25. púť zrelosti (10. - 12. máj 2019)

Téma: Cirkev: "KAVIAREŇ" alebo "POĽNÁ NEMOCNICA"?

      Na otázku ako by mala vyzerať Cirkev v dnešnej postmodernej dobe formulujú odpovede rôzni ľudia: žurnalisti, umelci, politici, mladí, starí, stredná generácia, muži, ženy, veriaci i neveriaci. Predmetom ich záujmu sú väčšinou praktické otázky napríklad: Načo je nám pápež a hierarchia? Aký zmysel má celibát? Prečo Cirkev nie je ochotná meniť svoju doktrínu ani za cenu straty členov? Prečo sa Cirkev neorientuje ešte viac na charitu? Načo chodiť na liturgiu Cirkvi, ktorá je nudná...?
Odpoveď na tento typ otázok je možný len vtedy, keď spoznáme podstatu Cirkvi ako nám ju zjavuje Sväté Písmo a tradícia. 
Písmo i tradícia o Cirkvi hovorí v obrazoch a o význame týchto ekleziologických modelov bude reč.

Hosťom púte bude: o. Ľubo Hlad, rektor UPC Nitra