Nechať sa obdarovať (z 23. púte zrelosti)

Naposledy upravené:
Nechať sa obdarovať (z 23. púte zrelosti)

Ďakujem všetkým účastníkom, dobrovoľníkom a hosťom púte zrelosti za dar byť darom, že sa vzájomne chceli obdarovať. Každý si mohol vziať z bohatstva Božej dobroty a milosrdenstva, koľko vládal. Boh je štedrý darca všetkých darov, ktoré budujú Božie kráľovstvo v nás. Boh je najväčším bohatstvom ľudského života. Poznávaním Boha v nás poznávame sami seba. Žehnáme všetkým.


o. Pavol a o. Matúš

 

P.S.: Zo spätných väzieb vyberáme