Blog

 

Poďakovanie Klubu priateľov Domčeka (22. februára 2018)

Drahí priatelia Domčeka Anky Kolesárovej, 


chcem Vám poďakovať za vašu starostlivosť, štedrosť a lásku. „Láska je krásou duše"(sv. Augustín). Všetko, čo robíme na česť a slávu Božiu, prináša veľké požehnanie. Aj vďaka Vám nachádzame pocit bezpečia pri organizovaní našich aktivít. Pomáhate nám žiť a prežiť. Ďakujeme Vám za Vaše modlitby a obety. Buďte požehnaní. 


V novembri 2018 uplynie 20. rokov čo sme prvýkrát prišli do Vysokej nad Uhom s mladými z Košíc, pomodliť sa k hrobu Anky Kolesárovej. Tak ako strom rastie a zapúšťa korene a prináša ovocie, tak aj tento projekt o Anke Kolesárovej. 
Prežívame obdobie modlitieb a očakávania. Ak to bude Božia vôľa, možno už čoskoro budeme mať na Slovensku novú blahoslavenú - patrónku čistej lásky, na ktorej príhovor môžu byť chránené naše rodiny, manželstvá, deti, mládež... Duchovným darom tohto prameňa je milosť vliatej čnosti čistoty. Keď prichádzajú sem mladí s úprimnou túžbou po čistej láske a spolupracujú s Božou milosťou, môžu si vyprosiť milosť duchovnej pomoci a ochrany v čistote. Podľa vzoru Anky Kolesárovej sa rozhodujú kráčať verne a vytrvalo. 


Ďakujeme Vám za Vašu ochotu, dôveru a trpezlivosť podporovať rozvoj a aktivity, ktoré sa konajú pri Božej služobnici Anke Kolesárovej. Buďte požehnaní a staňte sa požehnaním. Modlíme sa za Vás. 

Otec Pavol, otec Matúš a spoločenstvo

 

Klopanie na nebo (22. november 1944)

Dnes slávime narodeniny Anky Kolesárovej pre nebo. Prví kresťania deň smrti nazývali „dies natale" deň narodenia pre nebo. Smrť človeka je kľúčový moment a keďže nevieme dňa ani hodiny, celý náš život je kľúčový. V každej chvíli sa ľudia rodia aj zomierajú.

Vďaka Ti, Pane, za deň narodenia pre nebo, ktorý si v prozreteľnosti určil každému z nás. Aj na príhovor Anky Kolesárovej, nás nauč svoj čas vnímať zodpovedne, dôležito, krásne a radostne.

Vďaka Ti, Pane, za nebeské narodeniny našej mučeníčky čistej lásky Anky Kolesárovej.

Otec Pavol

 

Ďakujeme za projekt 

Milí priatelia, chcem Vám zo srdca poďakovať za Vašu pomoc na projekte „S dresmi na turnaj". Svojim hlasom ste prispeli k spoločnému dobru „bonum commune", ktorým sa stanú vyzbrojení športoví bojovníci. Tešíme sa na každý zápas v nových pekných dresoch. Prajeme Vám, aby ste si ich tiež mohli užiť. Sú to naše - Vaše dresy. Až ich budeme mať, dám Vám vedieť a pošlem Vám pozvánku na slávnostný turnaj v nových dresoch. Buďte požehnaní, pretože cez Vás prichádza požehnanie do tohto sveta.

Otec Pavol

Ps: Ďakujem Vám aj v mene všetkých radostných hráčov, ktorí budú mať na sebe tieto dresy. 
Ps2: Ďakujem aj Katke, že napísala tento projekt S dresmi na turnaj.