Dom sv. Jozefa - dom pre rodiny

Naposledy upravené:
Dom sv. Jozefa - dom pre rodiny

       Po slávnosti blahorečenia sa Vysoká nad Uhom stala ešte viac miestom, kam smerujú kroky mnohých. Sme svedkami toho, že to už nie sú len mladí prichádzajúci na akcie Domčeka, ale často krát sú to aj seniori, učitelia, kňazi, zasvätení, či manželia a rodinky, ktorých toto miesto priťahuje. Ich kroky smerujú do kostola Sedembolestnej Panny Márie k relikviáru blahoslavenej Anky Kolesárovej. Mnohí po tichej modlitbe pri Anke zatúžia navštíviť aj Domček, kde sa často podelia s nami so svojim životným osudom, či konkrétnym problémom, za ktorý prišli prosiť alebo aj za vypočutie prosieb ďakovať.
       Blahoslavená Anka pomáha mnohým a je pomocníčkou tým, ktorí po tom zatúžia. Stala sa magnetom a priťahuje ľudí rôzneho veku.
       Je tu čas, kedy sa zamýšľame a kladieme si otázky: Čo ďalej? Kde prijímať toľké skupiny ľudí? Čo im ponúknuť, aby sa tu cítili dobre? A následne robíme aj ďalšie kroky vpred v rozvoji Pastoračného centra Anny Kolesárovej.
       Mnohí prichádzajúci zatúžili zostať na viac dní alebo prísť aj so svojimi rodinami zažiť tu pri Anke požehnané dni. Aj preto sme kúpili ďalší dom pri Domčeku a pomenovali sme ho Dom sv. Jozefa, pretože má slúžiť ubytovaniu hostí a predovšetkým rodiniek s deťmi.  Má osem izieb. Z toho šesť bude na ubytovanie, jedna ako spoločenská miestnosť a v jednej miesto na modlitbu. Podarilo sa nám vďaka dobrým ľuďom vymeniť okná, vchodové dvere, znížiť stropy, zošúchať staré omietky a nahradiť ich novými, urobiť vodoinštaláciu, kúrenie a nové elektrické rozvody. Aktuálne sa venujeme podlahám, robíme potery a pripravujeme pre kladenie dlažby a podlahových krytín. Taktiež prebieha maľovanie izieb. Keďže je pekné počasie, venujeme sa aj záhrade, kde sme ju vyčistili od starých a chorých stromov, plánujeme urobiť plot od vrchných susedov a tiež vzadu. Ešte nás čaká ošetrenie strechy a nový náter, v záverečnej fáze zateplenie domu  s novou fasádou a úpravy dvora.
       Toto všetko sa deje vďaka modlitbovej, duchovnej i finančnej podpore mnohých našich dobrodincov, ktorí často aj z mála čo majú, dávajú s otvoreným srdcom. Sme nesmierne vďační aj otcom rodín, ktorí tu prichádzajú s odbornou pomocou ako aj osobne pracovať nezištne alebo vybavujú nám nemalé zľavy pri nákupe materiálov. Aj tu sa ukazuje, že toto dielo Boh žehná a že sa vždy stará, ak sme my ochotní počúvať ho a slúžiť mu s otvoreným srdcom.