Cez kríž do neba

Naposledy upravené: 24 marec 2018
Cez kríž do neba

Krížom - krážom kráčame životom. Naše cesty sa pretínajú aj stretávajú. Keď kráčame s krížom, kráčajme s Kristom. V kráčaní ťažké kroky zladzujme s Jeho krokmi. V Ježišovom kríži je sila, nádej a spása. Pozbierajme krížiky, ktoré bolia a vyberme sa na Krížovú cestu s Ankou. 


Žehnám vám, ktorí sa ju budete modliť a vyprosujem hojnosť Božích milostí, aby ste mali dosť síl a odvahy dôjsť so svojim krížom až do cieľa. 


PS: Ďakujem autorke za tento dar.