78. púť radosti (19. - 21. október 2018)

Naposledy upravené: 19 september 2018
78. púť radosti (19. - 21. október 2018)

Svätosť na dosah

Každý má svoj príbeh. Božia vôľa je, aby príbeh každého mal zavŕšenie v nebi.

Blahorečenie Anky Kolesárovej je dôkazom toho, že Boh má živý záujem o našu dušu a chce, aby sme boli v nebi. Je jednou z nás tu na zemi, kráčala tu, v kostolíku vo Vysokej nad Uhom sa stretávala s Eucharistickým Kristom. Ešte nedávno ju ľudia stretávali na uliciach a teraz ju všetci stretávame pri modlitbách, pri uctievaní relikvií, keď ju prosíme o pomoc. Blahorečením Cirkev potvrdzuje svätosť človeka, ktorý túžil a vydával svedectvo o svätosti. Jej mučenícka smrť bola zavŕšením jej svedectva života.

Svätosť nezačína po smrti, ale už za života. Každý z nás môže byť svätým aj bez blahorečenia či mučeníckej smrti. Naše modlitby a prosby k Anke Kolesárovej majú byť o našej túžbe po svätom živote. Vyjadrením úcty Bohu a svätým veciam, akou je aj relikvia, sa posväcujeme. Svätosť vyžaruje duchovné svetlo, ktoré pozýva k svätosti iných. Každý človek túžiaci po svätosti by sa mal stať chodiacou relikviou lásky. Stretnúť sa so svätosťou pozýva k svätosti, stretnutie so svetlom pozýva k životu vo svetle.

Teraz v októbri sa uskutoční prvá púť radosti po blahorečení Anky Kolesárovej. Hlavný relikviár z košického futbalového štadióna, ktorý bol na slávnosti predstavený, navždy ostáva v kostolíku vo Vysokej nad Uhom. Ešte nedávno sa tam modlievala, teraz tam bude bývať s Kristom. Dom boží sa stal jej domom.

Pozývam Vás na púť radosti do rodiska blahoslavenej Anky Kolesárovej: Svätosť je naozaj na dosah :-) 

Hostia púte radosti: o. Dominik Markoš, farár v Sliači,

                      o. Dušan Škurla, kňaz a koordinátor pre Apoštolát ochrany života Košickej arcidiecézy.

 

Prihlásiť sa môžeš do 12. októbra 2018 cez prihlasovací formulár tu

Bližšie informácie si môžeš prečítať v časti Púte - Púte radosti tu

PS: Jej ostatky sú aj v relikviári v Dóme sv. Alžbety v Košiciach, môžete si ich aj tam kedykoľvek uctiť.

 

Váš o. Pavol