Nadácia Jozefa Murgaša

Ďakujeme nášmu generálnemu sponzorovi, Nadácii J. Murgaša, ktorá v  roku 2003 zakúpila staručký rodinný dom vo Vysokej nad Uhom a ktorá ho pomáha premeniť na nádherné centrum života mladých - Domček.

Nadácia v roku 2005 pomohla vytvoriť Nadačný fond Centrum života mladých, ktorý bol založený Arcibiskupstvom v Košiciach. Jeho účelom je podpora výstavby a činnosti Domčeka.

Ďakujeme.

Bankové spojenie

ČSOB
SK777500000000400 828 6398

Za vaše príspevky ĎAKUJEME!