Blahorečenie

Svätý otec František schválil dekrét o mučeníctve

Cirkev oficiálne uznala mučeníctvo Božej služobníčky Anny Kolesárovej, čím sa otvorila priama cesta k jej blahorečeniu. Ako 7. marca 2018 informovalo Tlačové stredisko Svätej stolice, súhlas na vydanie dekrétu Kongregácie pre kauzy svätých potvrdzujúceho mučeníctvo dal Svätý Otec František pri osobnej audiencii prefekta kongregácie kardinála Angela Amata SDB v utorok 6. marca.

Termín slávnosti blahorečenia: 1.september 2018.  Ďalšie informácie môžeš nájsť tu.

 

Ukončenie diecéznej fázy procesu blahorečenia

Diecézna fáza procesu blahorečenia bola ukončená ďakovnou sv. omšou 14. februára 2012 v Dóme sv. Alžbety v Košiciach o 18.00, ktorú celebroval košický arcibiskup Mons. Bernard Bober spolu s pomocným biskupom Mons. Stanislavom Stolárikom a emeritným arcibiskupom Alojzom Tkáčom za prítomnosti veľkého počtu kňazov a mladých, ktorí zaplnili celú katedrálu. Po svätej omši o. Juraj Jurica, vicepostulátor procesu blahorečenia, oboznámil prítomných s procesom blahorečenia Božej služobnice Anny Kolesárovej a o odovzdaní 12 kg materiálov tejto kauzy do Ríma.

 

Proces blahorečenia

Na podnet mladých ľudí zaujímajúcich sa o príbeh Anky Kolesárovej sa 3. júla 2004 začal proces blahorečenia tejto Božej služobnice. Do úlohy postulátora bol vymenovaný Mons. JCDr. Bartolomej Gábor, PhD., neskôr Dr. Andrea Ambrosi v Ríme. Post vicepostulátora zastáva JCDr. JUDr. Juraj Jurica. Okrem toho boli zriadené ešte dve komisie teologická a historická, ktoré mali život Anky Kolesárovej posúdiť z týchto dvoch uhlov pohľadu.  Proces prebiehal v duchu inštrukcií Kongregácie pre kauzy svätých. Jeho súčasťou bolo zozbieranie svedectiev a rôznych dôkazov.