Kliknutím na lupienok si zvoľte sekciu. Anka Kolesárová, informácie, proces blahorečenia. Domček - Hlavná stránka. Všetko o Pútiach radosti. Všetko o Pútiach zrelosti. Všetko o Pútiach rodín. Iné aktivity.
Hlavná stránka   Púť radosti   9.festival radosti  Služba na festivale

SLUŽBA NA FESTIVALE

Do služby dobrovoľníctva na festivale pozývame každého, kto:

 • má min. 17 rokov
 • bol(a) aspoň 3x účastníkom na Pútiach radosti, zrelosti, rodín
 • je flexibilný/á (ochotný prijať akúkoľvek službu do ktorej ťa zaradia a zodpovedne ju plniť)

Dobrovoľník je ten, kto má osobný vzťah s Bohom, je si vedomý svojich darov a schopností a v pokore ich chce ponúknuť do služby Bohu. Preto chce slúžiť na Festivale nie kvôli niekomu z ľudí, ale kvôli Bohu samému.

Pre dobrovoľníkov sa Festival radosti začína duchovnou obnovou od utorka 8. augusta o 19:00 svätou omšou, je však vhodné, aby si prišiel o niečo skôr a stihol sa zaregistrovať, navečerať (z vlastnych zásob) a pripraviť svoje srdce :) Dá sa prísť ešte skôr, ak si ochotný pomôcť s prípravou školy. (od 14:00 hod.)

Ak sa nemôžeš z vážnych dôvodov zúčastniť duchovnej obnovy, prosíme oznám to e-mailom o. Matúšovi  na marko.aquilla@gmail.com s dôvodom, prečo nemôžeš prísť.

Odchod dobrovoľníkov je najskôr v pondelok o 17:00, keďže treba po akcii dôkladne poupratovať priestory vo Vysokej aj Pavlovciach nad Uhom.

Ako dobrovoľník si môžeš vybrať jednu z nasledujúcich služieb podľa tvojich talentov a schopností:

 1. Animátor

 2. Estetika

 3. Hudobník

 4. Kuchyňa

 5. Liturgia

 6. Média

 7. Modlitebná služba

 8. Registrácia a predaj

 9. Show tím

 10. Stavbár

 11. Technický tím

 12. Ubytovací tím

 13. Upratovací tím

 14. Usporiadateľ

 15. Zdravotnícky tím

 16. Služba podľa potreby

V prípade malého počtu ľudí v niektorej službe, je možné, že nebudeš v službe, ktorú si si sám zvolil, ale zaradíme ťa do tej služby, kde budeme najviac potrebovať tvoju pomoc. Prosíme preto o pochopenie a flexibilné prijatie inej služby. 

Tvojou duchovnou a duševnou podporou bude skupinka, do ktorej budeš súčasne zaradený. Predstavíš sa im, spoznajú ťa, budú sa za teba a za tvoju službu modliť, kedykoľvek sa pri nich môžeš zastaviť. Všetci vedia, že tvoju službu podporujú, posilňujú a chránia. Patríš im a oni tebe.

PRIHLÁSENIE DOBROVOĽNÍKOV JE DO 28.júla. Prosíme o dodržanie tohto termínu! Aj tu sa ukazuje tvoja zodpovednosť a sentíre - spolucítenie s tými, čo to celé pripravujú.

Už vopred sa modlíme za všetkých dobrovoľníkov, účastníkov a hostí Festivalu radosti i za celý priebeh podľa Božej vôle. Môžeš sa k nám v duchu pridať svojimi modlitbami a obetami.

"Pane, zjednoť nám srdcia, aby sme ti slúžili v pokore a radosti".

Zľava pre dobrovoľníkov

Kartu dobrovoľníka môžeš získať:

- ak si za posledný rok slúžil ako dobrovoľník na našich akciách minimálne 3 x (vrátane 7. festivalu radosti)

- ak slúžiš na našich akciách viac ako 3 roky a bol si dobrovoľníkom aspoň 6 x

Ďakujeme všetkým, ktorí ste podporili toto dielo venovaním 2% zo zaplatenej dane. Ďakujeme aj Priateľom Domčeka, ktorí nás podporujete svojim mesačným finančným darom.

Novinky 

Bankový kontakt

Príspevky na činnosť:

SK5411000000002628717671

SK3211110000001235580008

Príspevky na réžiu Domčeka:

SK7775000000004008286398

Pomník nenarodeným deťom v Domčeku
Zachej.sk - kresťanské kníhkupectvo