Kliknutím na lupienok si zvoľte sekciu. Anka Kolesárová, informácie, proces blahorečenia. Domček - Hlavná stránka. Všetko o Pútiach radosti. Všetko o Pútiach zrelosti. Všetko o Pútiach rodín. Iné aktivity.
Hlavná stránka   Púť radosti   9.festival radosti  Mladší ako 18.rokov

Pre účastníkov mladších ako 18 rokov

je potrebné, aby sa pri registrácií na akciu preukázali dole uvedeným potvrdením podpísaným rodičom resp. zákonným zástupcom.

Tlačivo si môžete skopírovať zo stránky, vytlačiť, dať podpísať a doniesť na registráciu. 

 

Potvrdenie rodiča resp. právneho zástupcu

(v prípade, že účastník nedovŕšil vek 18 rokov)

 

Týmto potvrdzujem, že súhlasím s účasťou svojho syna/dcéry.........................................................................................................................,

dátum narodenia ........................, trvale bytom ............................................................ na 9. festivale radosti s témou: „Z plnosti srdca",  ktorý sa bude konať 10. - 14. augusta 2017 v Pavlovciach nad Uhom.

Zároveň prehlasujem, že preberám za neho/ňu plnú zodpovednosť počas cesty a voľného času.

 

 

............................................                ......................................................................

              Dátum                                                    Meno, priezvisko, kontakt  a podpis

Ďakujeme všetkým, ktorí ste podporili toto dielo venovaním 2% zo zaplatenej dane. Ďakujeme aj Priateľom Domčeka, ktorí nás podporujete svojim mesačným finančným darom.

Novinky 

Bankový kontakt

Príspevky na činnosť:

SK5411000000002628717671

SK3211110000001235580008

Príspevky na réžiu Domčeka:

SK7775000000004008286398

Pomník nenarodeným deťom v Domčeku
Zachej.sk - kresťanské kníhkupectvo