Organizačné pokyny ohľadom Slávnosti blahorečenia Anny Kolesárovej

Naposledy upravené: 17 august 2018
Organizačné pokyny ohľadom Slávnosti blahorečenia Anny Kolesárovej

Vstup na štadión je BEZPLATNÝ a VOĽNÝ!

Registrácia farností bola potrebná kvôli zisteniu predbežného záujmu počtu autobusov a tiež možnosti uchádzania sa o miesta na sedenie a celkovej organizácii.

Po ukončení registrácie sme prehodnotili záujem o miesta na sedenie a vzhľadom na kapacitu štadióna sme lístky na sedenie museli prerozdeliť. Lístky boli rozposlané do farností rovnomerným dielom. Keďže sú určené pre starších a chorých, tak tie, ktoré sme vám zaslali, prosíme, odovzdajte tým, ktorých sa to týka. Ostatných, ktorým sa nedostanú, prosíme, aby zaujali miesta na ploche, kde si môžu doniesť skladacie stoličky, prípadne karimatky alebo podsedák na sedenie na tráve.

Ak ste zaregistrovali, že prídete objednaným autobusom, poslali sme vám aj parkovaciu kartu pre vstup na záchytné parkovisko (OPTIMA, HYPERTESCO). V prípade, že sa rozhodnete objednať ďalší autobus, kontaktujte nás pre zaslanie ďalšej parkovacej karty.

           Ak ste v registrácii uviedli, že prídete autom, tieto záchytné parkoviská sú určené aj pre vás a to do naplnenia kapacity. Nepotrebujete parkovaciu kartu, autá budú parkované priebežne podľa pokynov usporiadateľov priamo na parkovisku. Nesnažte sa, prosím, dostať autom do tesnej blízkosti štadióna, viaceré komunikácie budú uzatvorené a na ďalších kvôli priechodnosti nebude umožnené parkovanie osobných áut – využite, prosím, záchytné parkoviská.

Informácie o parkovaní bude možné počúvať aj cez Rádio Lumen na frekvencii 94,4 MHz, ktoré bude pravidelne informovať o napĺňaní záchytných parkovísk pre autobusy a autá a o dopravnej situácii, keďže niektoré ulice budú uzavreté, prípadne s obmedzenou premávkou.

Kyvadlová doprava bude premávať nepretržite v čase od 6:00 hod. počas celého dňa zo záchytných parkovísk ako aj zo železničnej stanice priamo ku štadiónu TJ Lokomotíva Košice. Táto kyvadlová doprava – autobusy (od HYPERTESCA na štadión) a električky (od OC OPTIMY a staničného námestia k štadiónu) špeciálne na to určené, budú riadne  označené a bezplatné!

Štadión TJ Lokomotívy bude otvorený od 6:00 hod. a bude sa priebežne napĺňať. Prosíme Vás, aby ste zaujali miesta na štadióne v dostatočnom predstihu, najneskôr do 9:00 hod. Cestu si preto plánujte s dostatočnou časovou rezervou, aby ste stihli prísť načas, počítajte aj s presunom zo záchytného parkoviska.

Prosíme Vás, aby ste si na slávnosť blahorečenia nezabudli zobrať:

- osobné doklady (občiansky preukaz a zdravotnú kartičku);

- ak máte predpísané pravidelné užívanie liekov, nezabudnite si ich vziať tak, aby ste ich mohli  v danom čase požiť;

- fľašu s vodou; (bude aj možnosť zakúpenia si nápojov a občerstvenia priamo v areáli štadióna a taktiež bude umiestnená cisterna s pitnou vodou)

- prikrývku hlavy (šiltovku, šatku, klobúčik), hlavne pre deti;

- v prípade nepriaznivej predpovede počasia si prineste ochranu proti dažďu (lepší je pršiplášť, dáždnikom budete zacláňať výhľad sebe aj iným).

Do priestorov štadióna je zakázané vnášať akékoľvek nebezpečné predmety, ktoré by mohli byť považované za zbrane. Je zakázaný vstup so psom. Taktiež je zakázané vnášať akékoľvek vlajky, transparenty, reklamné predmety a letáky propagujúce akúkoľvek politickú stranu, hnutie, značku, projekt alebo podujatie. V priestoroch štadióna je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu organizátora vykonávať akúkoľvek propagačnú alebo petičnú činnosť a akýkoľvek predaj alebo rozdávanie predmetov.

Príprava a organizovanie Slávnosti blahorečenia si vyžaduje veľké úsilie, preto vás prosíme aj o modlitbovú podporu. Na stretnutie s Vami sa teší celý prípravný tím blahorečenia.