Bohatstvo života: Ako sa stať bohatým?

Naposledy upravené:
Bohatstvo života: Ako sa stať bohatým?

Najchudobnejší človek je ten, ktorému stále niečo chýba. Je nespokojný, chce mať všetko, sústreďuje pozornosť na to, čo ešte nemá alebo čo by ešte mohol mať. Naopak, bohatý človek je ten, ktorý je nenáročný, skromný, preto má pocit, že má všetko, čo potrebuje. V podstate, on je ten najbohatší človek.

Zbohatnúť môžeš iba správnym postojom k životu, nepotrebuješ na to veľa peňazí, stačí sloboda od matérie a od pozemských vecí. Najväčším bohatstvom človeka je láska. Nemôžeš viac dať ani viac prijať. Keď ju rozdávaš, ešte viac si ňou obohatený, pretože dávaním si obdarovaný. Nezískaš pre nebo, čo si nerozdal. Obdarujme sa tým pravým a najväčším bohatstvom.

Ďalším hosťom, ktorý prijal naše pozvanie je miestny pán farár z Pavloviec nad Uhom, duchovný otec Slavomír Bakoň. 13 rokov pôsobí vo farnosti. Naše centrum a aktivity sa stali súčasťou jeho pastoračnej služby, keďže sme na jeho území. Urobil veľkú rekonštrukciu celého kostola vo Vysokej nad Uhom, budovy starého kláštora s Cirkevnou školou v Pavlovciach nad Uhom, z ktorého vybudoval Pastoračné centrum a faru. Venuje sa každoročne s veriacimi farnosti výrobe a predaju veľkonočných baránkov po celom Slovensku. Vytvára prostredie pre prijímanie pútnikov a pre uloženie relikvií v peknom chráme. Sme Bohu vďační za jeho službu a za dary, ktorými ho Boh obdaroval pre toto miesto. Tešíme sa na stretnutie s ním a čochvíľa začíname.

Božia služobnica Anka Kolesárová, čoskoro blahoslavená, nás ešte malú chvíľu čaká vo svojom „domčeku“ na cintoríne.