Poďakovanie Klubu priateľov Domčeka (22. februára 2018)

Naposledy upravené: 03 marec 2018
Poďakovanie Klubu priateľov Domčeka (22. februára 2018)

Drahí priatelia Domčeka Anky Kolesárovej.
Chcem Vám poďakovať za vašu starostlivosť, štedrosť a lásku. „Láska je krásou duše"(sv. Augustín). Všetko čo robíme na česť a slávu Božiu, prináša veľké požehnanie. Aj vďaka Vám nachádzame pocit bezpečia pri organizovaní našich aktivít. Pomáhate nám žiť a prežiť. Ďakujeme Vám za Vaše modlitby a obety. Buďte požehnaní.
V novembri 2018 uplynie 20. rokov čo sme prvýkrát prišli do Vysokej nad Uhom s mladými z Košíc, pomodliť sa k hrobu Anky Kolesárovej. Tak ako strom rastie a zapúšťa korene a prináša ovocie, tak aj tento projekt o Anke Kolesárovej.
Prežívame obdobie modlitieb a očakávania. Ak to bude Božia vôľa, možno už čoskoro budeme mať na Slovensku novú blahoslavenú - patrónku čistej lásky, na ktorej príhovor môžu byť chránené naše rodiny, manželstvá, deti, mládež... Duchovným darom tohto prameňa je milosť vliatej čnosti čistoty. Keď prichádzajú sem mladí s úprimnou túžbou po čistej láske a spolupracujú s Božou milosťou, môžu si vyprosiť milosť duchovnej pomoci a ochrany v čistote. Podľa vzoru Anky Kolesárovej sa rozhodujú kráčať verne a vytrvalo.
Ďakujeme Vám za Vašu ochotu, dôveru a trpezlivosť podporovať rozvoj a aktivity, ktoré sa konajú pri Božej služobnici Anke Kolesárovej. Buďte požehnaní a staňte sa požehnaním. Modlíme sa za Vás.
Otec Pavol, otec Matúš a spoločenstvo.