Bežecká štafeta S Ankou za život

Naposledy upravené: 06 september 2018
Bežecká štafeta S Ankou za život

Bežecká štafeta Košice -Vysoká nad Uhom, 29.septembra 2018, dĺžka trasy cca 90 km.

Poď a zúčastni sa štafetového behu s relikviou Anky do Vysokej nad Uhom deň pred ďakovnou slávnosťou s uložením relikviára blahoslavenej Anny Kolesárovej, ktorá sa uskutoční v nedeľu 30. septembra 2018 a obetuj svoj beh za život. Ak dokážeš odbehnúť 5 km prípadne ďalších 5 km, tak sa pridaj a bež s nami.

Štart : 07.00 h. Dóm sv. Alžbety - Košice, Nižná Hutka, Bohdanovce, Rákoš, Slanec, Slanské Nové Mesto, Zemplínska Teplica, Egreš, Čelovce, Nižný Žipov, Zemplínsky Klečenov, Zemplínsky Branč, Novosad, Oborín, Veľké Raškovce, Vojany, Pavlovce nad Uhom, Cieľ: Vysoká nad Uhom – Domček

Večer 18.00 h. sv. omša pri kostole vo Vysokej nad Uhom

Záujemcovia ktorí sa chcú pridať bližšie informácie na tel. 0904 617 792, alebo mail hornakmarti1313@gmail.com