení sa. Bude obsahovať váš variabilný symbol podľa ktorého náš systém identifikuje vašu platbu. Prosíme plaťte každý jednotlivo, aby sa dali platby identifikovať. 

Zálohu uhrádzajte len do 21. mája, v žiadnom prípade nie po tomto termíne!!! Keďže  niektoré prevody trvajú aj viac dní, aby s tým nebol problém. Preto vás prosíme aj o skoršie prihlásenie, aby vám stihol prísť variab.symbol pre platbu. 

Pri uhrádzaní cez internetbanking si vytlačte prevod a doneste ho k registrácii v deň príchodu. 

Ak sa prihlásite, vyplatíte zálohu a z akýchkoľvek vážnych dôvodov sa nebudete môcť zúčastniť, prosíme, odhlaste sa len mailom (domcek@domcek.org), kde uveďte svoje číslo účtu a sumu, ktorú ste zaplatili. Záloha vám bude po akcií vrátená. Ak tak neurobíte, budeme považovať vašu zálohu za dobrovoľný príspevok na činnosť Domčeka a aktivít, ktoré organizuje. Vďaka za pochopenie.

Pre tých, ktorí sa prihlasujú po termíne: príspevok sa zvyšuje o 5,- Eur. Príspevok je teda 15,- + 5,-!  Zálohu, prosíme už neplaťte! Zaplatíte všetko pri registrácii na mieste príchodu. 

Ďakujeme všetkým, ktorí ste podporili toto dielo venovaním 2% zo zaplatenej dane. Ďakujeme aj Priateľom Domčeka, ktorí nás podporujete svojim mesačným finančným darom.

Novinky 

prihlásených 33 rodiniek  76 deti a 48 dobrovoľníkov

Bankový kontakt

Príspevky na činnosť:

SK5411000000002628717671

SK3211110000001235580008

Príspevky na réžiu Domčeka:

SK7775000000004008286398
Zachej.sk - kresťanské kníhkupectvo