Dobrovoľníci

Služba na púti

Na púti zrelosti sú účastníkmi stretnutia mladí nad 23 rokov.

Ak ešte nemáš 23 rokov a predsa ťa to láka na púť zrelosti, je tu ľahká pomoc, pokiaľ spĺňaš nasledujúce podmienky: máš viac ako 17 rokov, bol si už minimálne 3x na púti radosti a máš ochotu pomôcť, kde to bude potrebné. Ide o službu pri upratovaní, v kuchyni, v bufete, pri predaji... Ak by si pocítil/a túžbu slúžiť, prihlás sa do 8. apríla 2018 (vrátane), nástup je v piatok o 15:00 a odchod v nedeľu najskôr o 15.00 hod. (po upratovaní)
Počet dobrovoľníkov je obmedzený. Ak ťa zaradíme do niektorej služby, budeš kontaktovaný/á emailom.

Ako dobrovoľník/čka si môžeš vybrať jednu z nasledujúcich služieb podľa tvojich talentov a schopností, kde by si chcel počas tejto púte slúžiť:

 

Hudobník

Hudobníci sú tí, ktorí svoje hudobné dary a talenty dávajú do služby modlitby. Heslo KTO SPIEVA, DVAKRÁT SA MODLÍ poznajú mnohí a hraním Pánovi na oslavu si vymodlíme viac.

Ak hráš na akýkoľvek hudobný nástroj a chcel by si prispieť svojou troškou do spoločného diela, prihlás sa do tejto služby a napíš do poznámky, na aký nástroj hráš. Nezabudni si ho aj doniesť :-)

Aj tu platia podmienky pre dobrovoľníkov a to: účasť aspoň na troch pútiach,  flexibilita (poslúžim aj v inej službe, ak to vyžaduje organizácia) a vek minimálne 17 rokov.

Príchod dobrovoľníkov hudobného tímu je v piatok popoludní (pri malých pútiach), aby sa stihlo pripraviť a nazvučiť všetko potrebné a odchod je po ukončení a poupratovaní školy. 

 

Liturgická služba 

Pri tejto službe ide o prípravu sv. omší, ranných aj večerných modlitiebpriestorov na spovede adoráciu.

Ceremonár by sa mal vyznať v tom, čo sa pri týchto úkonoch používa. Táto služba si vyžaduje komunikáciu kňazmimodlitbovým tímomtechnikmi aj animátormi. Na starosti má aj veci spojené s púťou k hrobu Anky Kolesárovej (sviečky, úprava hrobu). Zabezpečuje, aby bolo všetko na správnom mieste a v správny čas.

 

Usporiadatelia

Či si chalan, alebo dievčamalý a či veľký, silný a či slabý, na tom nezáleží.

Podstatné je, že dokážeš byť v správnom čase na správnom mieste - či treba strážiť školuudržiavať poriadok, upravovať lavičky, zabezpečiť nočný pokoj, postarať sa o pitný režimčistotu či bezpečnú cestu počas púte k hrobu.

Vek: od 18 rokov.

Ochotaodvahapokora trpezlivosť patria do povinnej výbavy každého usporiadateľa.

Dôležité je, aby si prišiel do služby skôr (piatok okolo obeda) a bol účastný aj príprav pódia, rozmiestnenia lavičiek, stolov, pomohol s technikou (ak bude treba) a odchádzal zo služby nie spolu s účastníkmi, ale až po upratovaní, odvezení pódia a lavičiek a odovzdaní vecí, ktoré budeš počas služby používať (baterky, vesta...).

 

Mediálny tím

Úlohy:

  • propagačné
  • prezentačné
  • spracovanie materiálu

Vyžaduje sa tvorivý duchpráca s textom, s PCgrafikou.

Vítaný je dobrovoľník s vlastným notebookom a foťákom (nie je to však podmienka).

Je potrebné urobiť mediálnu propagáciu už pred púťou. (Kontaktuj putradosti@domcek.org)

Mediálny tím je zložený prevažne z fotografov, kameramanov...

 

Technika

Služba pri technike znamená zabezpečenie ozvučenia pódia počas akcie, ale aj priestorov mimo neho, napríklad belgický tanec (ak sa tancuje vonku), púť k hrobu Anky Kolesárovej, ozvučenie počas workshopov a zdieľaní.

Okrem práce so zvukom, je tiež potrebné zabezpečiť prehrávanie videa, prezentácií a pod. Preto je potrebné, aby člen tímu mal dostatočné skúsenosti PC a SW spracujúcim audio/video.

