Plnosť lásky - plnosť radosti (77. púť radosti)

Naposledy upravené:
Plnosť lásky - plnosť radosti (77. púť radosti)

Sme vďační Bohu za 19 rokov pútí pri hrobe Anky Kolesárovej, kde sa vystriedali desiatky tisíc mladých.

Chceme vás pozvať na 77. púť radosti. Je to symbolické číslo plnosti, ktoré hovorí o láske, o dokonalosti a odpustení. Láska mení svety – ten môj, tvoj aj iných. Všetci sme povolaní milovať nezištnou láskou. Ako Kristus. On dáva život našej duši.

Náš život je udalosťou sveta, možno je nenápadný, ale veľmi dôležitý. Skúsme objaviť jeho veľkosť a krásu. K tomu vás pozývam spolu s naším hosťom, duchovným otcom Marošom Lovičom, ktorý má charizmu lásky k mladým a má zaujímavý príbeh života. Pozývame vás zažiť plnosť radosti.

vaši o. Pavol a o. Matúš

PS: Ďalšie informácie o programe sa dozviete priebežne.

PS2: Prihlásiť sa je možné tu.