23. púť zrelosti (20. - 22. apríl 2018)

Téma púte: Bohatstvo života

Človek sa narodil do tohto sveta ako dar a dostal „výbavu“, s ktorou môže rátať. Vznikol ako túžba Stvoriteľa, pretože On miluje život a rád ho dáva. Život našich túžob je prejavom Jeho štedrosti. Chce nás obdarovať našou jedinečnosťou a vzácnymi darmi. 


Každý je bohatý. Stačí si to uvedomiť. Aj cez každodenné maličkosti sme povolaní k veľkým veciam. Keď objavíme seba, objavíme vlastný život. 


Tešíme sa, že naše pozvanie prijal duchovný správca Univerzitného pastoračného centra v Košiciach, otec Marcel Jurč. Budeme spolu s Ankou, čochvíľa blahoslavenou, zažívať radosť zo spoločenstva lásky. Ona nás pozýva tak, ako to vždy robila. Príďme načerpať z bohatstva darov nášho Otca, ktoré ponúka pri našej Anke. Viera otvára srdce pre prijatie. 

o. Pavol a o. Matúš. 
Anka Kolesárová, pomáhaj nám!