Je vítané, ak si už pracoval/a s mixážnym pultom a máš skúsenosti ako zvukár, ale ak nie, postačí ak si dostatočne šikovný/á a chceš sa mnohému priučiť. Vyžaduje sa tu mimoriadna zodpovednosť a flexibilita reagovať na pokyny hlavného technika :-)

 

Upratovací tím

V tejto službe je potrebná spolupráca estetickým tímom, s ktorým je nutné zabezpečiť označenie tried a jednotlivých miest, ktoré sa počas púte môžu a budú využívať, aby sme sa všetci ľahko zorientovali a našli to, čo hľadáme.

Počas púte sa stará o to, aby sme fungovali ako kultúrni ľudia a preto z času na čas, podľa potreby, pozametápoumýva podlahy, urobí poriadok na stoloch, lavičkách, stará sa o sociálne zariadenia, doplní chýbajúce toaletné veci, ktoré má pod palcom vedúci tejto služby.

Ak sa nebojíš metly a mopu, neváhaj a prihlás sa!

 

Estetický tím

Pred začiatkom púte majú za úlohu označenie a výzdobu priestorov, v ktorých sa púť koná, preto sú v kontakte s ľuďmi, ktorí majú na starosti školu.

Potrebné je prísť skôr, ako prídu účastníci, teda najneskôr v deň začatia akcie v doobedňajších hodinách. Je potrebné dôkladne pooznačovať všetky priestory, pre lepšiu orientáciu.

Súčasťou tejto služby je aj informátor, ktorý zabezpečuje aktuálne informácie počas celej akcie na informačnej tabuli.

Stará sa aj o nástenky Anke KolesárovejDomčeku akciách, ktoré sa dejú počas roka.

Vyžaduje sa tu estetické cítenie ale tiež maximálna flexibilita.

 

Registrácia a predaj

Ak si zručný predajca, vieš počítať, brať ľudí s trpezlivosťou a úsmevom, aj keď sa nevedia rozhodnúť, našiel si tú správnu službu. 

K dispozícii sú hneď dve predajné miesta - obchodík a bufetík.

Keďže tento tím funguje pri registráciije veľmi dôležité, aby dobrovoľník prišiel do služby skôr ako účastníci a to aspoň od 14.00 hod. (aby bol čas na vysvetlenie dôležitých vecí a odovzdanie informácií).

 

Služba v kuchyni

Vyžaduje si viacerých, ktorí tvoria tím.

Dobrovoľníci, ktorí chcú slúžiť v tejto službe a dať zo seba maximum s láskou obetavosťou, s úsmevom na tvári a ochotou povzbudiť, sa starajú o to, aby nebola sýta len naša dušaale aj naše telo.

Podstatou tejto služby je byť na pomoci našim kucháromnebáť sa vody čistiacich prostriedkov, keď je potrebné poumývať riad, no a ako inak, zručnosť škrabaní zemiakov a zeleniny je vítaná.

Vyžaduje sa maximálna zodpovednosť a pohotový duch.

 

Iná služba

Ak si sa nerozhodol pre konkrétnu službu, ale si flexibilný a chceš slúžiť  presne tam, kde ťa najviac potrebujeme, toto je pre teba tá pravá voľba.

Podľa potrieb konkrétnej púte a služieb s prihliadnutím na tvoj vek a na to, či patríš k tej nežnejšej populácií alebo nie, ti bude pridelená služba, o ktorej budeš vopred (najneskôr pri registrácii) informovaná/ý.

 

Ak si sa rozhodol/a pre niektorú službu, upozorňujeme ťa na to,  že v prípade malého počtu ľudí v niektorej službe, je možné, že nebudeš v službe, ktorú si sám zvolil/a, ale v službe do ktorej budeš organizátormi pozvaný/á podľa potrieb organizácie. O prípadnej zmene budeš včas informovaný/á emailom alebo pri registrácii. Vďaka za pochopenie.


A nezabudni:

Ježiš je pre nás vzorom pokornej služby. Keď umyl nohy učeníkom, povedal:

"Dal som vám príklad, aby ste robili aj vy podobne..."

Už teraz sa modli za svoju službu, aby si ju uskutočnil/a podľa Božej vôle a aby si bol/a dobrým nástrojom v Jeho rukách. Prosíme ťa zároveň o modlitbovú podporu celej púte a všetkých organizačných príprav.